Informacja o zmianie wysokości ofiar za prace archiwalne!

Szanowni Państwo,

wraz z rosnącymi cenami mediów oraz materiałów archiwalnych,
od 1 stycznia 204 roku ofiara za prowadzenie poszukiwań genealogicznych przez pracowników Archiwum wynosi 30 zł. za godzinę.

 

 

 


wczytywanie strony

Kopie ksiąg metrykalnych - diecezja tarnowska

KSIĘGI METRYKALNE - DIECEZJI TARNOWSKIEJ

(W FORMIE PAPIEROWEJ)

Kopie ksiąg metrykalnych wchodzące w skład Zasobu ADT sięgają zasadniczo lat 80 - tych XVIII wieku, choć w wypadku części parafii dolną granicą jest pierwsza, druga, lub nawet trzecia dekada wieku XIX. Wśród wielu przyczyn można wskazać choćby fakt zmian zachodzących w obszarze diecezji tarnowskiej: dla przykładu zapisy w kopiach ksiąg metrykalnych z parafii diecezji przemyskiej, które w roku 1925 włączono do diecezji tarnowskiej zaczynają się w roku 1826. Górną granicą jest aktualnie rok 2017. Należy zaznaczyć, iż Zespół ksiąg metrykalnych jest w znaczącym stopniu wybrakowany, co narzuca sposób zarchiwizowania wtóropisów Zasobu na dwie części, przy czym cenzurę stanowi umownie początek wieku XIX. Wynika to z faktu, iż w roku 1949 władze komunistyczne przywłaszczyły kopie ksiąg metrykalnych z Zasobu ADT, za okres 1890 - 1945 przekazując je do użytkowania tworzonym USC. Stąd pierwsza część Zespołu Ksiąg Metrykalnych obejmuje oryginały oraz kopie ksiąg metrykalnych od najstarszych do roku 1889. W wypadku nielicznych parafii zachowały się zapisy sięgające czasów późniejszych, nawet lat 30 - tych XX wieku, bądź też ADT pozyskało oryginalne księgi metrykalne z tego okresu przekazane przez Proboszczów.

ADT udostępnia kopie ksiąg metrykalnych od najstarszych do 1918 r.

W skład drugiej części Zespołu wchodzą kopie ksiąg metrykalnych z okresu 1946 - 2014, przy czym, także i tu zdarzają się braki, choć wypada zaznaczyć, iż na przestrzeni lat 2009 – 2015 z inicjatywy Dyrekcji ADT, większość z nich została uzupełniona. Działy obecnie liczą 135,75 mb.

KSIĘGI METRYKALNE - DIECEZJI TARNOWSKIEJ (W FORMIE PAPIEROWEJ)

Sygnatura.: KM

 

 

 

 

 

 

BANICA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
 

 

 

1.

Liber Natorum 1983-2011  

 

KMB I/1

 

 

 

Akta luźne.

 

Liber Copulatorum 1949, 1854-1955, 1957, 1962, 1964, 1983-2011
Liber Mortuorum 1948-1949, 1952, 1956-1957, 1959, 1961-1964, 1984-2011

 

 

BARCICE
Nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1813-1827, 1830-1839, 1842-1854, 1856-1857, 1879-1889 KMB II/1 Akta luźne.
2. Liber Copulatorum 1813-1827, 1830-1839, 1842-1854, 1856-1857, 1870-1889 KMB II/2 Akta luźne.
3. Liber Mortuorum 1813-1827, 1830-1839, 1842-1853, 1856-1857, 1870-1889 KMB II/3 Akta luźne.
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1963 KMB II/4 Akta luźne.
5-9. Liber Natorum 1964-2014 KMB II/5-9 Akta oprawione w tomy i luźne.

 

10. Liber Copulatorum,

Mortuorum

1964-2014

 

KMB II/10 Akta oprawione w jeden tom i luźne.

 

 

BEREST
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1947-2001 KMB III/1 Akta luźne.
Liber Copulatorum 1947-2001
Liber Mortuorum 1947-1990

 

 

BIADOLINY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1974 KMB IV/1 Akta luźne.
2-5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1955, 1975-1989 KMB IV/2-5 Akta oprawione w tomy.
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1990-2014 KMB IV/6

 

BIAŁA NIŻNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1946-2014 KMB V/1
2. Liber Copulatorum 1969-2014 KMB V/2
Liber Mortuorum 1970-2014

 

 

BIELCZA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2009 KMB VI/1

 

 

BIESIADKI
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1784-1825, 1827-1842, 1844-1847, 1849-1889 KMB VII/1 Akta luźne.
2. Liber Copulatorum 1784-1825, 1827-1835, 1837-1842, 1844-1847, 1849-1881, 1884-1889 KMB VII/2
3. Liber Mortuorum 1784-1825, 1827-1842, 1844-1847, 1849-1881, 1884-1889 KMB VII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1984 KMB VII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1985-2014 KMB VII/5

 

 

BINCZAROWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-8. Liber Natorum 1946-2005 KMB VIII/1-8
Liber Copulatorum 1961-2005
Liber Mortuorum 1946-2005
9. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2006-2014 KMB VIII/9

 

 

BISKUPICE RADŁOWSKIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1 Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1981-2014 KMB IX/1 Akta luźne.

 

 

BŁONIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1971 - 2014 KMB X/1
Liber Copulatorum 1961 - 2014
Liber Mortuorum 1946 - 2014

 

 

BOBOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1798-1819, 1821-1824, 1826-1845, 1847-1848, 1850-1872, 1874-1880, 1885-1886 KMB XI/1
2. Liber Copulatorum 1787-1812, 1814-1819, 1821-1824, 1826-1842, 1844-1845, 1847-1848, 1850-1872, 1874-1880, 1885-1886 KMB XI/2
3. Liber Mortuorum 1800-1819, 1821-1824, 1826-1835, 1837-1839, 1841-1842, 1844-1845, 1847-1848, 1850-1872, 1874-1880, 1885-1886 KMB XI/3
3a. Liber Natorum 1786-1824, 1828, 1830-1851 KMB XI/3a Berdechów

Oryginały

Liber Copulatorum 1786-1946
Liber Mortuorum 1786-1921
3b. Liber Natorum 1786-1927 KMB XI/3b Oryginały
Liber Copulatorum 1786-1931
Liber Mortuorum 1786-1885
3c. Liber Natorum 1786-1896 KMB XI/3c Brzana

Oryginały

Liber Copulatorum 1786-1969
Liber Mortuorum 1786-2004
3d. Liber Natorum 1886-1853 KMB XI/3d Przedmieście i Grochowa
Liber Copulatorum 1793-1892
Liber Mortuorum 1786-1890
3e. Liber Natorum (Bobowa) 1853-1859 KMB XI/3e Bobowa, Przedmieście, Berdechów, Grochowa

Oryginały

Liber Natorum (Przedmieście) 1854-1861
Liber Natorum (Berdechów) 1852-1857, 1862-1870
Liber Natorum (Grochowa) 1862-1870
3f. Liber Natorum 1786-1857 KMB XI/3f Stróżna i Koczanka

Oryginały

Liber Copulatorum 1753-1784, 1788-1870
Liber Mortuorum 1786-1850
4. Liber Natorum 1946-1972 KMB XI/4
Liber Copulatorum 1946-1973
Liber Mortuorum 1947-1971
5. Liber Natorum 1973-1998 KMB XI/5
Liber Copulatorum 1974-1992
Liber Mortuorum 1973-1994
6. Liber Natorum 1996-2011 KMB XI/6
Liber Copulatorum 1993-2011
Liber Mortuorum 1995-2011

 

 

 

 

BOCHNIA, św. Jana Nepomucena
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1 Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1987-2009 KMB XII/1 Akta luźne.

 

 

BOCHNIA, św. Mikołaja
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
0. Alegaty 1947-1950 KMB XIII/0
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1819, 1822-1837, 1881; LC 1819, 1822-1837, 1881; LM 1819, 1825-1847, 1881, 1899-1900, 1903 KMB XIII/1 Akta luźne.
2. Liber Natorum 1947-1951 KMB XIII/2 Akta luźne.
Liber Copulatorum 1932, 1947-1951
Liber Mortuorum 1947-1951
3. Liber Natorum 1952-1969 KMB XIII/3 Akta oprawione.
4. Liber Copulatorum 1946-1947, 1951-1973 KMB XIII/4 Akta oprawione.
5. Liber Copulatorum 1975-1979 KMB XIII/5 Akta oprawione.
6. Liber Natorum 1970-1976 KMB XIII/6 Akta oprawione.
7. Liber Natorum 1977 KMB XIII/7 Akta oprawione.
8. Liber Natorum 1978 KMB XIII/8 Akta oprawione.
9. Liber Natorum 1983-1984 KMB XIII/9 Akta oprawione.
10. Liber Natorum 1984-1986 KMB XIII/10 Akta oprawione.
11. Liber Natorum 1986-1990 KMB XIII/11 Akta oprawione.
12. Liber Mortuorum 1946-1947, 1949, 1951-1964 KMB XIII/12 Akta oprawione.
13-16. Liber Mortuorum 1965-1967, 1970-1976 KMB XIII/13-16 Akta oprawione.
17. Liber Mortuorum 1977-1978 KMB XIII/17 Akta oprawione.
17a. Liber Natorum 1979-1980 KMB XIII/17a
17b. Liber Natorum 1980-1983 KMB XIII/17b
17c. Liber Copulatorum 1979-1989 KMB XIII/17c
17d. Liber Copulatorum 1989-1997 KMB XIII/17d
18. Liber Mortuorum 1982-1987 KMB XIII/18 Akta oprawione.
19. Liber Natorum 1998-2001
Liber Copulatorum 1998-2009 KMB XIII/19
Liber Mortuorum 1998-2001
20-25. Liber Natorum 1991-1993, 2002-2010
Liber Copulatorum 2010 KMB XIII/20-25
Liber Mortuorum 2004-2007
26. Liber Natorum 2011
Liber Copulatorum 2011 KMB XIII/26
Liber Mortuorum 2007-2011, 2002 - 2004
27. Liber Natorum 1993 – 1997, 2012 - 2014 KMB XIII/27
28. Liber Mortuorum 1979-1981 KMB XIII/28

 

 

BOCHNIA, św. Pawła
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-3. Liber Natorum 1984-2000
Liber Copulatorum 1984-1995, 2000-2009 KMB XIV/1-3
Liber Mortuorum 1984-1998
4. Liber Natorum 1998, 2001, 2008
Liber Copulatorum 1998-2000 KMB XIV/4
Liber Mortuorum 1998-2001
5. Liber Natorum 2002-2007, 2009-2012, 2014
Liber Copulatorum 1996-1997, 2001-2011 KMB XIV/5
Liber Mortuorum 2002-2011

 

 

BOGUMIŁOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1981-2014 KMB XV/1

 

 

BOGUSZA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2011 -2014 KMB XV/1 Rektorat powstały 27 XI 2011 roku

 

 

BOLESŁAW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1800-1843 KMB XVI/1
2. Liber Natorum 1832-1858 KMB XVI/2
3. Liber Copulatorum 1800-1855 KMB XVI/3
4. Liber Mortuorum 1800-1858 KMB XVI/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1959 KMB XVI/5
6. Liber Natorum 1960-1979
Liber Copulatorum 1960-1968 KMB XVI/6
Liber Mortuorum 1960-1968
7. Liber Natorum 1979-2002
Liber Copulatorum 1969-2003 KMB XVI/7
Liber Mortuorum 1969-2002
8. Liber Natorum 2002-2014
Liber Copulatorum 2004-2014 KMB XVI/8
Liber Mortuorum 2002-2014

 

 

BOREK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1982-2012 KMB XVII/1

 

 

 

 

BORKI
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1976-2014
Liber Copulatorum 1981-2014 KMB XVIII/1
Liber Mortuorum 1981-2014

 

 

BOROWA k. DĘBICY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1944-1958, 1964-1987 KMB XIX/1

 

 

BOROWA k. MIELCA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-4. Liber Natorum 1637-1776 KMB XX/1-4 Oryginały
Liber Copulatorum 1637-1776
Liber Mortuorum 1721-1769
Liber Mortuorum (Pławo) 1852-1884
5. Liber Natorum 1811-1815, 1817, 1819-1823, 1825, 1828-1842, 1844, 1846-1850, 1852, 1854-1860, 1878-1885 KMB XX/5
6. Liber Copulatorum 1811-1815, 1817-1823, 1825, 1827, 1829-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1860, 1878-1885 KMB XX/6
Liber Mortuorum 1811-1815, 1817-1820, 1822-1823, 1825, 1827-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1860, 1878-1885
7. Liber Natorum 1938, 1946-1968, 1970-1972
Liber Copulatorum, Mortuorum 1946-1968, 1970-1972 KMB XX/7
8. Liber Natorum 1950-1954, 1969, 1973-2014 KMB XX/8
9. Liber Copulatorum, Mortuorum 1950-1956, 1969, 1973-2014 KMB XX/9

 

 

BORUSOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1957-2014 KMB XXI/1

 

 

BORZĘCIN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1802-1825, 1828-1842, 1844-1847 KMB XXII/1
2. Liber Natorum 1848-1881 KMB XXII/2
3. Liber Copulatorum 1785-1825, 1828-1842, 1844-1880 KMB XXII/3
4. Liber Mortuorum 1785-1825, 1828-1842 KMB XXII/4
5. Liber Mortuorum 1844-1881 KMB XXII/5
6. Liber Natorum 1946-2009
Liber Copulatorum 1946-1988 KMB XXII/6
Liber Mortuorum 1946-2001

 

 

BORZĘCIN DOLNY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1936-1966
Liber Copulatorum 1936-1988 KMB XXIII/1
Liber Mortuorum 1936-2003
Liber Natorum 1967-2014
2.

 

Liber Copulatorum 1988-2014 KMB XXIII/2
Liber Mortuorum 2004-2014

 

 

BRUNARY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum 1952-2014 KMB XXIV/1
Liber Mortuorum 1952-2000, 2002-2014

 

 

BRUŚNIK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1801-1806, 1808-1813, 1815-1819, 1821-1822, 1824-1829, 1833-1837, 1840-1845, 1847-1848, 1850-1854, 1856-1861, 1863-1871, 1873-1887
Liber Copulatorum 1801-1806, 1808-1810, 1812-1813,  1815-1819, 1821-1822, 1824-1829, 1833-1837, 1840-1845, 1847-1848, 1850-1861, 1863-1880 KMB XXV/1
Liber Mortuorum 1801-1806, 1808-1813, 1815-1819, 1821-1822, 1824-1829, 1833-1837, 1840-1845, 1847-1848, 1850-1880
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1998 KMB XXV/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1999-2010 KMB XXV/3

 

 

BRZESKO, Miłosierdzia Bożego
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1993-2014 KMB XXVI/1
2. Liber Copulatorum 1993-2014 KMB XXVI/2
3. Liber Mortuorum 1993-2014 KMB XXVI/3

 

 

BRZESKO, św. Jakuba
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1790-1846, 1851-1869, 1872-1880, 1882, 1884-1889 KMB XXVII/1
2. Liber Copulatorum 1790-1825, 1840-1846, 1851-1856, 1858-1869, 1872-1878, 1880, 1882, 1884-1889 KMB XXVII/2
Liber Mortuorum 1790-1817, 1840-1846, 1851-1852, 1854-1856, 1858-1869, 1872-1878, 1880, 1882, 1884-1889
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1959 KMB XXVII/3
4. Liber Natorum 1960-1982 KMB XXVII/4
5. Liber Copulatorum 1960-1980 KMB XXVII/5
6. Liber Mortuorum 1960-1982 KMB XXVII/6
7. Liber Natorum 1983-1986 KMB XXVII/7
8. Liber Natorum 1986-2010 KMB XXVII/8
9. Liber Copulatorum 1980-1989, 2008-2011 KMB XXVII/9
Liber Mortuorum 1980-1996, 2005-2010

 

 

BRZESKO – SŁOTWINA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum 1946- 2001 KMB XXVIII/1
Liber Mortuorum 1946-2011
Liber Copulatorum 1946- 2013

 

 

BRZEZNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1958-1996 KMB XXIX/1
2. Liber Natorum, Mortuorum 1997-2010
Chochorowiec
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1997-2010 KMB XXIX/2

 

 

BRZEŹNICA k. BOCHNI
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
0. Alegaty chrztu, małżeństwa, zgonu 1848-1940 KMB XXX/0
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1807-1825, 1842-1862 KMB XXX/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1975 KMB XXX/2
3-5. Liber Natorum 1976-1978 KMB XXX/3-5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1979-1993 KMB XXX/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1995-2014 KMB XXX/7

 

 

BRZEŹNICA k. DĘBICY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1821-1834, 1837-1848 KMB XXXI/1
Alegaty 1840-1947
2-7. Liber Natorum 1890-1956 KMB XXXI/2-7
Liber Copulatorum, Mortuorum 1888-1951
8-13. Liber Natorum 1946-1948, 1957-1959 KMB XXXI/8-13
Liber Copulatorum 1952-1959
Liber Mortuorum 1948, 1952-1959
14. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1960-1973 KMB XXXI/14
15. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1974-1985 KMB XXXI/15
16-22. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1975-2010 KMB XXXI/16-22
Pustków: Liber Natorum 1975-1985

 

 

BRZOZOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1798-1802, 1819, 1848-1865, 1867-1868, 1870-1888 KMB XXXII/1
Liber Copulatorum 1798-1802, 1819, 1848-1851, 1853-1865, 1867-1888
Liber Mortuorum 1798-1802, 1819, 1848-1865, 1867-1888
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2014 KMB XXXII/2

 

 

BRZOZÓWKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1995-2014 KMB XXXIII/1
Liber Copulatorum 1995-2014
Liber Mortuorum 1994-2014

 

 

BUCHCICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1983-2014 KMB XXXIV/1
Liber Copulatorum 1983-2012, 2014 KMB XXXIV/1

 

 

BUCZE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1890-2013 KMB XXXV/1

 

 

BUKOWIEC
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1950-2013 KMB XXXVI/1-2

 

 

BURZYN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1975-20114 KMB XXXVII/1

 

 

BYSTRA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1870-1886 KMB XXXVIII/1
Liber Copulatorum 1901-1936
Liber Mortuorum 1870-1886, 1901-1910
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1998, 2006-2014 KMB XXXVIII/2

 

 

BREŃ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 2011 - 2014 KMB XXXIX/1 Rektorat utworzony 17 VI 2011 roku
Liber Copulatorum 2011 - 2014
Liber Mortuorum 2011 - 2014

 

 

KMC

CEREKIEW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1792-1825, 1828-1842, 1844-1880 KMC I/1
2. Liber Copulatorum 1792-1825, 1828-1842, 1844-1880 KMC I/2
3. Liber Mortuorum 1792-1825, 1827-1842, 1844-1880 KMC I/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1947-1988, 1991-2014 KMC I/4

 

 

CHEŁM
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1795-1796, 1807-1832, 1837-1862, 1885-1886 KMC II/1
Indeks ochrzczonych 1870-1900 Oryginał
2. Liber Copulatorum 1795-1796, 1807-1862, 1883-1886 KMC II/2
Księga bierzmowanych 1854-1897 Oryginał
3. Liber Mortuorum 1795-1796, 1807-1862, 1885-1886 KMC II/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2010 KMC II/4

 

 

CHOJNIK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1993-2014 KMC III/1-2

 

 

CHOMRANICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-6. 1). Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1744-1782; LC 1744-1758, 1763-1771; LM 1763-1777 KMC IV/1-6 Oryginały
2). Wieś Chomranice: Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1784-1895; LC 1784-1904; LM 1784-1890
3). Krasne Potockie: Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1784-1886; LC 1784-1907; LM 1784-1884
7-10. Kłodne: Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1784-1886; LC 1784-1903; LM 1784-1883 KMC IV/7-10 Oryginały
Klęczany: Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1784-1914; LC 1784-1907; LM 1784-1896
11-13. Indeks bierzmowanych 1848-1872 KMC IV/11-13 Oryginały
Indeks Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1830-1889
Księgi zapowiedzi 1833-1969
14. Liber Natorum 1800-1818, 1820-1849, 1851-1889 KMC IV/14
15. Liber Copulatorum 1800-1818, 1820-1830, 1833-1836, 1839-1849, 1851-1889 KMC IV/15
16. Liber Mortuorum 1800-1818, 1820-1849, 1851-1889 KMC IV/16
17. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1901-1955 KMC IV/17
18. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1956-1980 KMC IV/18
19. Liber Natorum 1975-2014 KMC IV/19
20. Liber Copulatorum 1976-2014 KMC IV/20
21. Liber Mortuorum 1981-2014 KMC IV/21

 

 

CHORZELÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1811-1820, 1822-1849, 1851-1861, 1863-1865, 1883 KMC V/1
2. Liber Copulatorum 1811-1820, 1822-1849, 1851-1861, 1863-1865, 1868 KMC V/2
3. Liber Mortuorum 1811-1820, 1822-1849, 1851-1861, 1863-1865 KMC V/3
4. Liber Natorum 1900-1990 KMC V/4
5. Liber Copulatorum 1945-1989 KMC V/5
Liber Mortuorum 1945-1990
6. Liber Natorum 1991-2006 KMC V/6
Liber Copulatorum 1995-2006
Liber Mortuorum 1992-2006
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2007-2014 KMC V/7

 

 

CHOTOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1945-2014 KMC VI/1

 

 

CHRONÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1794-1810, 1812-1825, 1828-1833, 1836-1841, 1844-1889 KMC VII/1
2. Liber Copulatorum 1794-1810, 1812-1825, 1828-1841, 1844-1884, 1886-1889 KMC VII/2
3. Liber Mortuorum 1794-1810, 1812-1825, 1828-1841, 1844-1889 KMC VII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2010 KMC VII/4

 

 

CIENIAWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1981-2014 KMC VIII/1
Liber Copulatorum 1982-2014
Liber Mortuorum 1982-2014

 

 

CIĘŻKOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1801-1819, 1821-1822, 1824-1828, 1831-1832, 1834-1839, 1841-1845, 1847-1848, 1855-1890 KMC IX/1
2. Liber Copulatorum 1801-1819, 1821-1822, 1824-1828, 1831-1832, 1834-1839, 1841-1845, 1847-1848, 1850-1890 KMC IX/2
3. Liber Mortuorum 1801-1819, 1821-1822, 1824-1828, 1830-1832, 1834-1839, 1841-1845, 1847-1848, 1850-1889 KMC IX/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1972 KMC IX/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1973-2014 KMC IX/5

 

 

CIKOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1943-1991 KMC X/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1992-2014 KMC X/2

 

 

CZARNA k. TARNOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1945-1969 KMC XI/1
2-3. Liber Natorum 1970-1990 KMC XI/2-3
4-5. Liber Copulatorum, Mortuorum 1970-1990 KMC XI/4-5
6-9. Liber Natorum 1991-2003 KMC XI/6-9
Liber Copulatorum 1989-2003
Liber Mortuorum 1991-2003
10. Liber Natorum 2004-2014 KMC XI/10
10. LiberCopulatorum, Mortuorum 2011 - 2014 KMC XI/10
11. Liber Copulatorum, Mortuorum 2004-2011 KMC XI/11

 

 

CZARNY POTOK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1789-1804, 1814, 1816-1853, 1855, 1865-1889 KMC XII/1
2. Liber Copulatorum 1789-1804, 1814, 1816-1853, 1855, 1865-1889 KMC XII/2
3. Liber Mortuorum 1789, 1791-1804, 1814, 1816-1853, 1855, 1865-1886, 1889 KMC XII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1967 KMC XII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1968-1997 KMC XII/5
6-9. Liber Natorum 1998-2010, 2013 KMC XII/6-9
Liber Copulatorum 1997-2010, 2013
Liber Mortuorum 1998-2009
10-16. Liber Natorum 1968-1999 KMC XII/10-16
17-20. Liber Copulatorum 1968-1998 KMC XII/17-20
21-24. Liber Mortuorum 1968-1998 KMC XII/21-24

 

 

CZCHÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1791-1819, 1822-1825, 1827-1842, 1844-1847, 1850-1851, 1857-1860 KMC XIII/1
2. Liber Natorum 1861-1889 KMC XIII/2
3. Liber Copulatorum 1791-1819, 1822-1825, 1827-1842, 1844-1848, 1850-1890 KMC XIII/3
4. Liber Mortuorum 1791-1820, 1822-1825, 1827-1842, 1844-1847, 1850-1889, 1897 KMC XIII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1945-1998 KMC XIII/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1999-2014 KMC XIII/6

 

 

CZERMIN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1800-1815, 1818-1823, 1827-1829, 1831-1838, 1840-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1855, 1857-1864, 1878-1879, 1881, 1883-1885 KMC XIV/1
2. Liber Copulatorum 1800-1815, 1817-1823, 1827-1829, 1831-1838, 1840-1841, 1844, 1846-1851, 1854-1864, 1878-1879, 1883-1885 KMC XIV/2
3. Liber Mortuorum 1800-1811, 1813-1815, 1817-1823, 1827-1829, 1831-1838, 1840-1842, 1844, 1846-1850, 1852, 1854-1864, 1878-1879, 1883-1885 KMC XIV/3
4. Liber Natorum, Copulatorum LN 1912-1925, LC 1926-1939 KMC XIV/4 Dwie oryginalne księgi kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1900-1901, 1937, 1945-1974 KMC XIV/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1975-1994 KMC XIV/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1995-2014 KMC XIV/7

 

 

CZERMNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
0. Alegaty 1858 – 1887, 1889 KMC XV/0
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1857 KMC XV/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1858-1887, 1889 KMC XV/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1994 KMC XV/3
4. Liber Natorum 1995-2011, 2014 KMC XV/4
4. Liber Copulatorum, Mortuorum 1995 - 2014 KMC XV/4

 

 

CZYRNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1948-2005 KMC XVI/1

 

 

KMD

DĄBROWA TARNOWSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
0. Alegaty 1878, 1894-1895, 1930, 1937 KMD I/0
1. Liber Natorum 1812-1816, 1824-1845, 1853-1857, 1870-1890 KMD I/1
2. Liber Copulatorum 1812-1816, 1824-1845, 1853-1857, 1870-1889, KMD I/2
3. Liber Mortuorum 1812-1816, 1824-1828, 1830-1839, 1841-1845, 1853-1857, 1870-1889, KMD I/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN. 1904, 1911-1915, 1929-1932.

LC. 1902, 1904, 1929, 1931-1933.

LM. 1904-1905, 1929.

KMD I/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1964 KMD I/5
6-10. Liber Natorum 1965-1986 KMD I/6-10
11-16. Liber Natorum 1987-2011 KMD I/11-16
17-19. Liber Copulatorum 1965-2007 KMD I/17-19
20-24. Liber Mortuorum 1965-2009 KMD I/20-24

 

 

DĄBRÓWKA WISŁOCKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, 1958-1982 KMD II/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum 1958-2014 KMD II/1

 

 

DĄBRÓWKI BREŃSKIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1976 - 2013 KMD III/1 Parafia powstała w 2001 roku
1. Liber  Copulatorum 2001 - 2013 KMD III/1
1. Liber Mortuorum 2001 - 2013 KMD III/1

 

 

DELASTOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1986 KMD IV/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1986-2013 KMD IV/2

 

 

DĘBICA, Św. Krzyża
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1988-2003 KMD V/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2004-2009 KMD V/2

 

 

DĘBICA, MB Anielskiej
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1971-1973, 1986 KMD VI/1
2. Liber Natorum 1974-1979 KMD VI/2
3. Liber Natorum 1980-1985 KMD VI/3
4. Liber Copulatorum, Mortuorum 1974-1985 KMD VI/4
5. Liber Natorum 1987-2004 KMD VI/5
6. Liber Copulatorum, Mortuorum 1987-2004 KMD VI/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2005-2014 KMD VI/7

 

 

DĘBICA, Miłosierdzia Bożego
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1984-1998 KMD VII/1
2-3. Liber Natorum 1997-2009 KMD VII/2-3
4. Liber Mortuorum 1997-2009 KMD VII/4
5. Liber Natorum 2010-2013 KMD VII/5
Liber Copulatorum 1998-2013
Liber Mortuorum 2010-2013

 

 

DĘBICA, Św. Jadwigi
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
0. Alegaty 1831-1950 KMD VIII/0
1. Liber Natorum 1821-1833, 1836-1848 KMD VIII/1
2. Liber Copulatorum 1821-1833, 1836-1848 KMD VIII/2
3. Liber Mortuorum 1821-1833, 1836-1848 KMD VIII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1885-1889 KMD VIII/4 W księdze metrykalnej Dębicy znajduje się wszywka księgi metrykalnej Natorum, Copulatorum, Mortuorum z parafii Przecław z lat 1781-1782
5. Liber Natorum 1946-1963 KMD VIII/5
6. Liber Natorum 1964-1973 KMD VIII/6
7. Liber Natorum 1974-1982 KMD VIII/7
8. Liber Natorum 1983 KMD VIII/8
9. Liber Natorum 1984-1989 KMD VIII/9
10. Liber Copulatorum 1946-1982 KMD VIII/10
11. Liber Mortuorum 1946-1982 KMD VIII/11
12. Liber Copulatorum 1983-1989 KMD VIII/12
13. Liber Mortuorum 1983-1989 KMD VIII/13
14. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1990-2001 KMD VIII/14
15. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2002-2008 KMD VIII/15
16. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2009-2014 KMD VIII/16

 

 

DĘBICA – LATOSZYN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-4. Liber Natorum 1971-2006 KMD IX/1-4
5-6. Liber Copulatorum, Mortuorum 1982-2006 KMD IX/5-6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2007-2014 KMD IX/7

 

 

DĘBNO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1789, 1791-1825, 1828-1842, 1844-1868, 1870-1877, 1879-1880, 1882-1888 KMD X/1
2. Liber Copulatorum 1789, 1791-1825, 1828-1829, 1831, 1833-1836, 1838-1839, 1841, 1844-1868, 1870-1877, 1879-1880, 1882-1888 KMD X/2
3. Liber Mortuorum 1789, 1791-1795, 1797-1825, 1828, 1831, 1833-1839, 1841-1842, 1844-1853, 1855-1868, 1870-1877, 1879-1880, 1882-1888, 1893 KMD X/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1992 KMD X/4
5. Liber Natorum 1993-2014 KMD X/5
Liber Copulatorum 1993-2014
Liber Mortuorum 1989-2014

 

 

DŁUGOŁĘKA – ŚWIERKLA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1984-2014 KMD XI/1

 

 

DOBRA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1786, 1793, 1796, 1802-1814, 1817, 1820-1825, 1828-1830, 1833, 1836, 1839-1841, 1844-1849, 1852, 1855-1867, 1873, 1876, 1883-1885, 1888-1890, 1898 KMD XII/1
2. Liber Copulatorum 1786, 1791, 1793, 1796, 1802-1814, 1817, 1820-1825, 1828-1830, 1833, 1836, 1839-1841, 1844-1849, 1852, 1855-1867, 1873, 1876, 1883-1885, 1888-1890 KMD XII/2
3. Liber Mortuorum 1786, 1793, 1796, 1802-1814, 1817, 1820-1825, 1828-1830, 1833, 1836, 1839-1841, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1867, 1873, 1876, 1883-1885, 1888-1890 KMD XII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1870-1872, 1874-1875, 1877-1882, 1886-1887, 1890-1945 KMD XII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1960 KMD XII/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1961-1997 KMD XII/6 LN, LC, LM z lat 1961-1965, 1979-1990 kserokopie
7. Liber Natorum 1998-2014 KMD XII/7 LN, LC, LM, z lat 1997-2005 kserokopie.
Liber Copulatorum 1997-2014
Liber Mortuorum 1961-1965, 1981-2014

 

 

DOBRKÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
0. Alegaty 1828-1951 KMD XIII/0
1. Liber Natorum 1813-1832, 1837-1853, 1855, 1874-1889 KMD XIII/1
2. Liber Copulatorum 1813-1832, 1837-1855, 1873-1889 KMD XIII/2
3. Liber Mortuorum 1813-1832, 1837-1855, 1874-1889 KMD XIII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1990 KMD XIII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1991-2013 KMD XIII/5

 

 

DOBRYNIN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1966-1985 KMD XIV/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1986-2014 KMD XIV/2

 

 

DOMOSŁAWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1790-1794, 1799-1820, 1822-1825, 1827, 1842, 1844-1847, 1849-1856, 1858-1889 KMD XV/1
Liber Copulatorum 1790-1794, 1799-1820, 1822-1825, 1827, 1842, 1844-1847, 1849-1889
Liber Mortuorum 1790-1794, 1799-1820, 1822-1825, 1827, 1842, 1844-1847, 1849-1889
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2014 KMD XV/2

 

 

DRWINIA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1981-2011 KMD XVI/1

 

 

DULCZA MAŁA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1983-2013 KMD XVII/1

 

 

DULCZA WIELKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946 - 1963 KMD XVIII/1
2. Liber Natorum 1964 - 2014 KMD XVIII/2
Liber Copulatorum 1964 – 2014 KMD XVIII/2
Liber Mortuorum 1964 - 2014 KMD XVIII/2

 

 

DZIERŻANINY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1996-2014 KMD XIX/1
Liber Copulatorum 1996-2014
Liber Mortuorum 2000-2014

 

 

KMF

FILIPOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2014 KMF I/1

 

 

FLORYNKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1946-1968 KMF II/1
Liber Copulatorum 1946-1967
Liber Mortuorum 1946-1957
2. Liber Natorum 1947-1959, 1969-2014 KMF II/2
Liber Copulatorum 1969-2014
Liber Mortuorum 1958-2014

 

 

KMG

GABOŃ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1980-2014 KMG I/1-2

 

 

GAWŁÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2012 KMG II/1

 

 

GIERCZYCE
nr tomu Nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1976-2014 KMG III/1

 

 

GŁĘBOKIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1978-2014 KMG IV/1-2

 

 

GNOJNIK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1799-1820, 1822-1825, 1827-1842, 1844-1847, 1849-1889 KMG V/1
Liber Copulatorum 1799-1820, 1822-1825, 1827-1837, 1839-1842, 1844-1847, 1849-1889
Liber Mortuorum 1799-1820, 1822-1825, 1827-1842, 1844-1847, 1849-1889
2. Liber Natorum 1946-1971, 1974-2003 KMG V/2
Liber Copulatorum 1946-1971, 1981-2011
Liber Mortuorum 1946-1971, 1982-2012

 

 

GOŁKOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1979 KMG VI/1
2-6. Liber Natorum 1966-1989, 1998-2003 KMG VI/2-6
Liber Copulatorum 1966-2003
Liber Mortuorum 1966-2003
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2004-2014 KMG VI/7

 

 

GORZEJOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1954-1960, 1962-1996 KMG VII/1-5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1961, 1997-2014 KMG VII/6

 

 

GORZKÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2014 Rektorat powstały 1 X 2013 roku

 

 

GOSPRZYDOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1794-1810, 1812-1847, 1850-1890 KMG VIII/1
Liber Copulatorum 1794-1810, 1812-1837, 1839-1852, 1854-1890
Liber Mortuorum 1799-1820, 1822-1825, 1827-1842, 1844-1847, 1849-1889
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2002, 2005-2014 KMG VIII/2

 

 

GÓRA MOTYCZNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1958-1974, 1986-2013 KMG IX/1

 

 

GÓRA św. JANA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1786-1814, 1855-1880 KMG X/1
2. Liber Copulatorum 1786-1814, 1855-1889 KMG X/2
3. Liber Mortuorum 1786-1814, 1855-1889, 1900, 1916 KMG X/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1973 KMG X/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1974-2014 KMG X/5

 

 

GÓRKI
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1959 KMG XI/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1960-2014 KMG XI/2 Kserokopie z lat 1960-1989

 

 

GRABNO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1910-1980 KMG XII/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1981-1999 KMG XII/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2000-2014 KMG XII/3

 

 

GRĘBOSZÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
0. Księga zapowiedzi 1894 - 1896 KMG XIII/0 Oryginał
1. Liber Natorum 1800-1873 KMG XIII/1
Liber Natorum - Zalipie 1800-1873, 1875-1878
2. Liber Natorum 1820-1846 KMG XIII/2
3. Liber Copulatorum 1800-1861 KMG XIII/3
4. Liber Mortuorum 1800-1851 KMG XIII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1961 KMG XIII/5
6-14. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1962-2010 KMG XIII/6-14
15. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2011 - 2014 KMG XIII/15

 

 

GROBLA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1870-1899 KMG XIV/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2013 KMG XIV/2

 

 

GROMNIK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1793-1795, 1797, 1799-1870, 1881-1899 KMG XV/1
Liber Copulatorum 1795-1797, 1799-1830, 1832-1870, 1872-1876, 1881-1887, 1890-1891, 1895-1899
Liber Mortuorum 1792-1793, 1795, 1797, 1799-1870, 1872, 1874, 1876-1877, 1881-1891, 1895-1899
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1993 KMG XV/2
3. Liber Copulatorum 1962-1989, 2008 KMG XV/3
Liber Mortuorum 1962-1998, 2008
4. Liber Natorum 1993-2014 KMG XV/4
Liber Copulatorum 1990-2014
Liber Mortuorum 1992-2014

 

 

GRÓDEK k. GRYBOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1876-1877, 1890-1893 KMG XVI/1
Liber Copulatorum 1890-1893
Liber Mortuorum 1890-1900
2. Liber Natorum 1945-1961, 1976-1999 KMG XVI/2
Liber Copulatorum 1945-1961
Liber Mortuorum 1945-1961
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2000-2014 KMG XVI/3
4. Liber Natorum 1962 - 1975 KMG XVI/4
4. Liber Copulatorum 1962 - 1999 KMG XVI/4
4. Liber Mortuorum 1962 - 1999 KMG XVI/4

 

 

GRÓDEK n. DUNAJCEM
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1996-2014 KMG XVII/1

 

 

GRUDNA GÓRNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Mortuorum 1979-1997
2. Liber Copulatorum, 1979-1996

 

 

GRUSZÓW WIELKI
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1979-1989 KMG XIX/1

 

 

GRYBÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1800-1819, 1821-1822, 1824-1845, 1847-1848, 1850-1854, 1856-1863 KMG XX/1
2. Liber Natorum 1864-1889 KMG XX/2
3. Liber Copulatorum 1800-1819, 1821-1822, 1824-1845, 1847-1848, 1850-1854, 1856-1889 KMG XX/3
4. Liber Mortuorum 1800-1819, 1821-1822, 1824-1845, 1847-1848, 1850-1854, 1856-1889 KMG XX/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1959 KMG XX/5
6. Liber Natorum 1960-1965 KMG XX/6 A
7. Liber Natorum 1966-1970 KMG XX/7 B
8. Liber Natorum 1970-1973 KMG XX/8 C
9. Liber Natorum 1973-1976 KMG XX/9 D
10. Liber Natorum 1976-1979 KMG XX/10 E
11. Liber Natorum 1979-1982 KMG XX/11 F
12. Liber Natorum 1983-1985 KMG XX/12 G
13. Liber Natorum 1985-1989 KMG XX/13 H
14. Liber Natorum 1989-1992 KMG XX/14 I
15. Liber Natorum 1992-1996 KMG XX/15 J
16. Liber Natorum 1996-2001 KMG XX/16 K
17. Liber Natorum 2001-2004 KMG XX/17 L
18. Liber Natorum 2004-2008 KMG XX/18
19. Liber Mortuorum 1959-1971 KMG XX/19
20. Liber Mortuorum 1959-2010 KMG XX/20
21. Liber Mortuorum 1971-1986 KMG XX/21
22. Liber Mortuorum 1959-2010 KMG XX/22
23. Liber Mortuorum 1987-2010 KMG XX/23
24. Liber Copulatorum 1960-2010 KMG XX/24
25. Liber Natorum 2008-2014 KMG XX/25
Liber Copulatorum 2011-2014
Liber Mortuorum 2011-2014

 

 

GRYWAŁD
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1943-1967, 2005-2007, 2009-2014 KMG XXI/1

 

 

GUMNISKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
0. Alegaty 1826, 1833, 1874, 1878, 1886, 1895, 1898, 1904, 1914, 1917–1919, 1921, 1923, 1927, 1930, 1931, 1932, 1948, 1949 KMG XXII/0
1. Liber Natorum 1809, 1811-1818, 1846-1858, 1860-1876, 1878-1888 KMG XXII/1
Liber Copulatorum 1809, 1811-1818, 1846-1858, 1860-1866, 1874-1883, 1885-1888
Liber Mortuorum 1809, 1811-1818, 1846-1858, 1860-1870, 1881-1888
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1982, 1985-1998 KMG XXII/2
3. Liber Natorum 1974-1975, 1983-1985, 1999-2014 KMG XXII/3
Liber Copulatorum 1974-1975, 1983-1986, 1999-2014
Liber Mortuorum 1983-1986, 1999-2014

 

 

GWOŹDZIEC
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1788-1820, 1822-1825, 1827, 1842, 1844-1847, 1849-1889 KMG XXIII/1
2. Liber Copulatorum 1788-1820, 1822-1825, 1827, 1842, 1844-1847, 1849-1889 KMG XXIII/2
3. Liber Mortuorum 1788-1820, 1822-1825, 1827, 1842, 1844-1847, 1849-1889 KMG XXIII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1997 KMG XXIII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1998-2012 KMG XXIII/5

 

 

KMI

IWKOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1790-1793, 1797-1872, 1876-1889 KMI I/1
2. Liber Copulatorum 1790-1793, 1797-1810, 1812-1889 KMI I/2
3. Liber Mortuorum 1790-1793, 1797-1810, 1812-1889 KMI I/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1975 KMI I/4
5. Liber Natorum 1975-2006 KMI I/5
6. Liber Natorum 2007-2014 KMI I/6
Liber Copulatorum 1975-2014
Liber Mortuorum 1975-2014

 

 

KMJ

JADOWNIKI
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1805-1825, 1827-1842 KMJ I/1
2. Liber Natorum 1844-1854, 1856-1864, 1867-1882, 1886-1904, 1906, 1908-1909 KMJ I/2
3. Liber Copulatorum 1805-1825, 1827-1842, 1844-1864, 1867-1882, 1886-1904, 1906, 1908-1909 KMJ I/3
4. Liber Mortuorum 1805-1825, 1827-1842, 1844-1864, 1867-1904, 1906, 1908-1909 KMJ I/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1945-1959 KMJ I/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1960-1986 KMJ I/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1987-2004 KMJ I/7
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2005-2014 KMJ I/8

 

 

JADOWNIKI MOKRE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1890-1982 KMJ II/1
2-3. Liber Natorum 1979-2014 KMJ II/2-3
Liber Copulatorum 1983-2014
Liber Mortuorum 1960-2014

 

 

JAMY WIELKIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1987 KMJ III/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1988-1994 KMJ III/2
3 Liber Natorum 2008-2013
Liber Copulatorum 2009-2014
Liber Mortuorum 2009-2013

 

 

JANKOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1980-2011 KMJ IV/1

 

 

JANOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1982 KMJ V/1
2. Liber Natorum 1982-2013 KMJ V/2
Liber Copulatorum 1981-2013
Liber Mortuorum 1983-2013

 

 

JANOWIEC
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1989-2013 KMJ VI/1

 

 

JASIENNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2014 KMJ VII/1

 

 

JASIEŃ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1784-1809, 1812-1832, 1834-1855, 1857-1889 KMJ VIII/1
2. Liber Copulatorum 1784-1809, 1812-1889 KMJ VIII/2
3. Liber Mortuorum 1784-1808, 1812-1889 KMJ VIII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1995 KMJ VIII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1987, 1996-2012 KMJ VIII/5

 

 

JASTRZĘBIA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1801-1819, 1821-1822, 1824-1829, 1832-1837, 1840-1845, 1847-1848, 1850-1881, 1884-1886, 1891-1916 KMJ IX/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum LC 1802-1819, 1821-1822, 1824-1829, 1833-1837, 1840-1845, 1847-1848, 1850-1886   LM 1801-1819, 1821-1822, 1824-1829, 1832-1837, 1840-1845, 1847-1848, 1850-1886 KMJ IX/2
3. Liber Natorum 1891-2014 KMJ IX/3
Liber Copulatorum 1946-2014
Liber Mortuorum 1946-2014

 

 

JAWORSKO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1970-2014 KMJ X/1

 

 

JAWORZNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1890-1945 KMJ XI/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1951-2011, 2014 KMJ XI/2

 

 

JAZOWSKO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1808-1853, 1855, 1865-1873, 1876-1880, 1882-1889 KMJ XII/1
2. Liber Copulatorum 1808-1853, 1855, 1865-1873, 1876-1880, 1882-1889 KMJ XII/2
3. Liber Mortuorum 1808-1853, 1855, 1865-1873, 1876-1880, 1882-1889 KMJ XII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1963 KMJ XII/4
5-8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1964-1974 KMJ XII/5-8
9-12. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1975-1982 KMJ XII/9-12
13-18. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1983-2007 KMJ XII/13-18
19. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2008-2014 KMJ XII/19

 

 

JODŁOWA - SANKTUARIUM
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
0. Alegaty 1847-1851 KMJ XIII/0 Kartki luzem
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1826-1850, LC 1844-1845, 1847-1849, LM 1844-1845, 1847-1849 KMJ XIII/1
2. Liber Natorum, Liber Copulatorum, Mortuorum LN 1851-1889, LC - LM 1851-1852, 1854, 1857-1859, 1862-1867, 1869 KMJ XIII/2
3. Liber Copulatorum, Mortuorum 1826-1843, 1846, 1850, 1853, 1855-1856, 1860-1861, 1863-1866, 1870-1889 KMJ XIII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1944-1997 KMJ XIII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1998-2014 KMJ XIII/5

 

 

JODŁOWA GÓRNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1980-2013 KMJ XIV/1

 

 

JODŁOWNIK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1971 KMJ XV/1
2-7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1969-2005 KMJ XV/2-7
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2006-2014 KMJ XV/8

 

 

JODŁÓWKA TUCHOWSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1842-1856, 1858-1862, 1864, 1866-1876, 1878-1881, 1883-1887, 1889 KMJ XVI/1
2-6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1994 KMJ XVI/2-6
7. Liber Natorum 1995-2009 KMJ XVI/7
Liber Copulatorum 1995-2002
Liber Mortuorum 1995-2007

 

 

JODŁÓWKA WAŁKI
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1979-2010 KMJ XVII/1
Liber Copulatorum 1980-2010
Liber Mortuorum 1981-2010

 

 

JURKÓW k. CZCHOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1971-2014 KMJ XVIII/1

 

 

JURKÓW k. LIMANOWEJ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1972 KMJ XIX/1
2. Liber Natorum 1973-1997 KMJ XIX/2
Liber Copulatorum 1973-1988
Liber Mortuorum 1973-1997
3. Liber Natorum 1998-2010, 2013-2014 KMJ XIX/3
Liber Copulatorum 1989-2010, 2013-2014
Liber Mortuorum 1998-2010, 2013-2014

 

 

KMK

KAMIANNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1967-2010 KMK I/1

 

 

KAMIENICA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1787, 1790, 1792, 1795-1796, 1798-1805, 1814, 1819, 1822, 1826-1827, 1830, 1837, 1839, 1842-1844 KMK II/1
Liber Copulatorum 1787, 1790, 1792, 1795-1796, 1798-1799, 1801-1805, 1814, 1822, 1826-1827, 1829-1831, 1838-1839, 1842-1844
Liber Mortuorum 1787, 1790, 1792, 1795-1796, 1798-1805, 1814, 1819-1820, 1822, 1826, 1830, 1839-1840, 1843-1844, 1847
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1920-1950, LC 1925-1927, 1930-1933, 1944-1949, LM 1925-1927, 1929-1933, 1944-1949 KMK II/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1949-1971 KMK II/3
4-6. Liber Natorum, Copulatorum 1972-1983 KMK II/4-6
7. Liber Copulatorum 1984-1990 KMK II/7
Liber Mortuorum 1972-1980
8-10. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1990-2014 KMK II/8-10

 

 

KAMIENICA GÓRNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1975-2014 KMK III/1
Liber Copulatorum 1976-2014
Liber Mortuorum 1975-2014

 

 

KAMIONKA MAŁA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2011 KMK IV/1

 

 

KAMIONKA WIELKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1802-1818, 1820-1835, 1837-1849, 1851-1889, LC-LM 1802-1818, 1820-1849, 1851-1889 KMK V/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1979 KMK V/2
3-6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1980-1996 KMK V/3-6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1997-2014 KMK V/7

 

 

KAMIONNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1972 KMK VI/1
2. Liber Natorum 1977-2014 KMK VI/2
Liber Copulatorum 1973-2014
Liber Mortuorum 1973-2014

 

 

KANINA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1794-1806, 1814, 1816-1828, 1830-1853, 1855, 1864-1873, 1876-1879, 1881-1889 KMK VII/1
2. Liber Copulatorum 1796-1806, 1814, 1816-1828, 1830-1853, 1855, 1864-1873, 1876-1879, 1881-1888 KMK VII/2
3. Liber Mortuorum 1796-1806, 1814, 1816-1828, 1830-1853, 1855, 1864-1873, 1875-1879, 1881-1888 KMK VII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2012 KMK VII/4

 

 

KĄCLOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2005 KMK VIII/1
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2006-2014 KMK VIII/2

 

 

KĄTY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1971-2014 KMK IX/1
Liber Copulatorum 1972-2014
Liber Mortuorum 1976-2014

 

 

KICZNIA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1985-2014 KMK X/1
 

 

                KIEŁKÓW

nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1984-2014 KMK XI/1

 

 

KIERLIKÓWKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2002-2009 KMK XII/1

 

 

KOBYLE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1989-2011 KMK XIII/1

 

 

KORZENIÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1984-2010 KMK XIV/1
Liber Copulatorum 1991-2010
Liber Mortuorum 1984-2010

 

 

KORZENNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1801-1819, 1821, 1823-1846, 1848, 1850-1852, 1854, 1856-1888 KMK XV/1
2. Liber Copulatorum 1801-1819, 1821, 1823-1846, 1848, 1850, 1858, 1864, 1866, 1868-1888 KMK XV/2
3. Liber Mortuorum 1801-1819, 1821, 1823-1846, 1848, 1850-1873, 1875-1888 KMK XV/3
4-5. Liber Natorum 1940-1960, 1963-1974, 1984-2012 KMK XV/4-5
Liber Copulatorum 1940- 2013
Liber Mortuorum 1940-1960, 1963-1974, 1985-2013

 

 

KOSZYCE MAŁE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-4. Liber Natorum 1967-2013 KMK XVI/1-4
Liber Copulatorum 1973-2013
Liber Mortuorum 1973-2013

 

 

KOSZYCE WIELKIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1981-2014 KMK XVII/1-4

 

 

KOWALOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2014 KMK XVIII/1

 

 

KRASNE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1977 KMK XIX/1
2-5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1978-2014 KMK XIX/2-5

 

 

KROSNA k. UJANOWIC
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1981-2010, 2012-2014 KMK XX/1

 

 

KROŚCIENKO n. DUNAJCEM
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1813-1814, 1816-1832, 1837-1841, 1843-1853, 1855, 1870-1889 KMK XXI/1
2. Liber Copulatorum 1813-1814, 1816-1832, 1837-1853, 1855, 1870-1889 KMK XXI/2
3. Liber Mortuorum 1813-1814, 1816-1832, 1837-1853, 1855, 1870-1889 KMK XXI/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1967 KMK XXI/4
5-8. Liber Natorum 1971-2009 KMK XXI/5-8
9-13. Liber Copulatorum 1974-2009 KMK XXI/9-13
Liber Mortuorum 1968-2007, 2009
14. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2010 KMK XXI/14

 

 

KRÓLOWA GÓRNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-3. Liber Natorum 1946-1956, 1958-1961, 1962-2010, 2014-2015 KMK XXII/1-3
Liber Copulatorum 1946-1956, 1958-1961
Liber Mortuorum 1946-1956, 1958-1961
4. Liber Copulatorum 1962-2010, 2014-2015 KMK XXII/4
Liber Mortuorum 1962-2010, 2014-2015

 

 

KRÓLÓWKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1815-1826, 1828-1841, 1843-1847, 1870-1889 KMK XXIII/1
2. Liber Copulatorum 1815-1861, 1870-1889 KMK XXIII/2
3. Liber Mortuorum 1815-1861, 1870-1889 KMK XXIII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1960 KMK XXIII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1961-1982 KMK XXIII/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1983-2014 KMK XXIII/6

 

 

KRUŻLOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1801-1829, 1833-1836, 1840-1844, 1847-1889 KMK XXIV/1
Liber Copulatorum 1801-1829, 1833-1836, 1840-1845, 1848-1889
Liber Mortuorum 1801-1828, 1833-1836, 1840-1845, 1848-1889
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1958 KMK XXIV/2
3-5. Liber Natorum 1958-1966 KMK XXIV/3-5
Liber Copulatorum 1967-1985
6. Liber Natorum 1967-1976 KMK XXIV/6
7-10. Liber Natorum 1977-1996 KMK XXIV/7-10
Liber Mortuorum 1967-1991
11. Liber Natorum 1996-2008 KMK XXIV/11
Liber Copulatorum 1985-2009
Liber Mortuorum 1991-2009
12. Liber Natorum 2008-2014 KMK XXIV/12
Liber Copulatorum 2009-2014
Liber Mortuorum 2010-2014

 

 

KRYNICA, NSPJ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1981-2014 KMK XXV/1

 

 

KRYNICA, św. Antoni
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-3. Liber Natorum 1976-2006 KMK XXVI/1-3
Liber Copulatorum 1976-2006
Liber Mortuorum 1976-2005
4. Liber Natorum 2006-2012 KMK XXVI/4
Liber Copulatorum 2007-2012
Liber Mortuorum 2006-2012

 

 

KRYNICA DOLNA - MBNP
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1946-1966 KMK XXVII/1
Liber Copulatorum 1947-1948, 1952-1966
Liber Mortuorum 1947-1948, 1952-1966
2-6. Liber Natorum 1959, 1962-1990 KMK XXVII/2-6
Liber Copulatorum 1951-1982
Liber Mortuorum 1947-1982
7-9. Liber Natorum 1991-2014 KMK XXVII/7-9
Liber Copulatorum 1949-1950, 1959, 1966, 1983-2014
Liber Mortuorum 1983-2014

 

 

KRYNICA ZDRÓJ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1960 KMK XXVIII/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1961-1977 KMK XXVIII/2
3-9. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1978-1997 KMK XXVIII/3-9
10-12 Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1998-2012
13. Liber Natorum, Mortuorum 2013-2014

 

 

KRZECZÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1991-2010 KMK XXIX/1

 

 

KRZYŻANOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1811-1830, 1832-1862 KMK XXX/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum 1811-1830, 1832-1862 KMK XXX/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1979 KMK XXX/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1980-2014 KMK XXX/4

 

 

KSIĄŻNICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1822-1823, 1825, 1827-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1862, 1864-1865, 1878-1880, 1882-1887, 1889 KMK XXXI/1
2. Liber Copulatorum 1804-1905, 1807-1815, 1817-1823, 1825, 1827-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1862, 1864-1865, 1878-1880, 1882-1887, 1889 KMK XXXI/2
3. Liber Mortuorum 1804-1805, 1807-1815, 1817-1823, 1825, 1827-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1862, 1864-1865, 1878-1880, 1882-1887, 1889 KMK XXXI/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1972 KMK XXXI/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1973-2011 KMK XXXI/5

 

 

KWIATONOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1985-2011 KMK XXXII/1

 

 

KML

LASKOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1890-1945 KML I/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1979 KML I/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1980-1999 KML I/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2000-2014 KML I/4

 

 

LELUCHÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1990-2014 KML XVI/1
Liber Copulatorum 2005-2014
Liber Mortuorum 2010-2014

 

 

LESZCZYNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1981-2010, 2012 - 2013 KML II/1
Liber Copulatorum 1981-2011
Liber Mortuorum 1981-2011

 

 

LEWNIOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1973-2014 KML III/1

 

 

LIBRANTOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-3. Liber Natorum 1989-2014 KML IV/1
Liber Copulatorum 1973-2014
Liber Mortuorum 1973-2014

 

 

LICHWIN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1926-1938, 1946-2010 KML V/1
Liber Copulatorum 1926-1938, 1946-2010
Liber Mortuorum 1899-1908, 1926-1938, 1946-2010

 

 

LIMANOWA, MB Bolesnej
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1808-1814, 1817-1818, 1820, 1822-1825, 1827-1842, 1844-1847, 1849, 1851-1852, 1855-1861, 1970-1890 KML VI/1
2. Liber Copulatorum 1808-1814, 1817-1818, 1820, 1822-1825, 1827-1842, 1844-1847, 1849, 1851-1852, 1855-1861, 1970-1890 KML VI/2
3. Liber Mortuorum 1808-1814, 1817-1818, 1820, 1822-1825, 1827-1842, 1844-1847, 1849, 1851-1852, 1855-1861, 1870-1890 KML VI/3
4-6. Liber Natorum 1891-1945 KML VI/4-6
7-13. Liber Natorum, Copulatorum 1891-1945 KML VI/7-13
14. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1954 KML VI/14
15. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1955-1963 KML VI/15
16. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1964-1977 KML VI/16
17. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1978-1985 KML VI/17
18. Liber Natorum, 1986-1993 KML VI/18
19. Liber Copulatorum, Mortuorum 1986-1993 KML VI/19
20-24. Liber Natorum 1994-2002 KML VI/20-24
25-28. Liber Copulatorum, Mortuorum 1994-2002 KML VI/25-28
29-36. Liber Natorum 1990-1993, 2003-2013 KML VI/29-36
MORDARKA Liber Natorum 2005-2009
37-43. Liber Copulatorum 1986-1993, 2003-2013 KML VI/37-43
Liber Mortuorum 1989-1993, 2003-2013
MORDARKA Liber Mortuorum 2007-2009

 

 

MORDARKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 2010-2014 KMM Parafia powstała 1 I 2011 roku
Liber Copulatorum 2011-2014
Liber Mortuorum 2010-2014

 

 

LIMANOWA SOWLINY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1-3. Liber Natorum 1891-1945, 1962-1977 KML VII/1-3
Liber Copulatorum 1891-1945, 1962-1977
Liber Mortuorum 1962-1977
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1978-2002 KML VII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2003-2014 KML VII/5

 

 

LIPINY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 2002-2005, 2007-2011 KML VIII/1
Liber Copulatorum 2002-2005, 2007-2011
Liber Mortuorum 2002-2005, 2007-2010

 

 

LIPNICA MUROWANA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1794, 1796-1810, 1812-1825, 1844-1889 KML IX/1
2. Liber Copulatorum 1795-1797, 1800-1825, 1844-1889, 1898-1899 KML IX/2
3. Liber Mortuorum 1795-1810, 1812-1825, 1844-1889 KML IX/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1970 KML IX/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1971-1979 KML IX/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1980-2001 KML IX/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2002-2013 KML IX/7

 

 

LIPNICA WIELKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum LN 1698-1752; LC 1714-1751 KML X/1 Oryginał, 1 tom.
2. Liber Natorum, Copulatorum LN 1753-1782

LC1753-1782

KML X/2 Oryginał, 1 tom.
3. Liber Natorum 1778-1784 KML X/3 Oryginał, 1 tom.
Liber Copulatorum 1778-1783
Liber Mortuorum 1778-1784
4. Liber Natorum 1784-1812 (Lipnica Wielka), 1784-1821 (Jasienna), 1784-1843 (Bukowiec), 1821-1861 (Jasienna) KML X/4 Oryginał, 1 tom.
5. Liber Natorum 1812-1839 (Lipnica Wielka) KML X/5 Oryginał, 1 tom.
6. Liber Natorum 1840-1854 (Lipnica Wielka), 1843-1855 (Bukowiec) KML X/6 Oryginał, 1 tom.
7. Liber Natorum 1854-1891 (Lipnica Wielka) KML X/7 Oryginał, 1 tom.
8. Liber Natorum 1891-1932 (Lipnica Wielka) KML X/8 Oryginał, 1 tom
9. Liber Natorum 1864-1962 (obcy) KML X/9 Oryginał, 1 tom.
10. Liber Copulatorum 1784-1859 (Lipnica Wielka) KML X/10 Oryginał, 1 tom.
11. Liber Copulatorum 1860-1919 (Lipnica Wielka) KML X/11 Oryginał, 1 tom.
12. Liber Mortuorum 1784-1838 (Lipnica Wielka), 1784-1855 (Jasienna), 1784-1858 (Bukowiec), 1838-1855 (Lipnica Wielka) KML X/12 Oryginał, 1 tom.
13. Liber Mortuorum 1855-1938 (Lipnica Wielka) KML X/13 Oryginał, 1 tom.
14. Liber Natorum 1801-1819, 1821-1822, 1824-1835, 1837-1845, 1847-1848, 1850-1878 KML X/14 Kopie, akta luźne.
15. Liber Copulatorum 1801-1819, 1821-1822, 1824-1836, 1838-1845, 1847-1848, 1850-1878 KML X/15 Kopie, akta luźne.
16. Liber Mortuorum 1801-1819, 1821-1822, 1824-1832, 1834-1835, 1838-1845, 1847-1848, 1850-1878 KML X/16 Kopie, akta luźne.
17. Liber Natorum 1946-2005 KML X/17
Liber Copulatorum 1946-2006
Liber Mortuorum 1946-2006
Księga zapowiedzi 1931-1935
18. Liber Natorum 2006-2014 KML X/18
Liber Copulatorum 2007-2014
Liber Mortuorum 2006-2014

 

 

LISIA GÓRA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
0. Alegaty 1830 - 1953 KML XI/0 Akta luźne.
1. Liber Natorum 1800-1815, 1817-1818, 1820-1831 KML XI/1 Akta luźne.
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1832 - 1839 KML XI/2 Akta oprawione w jeden tom.
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1832 - 1839 KML XI/3 Akta oprawione w jeden tom.
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1832 - 1839 KML XI/4 Akta oprawione w jeden tom.
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1832 - 1839 KML XI/5 Akta oprawione w jeden tom.
6. Liber Natorum 1840-1849, 1851-1852, 1854-1856 KML XI/6 Akta luźne.
7. Liber Natorum 1857-1890 KML XI/7 Akta luźne.
8. Liber Copulatorum 1800-1815, 1817-1818, 1820-1831, 1840-1849, 1851-1852, 1854-1865, 1867-1890 KML XI/8 Akta luźne.
9. Liber Mortuorum 1800-1815, 1817-1818, 1820-1831, 1840-1842 KML XI/9 Akta luźne.
10. Liber Mortuorum 1834-1849, 1851-1852, 1854-1855, 1857-1890 KML XI/10 Akta luźne.
11.

12-14.

Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1925-1961 KML XI/11

KML XI/12-14

 

 

Liber Natorum 1946-1981
Liber Mortuorum 1946-1983
15-16.

17.

Liber Natorum 1981-2010 KML XI/15-16

KML XI/17

 

 

Liber Copulatorum 1946-2010
Liber Mortuorum 1984-2010
18. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2011 - 2014 KML XI/18

 

 

LUBASZOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1999-2014 KML XII/1
Liber Copulatorum 1999-2014
Liber Mortuorum 2000-2014

 

 

LUBCZA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
0. Alegaty 1837-1954 KML XIII/0
1. Liber Natorum 1801-1949, 1852, 1854-1855, 1857-1889 KML XIII/1
2. Liber Copulatorum 1803-1843, 1845-1849, 1851-1852, 1854-1855, 1857-1875, 1877-1889 KML XIII/2
3. Liber Mortuorum 1803-1837, 1842-1849, 1851-1852, 1854-1855, 1857-1873, 1875-1889 KML XIII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1969 KML XIII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1970-2014 KML XIII/5

 

 

LUBZINA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
0. Alegaty 1885-1946 KML XIV/0
1. Liber Natorum 1822-1833, 1836-1847, 1867-1868, 1870-1889, 1892-1893 KML XIV/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum LN 1822-1833, 1836-1847, 1867-1868, 1870, 1872, 1875- 1876, 1879-1881, 1884-1885, LM 1822-1847, 1867-1868, 1870-1885 KML XIV/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1938-1978 KML XIV/3
4-7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1979-2011 KML XIV/4-7

 

 

LUSZOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1823-1855 KML XV/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1935-1963 KML XV/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1964-1978 KML XV/3
4-8. Liber Natorum 1978-2003 KML XV/4-8
9-12. Liber Copulatorum 1979-2003 KML XV/9-12
13-17. Liber Mortuorum 1979-2003 KML XV/13-17
18. Liber Natorum, Copulatorum. Mortuorum 2004-2014 KML XV/18

 

 

KMŁ

ŁABOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1936-2013 KMŁ I/1

 

 

ŁADNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1989-2014 KMŁ II/1
Liber Copulatorum 1990 - 2014
Liber Mortuorum 1990 - 2014

 

 

ŁAPCZYCA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1807-1862 KMŁ III/1
2. Liber Copulatorum 1807-1862 KMŁ III/2
3. Liber Mortuorum 1807-1862 KMŁ III/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1989 KMŁ III/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1990-2014 KMŁ III/5

 

 

ŁĄCKO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1803-1805, 1814, 1816-1850 KMŁ IV/1
2. Liber Natorum 1851-1853, 1855, 1864-1866, 1868-1889 KMŁ IV/2
3. Liber Copulatorum 1786-1855, 1864-1866, 1868-1889 KMŁ IV/3
4. Liber Mortuorum 1803-1805, 1814-1853, 1855, 1864-1866, 1868-1889 KMŁ IV/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1968 KMŁ IV/5
6-15. Liber Natorum 1969-1987 KMŁ IV/6-15
Liber Copulatorum 1975-1989
Liber Mortuorum 1975-1981
16-19. Liber Natorum 1965, 1987-1999 KMŁ IV/16-19
Liber Copulatorum 1965, 1969-1974, 1989-2006
Liber Mortuorum 1965, 1969-2006
20. Liber Natorum 1999-2014 KMŁ IV/20
Liber Copulatorum 2007-2014
Liber Mortuorum 2007-2014

 

 

ŁĄCZKI BRZESKIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1958-2011 KMŁ V/1

 

 

ŁĄKTA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1986-2013 KMŁ VI/1

 

 

ŁĘG TARNOWSKI
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1798, 1800-1801, 1810-1811, 1814-1815, 1818, 1820, 1822, 1849-1851, 1854-1855, 1859-1860, 1863, 1867-1869, 1871-1872, 1878-1885, 1890 KMŁ VII/1
2. Liber Copulatorum 1798, 1800-1801, 1803-1806, 1812, 1814-1815, 1818-1820, 1822, 1825, 1828-1830, 1832-1844,1849, 1851, 1854-1855, 1867-1869, 1871-1872, 1884-1886, 1895-1896 KMŁ VII/2
3. Liber Mortuorum 1798, 1800-1810, 1812, 1814-1815, 1818-1820, 1825, 1828-1844, 1849, 1851, 1854-1855, 1857, 1859-1869, 1871-1872, 1881-1889 KMŁ VII/3
4-7. Liber Natorum 1890-1996 KMŁ VII/4-7
Liber Copulatorum 1946-1959
Liber Mortuorum 1946-1959
8-10. Liber Natorum 1997-2003 KMŁ VII/8-10
Liber Copulatorum 1960-2003
Liber Mortuorum 1959-2003
11. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2004-2014 KMŁ VII/11

 

 

ŁĘG TARNOWSKI – ZAMOŚCIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1985-2014 KMŁ VIII/1

 

 

ŁĘKAWICA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1798-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1854-1869, 1871, 1880, 1884-1885 KMŁ IX/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum 1802-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1854-1867, 1878-1880, 1884-1885 KMŁ IX/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1917-1972, 1986, 2001-2012 KMŁ IX/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1973 – 1985, 1987 – 2000, 2013-2014 KMŁ IX/4

 

 

ŁĘKAWKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2009-2014 KMŁ XXII/1

 

 

ŁĘKI GÓRNE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1726-1766 KMŁ X/1 Oryginał, 1 tom
2. Liber Natorum 1796-1799, 1801-1815, 1817-1831, 1839-1849, 1852, 1854-1855, 1857-1868, 1871-1889 KMŁ X/2
3. Liber Copulatorum 1796-1799, 1801-1804, 1806-1815, 1817-1829, 1840-1844, 1846-1852, 1854-1855, 1857-1868, 1871-1889 KMŁ X/3
4. Liber Mortuorum 1796-1799, 1801-1815, 1817-1829, 1839-1842, 1844, 1846-1855, 1857-1868, 1871-1889 KMŁ X/4
5. Liber Natorum 1946-1992 KMŁ X/5
Liber Copulatorum 1946-1992
Liber Mortuorum 1946-1993
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1993-2014 KMŁ X/6

 

 

ŁĘTOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2014 KMŁ XI/1

 

 

ŁĘŻKOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura Uwagi:
1. Liber Natorum 1946-1986 KMŁ XII/1
Liber Copulatorum 1946-1992
Liber Mortuorum 1946-1992
2-6. Liber Natorum 1980-2005 KMŁ XII/2-6
Liber Copulatorum 1993-2005
Liber Mortuorum 1993-2005
7. Liber Natorum 2006-2014 KMŁ XII/7
Liber Copulatorum 1961, 2006-2014
Liber Mortuorum 1961, 2006-2014

 

 

ŁOMNICA ZDRÓJ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2002 KMŁ XIII/1-4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2003-2014 KMŁ XIII/5

 

 

ŁONIOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2000-2014 KMŁ XIV/1

 

 

ŁOSIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1947-2011 KMŁ XV/1

 

 

ŁOSOSINA DOLNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1800-1815, 1817-1818, 1820-1848, 1851-1889 KMŁ XVI/1
2. Liber Copulatorum 1800-1815, 1817-1818, 1820-1848, 1851-1852, 1854-1877, 1879-1889 KMŁ XVI/2
3. Liber Mortuorum 1800-1815, 1817-1818, 1820-1848, 1851-1852, 1854-1889 KMŁ XVI/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1999 KMŁ XVI/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2000-2011 KMŁ XVI/5

 

 

ŁOSOSINA GÓRNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1808-1814, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1828, 1830-1833, 1836-1842, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1861, 1870-1890 KMŁ XVII/1
2. Liber Copulatorum 1808-1814, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1828, 1830-1833, 1836-1842, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1861, 1870-1890 KMŁ XVII/2
3. Liber Mortuorum 1808-1814, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1828, 1830-1833, 1836-1842, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1861, 1870-1890 KMŁ XVII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1970 KMŁ XVII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1971-1993 KMŁ XVII/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1994-2015 KMŁ XVII/6

 

 

ŁUKOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1982 KMŁ XVIII/1
2-3. Liber Natorum 1970-2003 KMŁ XVIII/2-3
4-5. Liber Copulatorum 1970-2003 KMŁ XVIII/4-5
6-7. Liber Mortuorum 1970-2003 KMŁ XVIII/6-7
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2004-2014 KMŁ XVIII/8

 

 

ŁUKOWICA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1797-1804, 1814, 1816-1820, 1822-1840

LC 1797-1800, 1814, 1816-1820, 1822-1823, 1834-1835

LM 1797-1800, 1814, 1816-1820, 1822-1823

KMŁ XIX/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1841-1846, 1848-1853, 1855, 1865-1872, 1874-1889

LC-LM 1846, 1848-1853, 1855, 1869-1872

KMŁ XIX/2
3. Liber Copulatorum 1801-1804, 1824-1833, 1836-1845, 1865-1868, 1874-1887, 1889 KMŁ XIX/3
4. Liber Mortuorum 1801-1804, 1824-1833, 1836-1845, 1865-1868, 1874-1887, 1889 KMŁ XIX/4
5-9. Liber Natorum 1946-1982 KMŁ XIX/5-9
Liber Copulatorum 1946-1960
Liber Mortuorum 1946-1960
10-14. Liber Natorum 1980-2006 KMŁ XIX/10-14
Liber Copulatorum 1985-2006
15-19. Liber Copulatorum 1960-1984 KMŁ XIX/15-19
Liber Mortuorum 1961-2006
20. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2007-2013 KMŁ XIX/20

 

 

ŁUŻNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1849 KMŁ XX/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1850-1880 KMŁ XX/2
3-4. Liber Natorum 1901-1945 KMŁ XX/3-4
Liber Copulatorum 1901-1959
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1975 KMŁ XX/5
6. Liber Natorum 1946-1953, 1976-1993 KMŁ XX/6
Liber Copulatorum 1976-1993
Liber Mortuorum 1946-1953, 1976-1993
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1994-2014 KMŁ XX/7

 

 

ŁYSA GÓRA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1870-1950 KMŁ XXI/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1996 KMŁ XXI/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1997-2014 KMŁ XXI/3

 

 

KMM

MACHOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
o. Alegaty 1828-1950 KMM I/0 Akta luźne
1. Liber Natorum 1796-1799, 1801-1802, 1805, 1808-1815, 1817-1852, 1855, 1857-1868, 1871-1888 KMM I/1
Liber Copulatorum 1796-1798, 1801-1805, 1807-1812, 1814-1815, 1817-1842, 1844-1852, 1855, 1857-1863, 1867-1868, 1871-1885
Liber Mortuorum 1796-1798, 1801-1802, 1804-1806, 1808-1812, 1814-1815, 1817-1851, 1855, 1857-1863, 1866-1868, 1871, 1873-1877, 1882-1886
2. Liber Natorum 1946 - 1955-2014 KMM I/2
2. Liber Copulatorum 1945 -2014 KMM I/2
2. Liber Mortuorum 1946 - 2014 KMM I/2

 

 

MACIEJOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1970-2014 KMM II/1
Liber Copulatorum 1971-2014
Liber Mortuorum 1971-2014

 

 

MARCINKOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, 1784-1834 KMM III/1 Oryginał, 1 tom.
Liber Copulatorum 1784-1888
Liber Mortuorum 1784-1868
2. Liber Natorum 1834-1879 KMM III/2 Oryginał, 1 tom.
3. Liber Natorum 1880-1927 KMM III/3 Oryginał, 1 tom.
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1953-1968 KMM III/4
5-9. Liber Natorum 1969-2014 KMM III/5-9
Liber Copulatorum 1961-1982, 2007-2014
Liber Mortuorum 1953-1982
10. Liber Copulatorum 1983-2006 KMM III/10
Liber Mortuorum 1983-2014

 

 

MASZKIENICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2013 KMM IV/1

 

 

MĘCINA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1802-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1889 KMM V/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum 1802-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1889 KMM V/2
3. Liber Natorum 1890-1905 KMM V/3 Akta oprawione w jeden tom.
4. Liber Natorum 1906-1930 KMM V/4 Akta oprawione w jeden tom.
5. Liber Natorum 1939-1943, 1946-1983 KMM V/5
Liber Copulatorum 1946-1983
Liber Mortuorum 1946-1983
6. Liber Natorum 1985-1987, 1998-2014 KMM V/6
Liber Copulatorum 2000-2014
Liber Mortuorum 1984-2014

 

 

MĘDRZECHÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2002 KMM VI/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2003-2011 KMM VI/2

 

 

MICHALCZOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-3 Liber Natorum 1976-2014 KMM VII/1-3
Liber Copulatorum 1976-2014
Liber Mortuorum 1970-2014

 

 

MIELEC – RZOCHÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1811-1819, 1821-1848, 1850-1858, 1871-1889 KMM XII/1
2. Liber Copulatorum 1811-1819, 1821-1848, 1850-1858, 1871-1889 KMM XII/2
3. Liber Mortuorum 1811-1819, 1821-1848, 1850-1858, 1871-1888 KMM XII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1967 KMM XII/4
5. Liber Natorum 1996-2004, 2007-2011 KMM XII/5
Liber Copulatorum 1996-2011
Liber Mortuorum 1996-2012

 

 

MIELEC, Św. Ducha
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1980-1988 KMM VIII/1
2-5. Liber Natorum 1982-1993 KMM VIII/2-5
6-10. Liber Natorum 1993-2002 KMM VIII/6-10
Liber Copulatorum 1989-2002
Liber Mortuorum 1989-2004
11. Liber Natorum 2002-2009 KMM VIII/11
Liber Copulatorum 2003-2009

 

 

 

MIELEC, MBNP
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-3. Liber Natorum 1947-1956 KMM IX/1-3
4-7. Liber Natorum 1947-1967 KMM IX/4-7
8-10. Liber Natorum 1967-1974 KMM IX/8-10
11-13. Liber Natorum 1974-1977 KMM IX/11-13
14-16. Liber Copulatorum 1947-1975 KMM IX/14-16
17-19. Liber Copulatorum 1975-1987 KMM IX/17-19
20-22. Liber Mortuorum 1947-1986 KMM IX/20-22
23. Liber Natorum 1978-1983 KMM IX/23
24. Liber Natorum 1983-1988 KMM IX/24
25. Liber Natorum,

Copulatorum, Mortuorum

2009-2011 KMM IX/25

 

 

MIELEC, św. Mateusza
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1812-1820, 1822-1833 KMM X/1
2. Liber Natorum 1834-1844, 1847-1849, 1852-1859 KMM X/2
3. Liber Natorum 1866-1889 KMM X/3
4. Liber Copulatorum 1812-1818, 1820, 1822-1826, 1828-1833, 1835-1836, 1838-1839, 1841-1843, 1851-1852, 1854-1859, 1868-1878, 1880-1889 KMM X/4
5. Liber Mortuorum 1812-1818, 1820, 1822-1833, 1835-1836-1844, 1847-1849, 1851-1859, 1867-1889 KMM X/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1965 KMM X/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1966-1974 KMM X/7
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1975-1978 KMM X/8
9. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1979-1982 KMM X/9
10. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1983-1986 KMM X/10
11. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1987-1989 KMM X/11
12-14. Liber Natorum 1990-1994 KMM X/12-14
Liber Copulatorum 1990-1998
Liber Mortuorum 1990-1997
15-17. Liber Natorum 1995-2006 KMM X/15-17
Liber Copulatorum 1999-2006
Liber Mortuorum 1998-2006
18. Liber Copulatorum 2007-2014 KMM X/18
19. LiberMortuorum 2013 - 2014 KMM X/18
20. Liber Natorum 2007-2014 KMM X/18

 

 

MIELEC, Trójcy Świętej
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1987-2002 KMM XI/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2003-2011 KMM XI/2

 

 

MIKLUSZOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1808-1819, 1821-1840 KMM XIII/1
2. Liber Natorum 1841-1848, 1850-1856, 1858-1862 KMM XIII/2
3. Liber Copulatorum 1808-1819, 1821-1848, 1850-1856, 1858-1862 KMM XIII/3
4. Liber Mortuorum 1808-1819, 1821-1848, 1850-1856, 1858-1862 KMM XIII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1941-1965 KMM XIII/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1966-1988 KMM XIII/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1989-1996 KMM XIII/7
8. Liber Natorum 1947, 1992-2014 KMM XIII/8
Liber Copulatorum 1992-2014
Liber Mortuorum 1992-2014

 

 

MIKOŁAJOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1961-2014 KMM XIV/1

 

 

MILIK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-7. Liber Natorum 1946-1956, 1960-2014 KMM XV/1-7
Liber Copulatorum 1947-2014
Liber Mortuorum 1947-1956, 1960-2014

 

 

MŁYŃCZYSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1961 KMM XVI/1
2. Liber Natorum 1962-2014 KMM XVI/2
Liber Copulatorum 1964-2014
Liber Mortuorum 1962-2014

 

 

MOCHNACZKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2014 KMM XVII/1-3

 

 

MOGILNO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1786 1804, 1806-1819, 1821-1822, 1824-1845, 1847-1848, 1850-1887 KMM XVIII/1
2. Liber Copulatorum 1786-1819, 1821-1822, 1824-1845, 1847-1848, 1850-1877, 1879-1887 KMM XVIII/2
3. Liber Mortuorum 1784-1819, 1821-1822, 1824-1845, 1847-1848, 1850-1879, 1881-1887 KMM XVIII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1891-1892 KMM XVIII/4
5. Liber Natorum 1928-1929, 1931-1932, 1946-1966, 1991-1993 KMM XVIII/5
Liber Copulatorum 1928-1929, 1932-1933, 1946-1966, 1991-1993
Liber Mortuorum 1928-1929, 1932, 1946-1966, 1991-1993
6-9. Liber Natorum 1965-1983 KMM XVIII/6-9
Liber Copulatorum 1968-1979
Liber Mortuorum 1966-1982
10. Liber Natorum 1980-1994 KMM XVIII/10
Liber Copulatorum 1968-1994
Liber Mortuorum 1985-1994
11. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1995-2014 KMM XVIII/11

 

 

MOKRZYSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1976-2013 KMM XIX/1
Liber Copulatorum 1976-2013
Liber Mortuorum 1977-2013

 

 

MOSZCZENICA k. GORLIC
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1843 KMM XX/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1844-1860 KMM XX/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1861-1864, 1866-1867, 1869-1880 KMM XX/3
4. Liber Natorum 1927, 1946-1976 KMM XX/4
Liber Copulatorum 1946-1976
Liber Mortuorum 1946-1976
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1979-1990 KMM XX/5

 

 

MOSZCZENICA NIŻNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1970-1996, 1999-2011, 2013 - 2014 KMM XXI/1

 

 

MSZANKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-3. Liber Natorum 1901-1957 KMM XXII/1-3
Liber Copulatorum 1898-1957
Liber Mortuorum 1904-1957
4. Liber Natorum 1949, 1958-1996, 1967, 1999-2007, 2009-2012 KMM XXII/4
Liber Copulatorum 1949, 1958-1996, 1999-2007, 2009-2012
Liber Mortuorum 1949, 1958-2007, 2009-2012

 

 

MUCHÓWKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1949-1984 KMM XXIII/1
Liber Copulatorum 1950-1993
Liber Mortuorum 1949-1993
2. Liber Natorum 1983, 1985-2014 KMM XXIII/2
Liber Copulatorum 1983, 1994-2014
Liber Mortuorum 1983, 1994-2014

 

 

MUSZYNA, Bł. M.T. Ledóchowskiej
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1984-2012 KMM XXIV/1

 

 

MUSZYNA, Św. Józefa
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1810-1813, 1820-1843, 1845-1846, 1856-1859, 1870-1889 KMM XXV/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum 1810-1813, 1820-1843, 1845-1846, 1856-1859, 1870-1889 KMM XXV/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1980 KMM XXV/3
4. Liber Natorum 1958, 1962-1966 KMM XXV/4
5-10. Liber Natorum 1981-2006 KMM XXV/5-10
Liber Copulatorum 1962-1966, 1981-2006
Liber Mortuorum 1954, 1962-1966, 1981-2006
11. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2007-2014 KMM XXV/11

 

 

MYSTKÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1802-1818, 1820-1821, 1833-1840, 1842-1849, 1851-1900 KMM XXVI/1
2. Liber Copulatorum 1802-1818, 1820-1827, 1833-1840, 1842-1849, 1851-1900 KMM XXVI/2
3. Liber Mortuorum 1802-1818, 1820-1827, 1833-1840, 1842-1849, 1851-1900 KMM XXVI/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1925-1931, 1946-1988, 1991 KMM XXVI/4
5-12. Liber Natorum 1925-2007 KMM XXVI/5-12
13-16. Liber Copulatorum 1932-1996 KMM XXVI/13-16
Liber Mortuorum 1932-1945, 1992-2011

 

 

KMN

NAGAWCZYNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1987-2009 KMN I/1
Liber Copulatorum 1999-2009
Liber Mortuorum 1987-1995, 1999-2009

 

 

NAGOSZYN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1793, 1806-1815, 1817, 1819, 1821-1823 -1825, 1827-1829, 1831-1838, 1840-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1863, 1877-1887 KMN II/1
Liber Copulatorum 1789-1794, 1806-1811, 1813-1815, 1817-1822, 1825, 1827-1829, 1831-1833, 1836-1838, 1840-1842, 1844-1852, 1854-1863, 1877-1887
Liber Mortuorum 1791-1793, 1806-1811, 1813-1815, 1817, 1819-1823, 1825, 1827-1829, 1831-1833, 1836-1838, 1840-1842, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852, 1854-1863, 1877-1887
2-4. Liber Natorum 1929, 1949-1999 KMN II/2-4
Liber Copulatorum 1929
Liber Mortuorum 1929
5. Liber Copulatorum, Mortuorum 1946-2005 KMN II/5
6-9. Liber Natorum 2000-2014 KMN II/6-9
Liber Copulatorum 1991-2014
Liber Mortuorum 1994-2014
Bobrowa, Bobrowa Wola:

Liber Natorum

1998-2014
Bobrowa, Bobrowa Wola:

Liber Copulatorum

1994-2014

 

 

NAWOJOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1815-1820, 1824-1840, 1842-1843, 1848-1849, 1851-1855, 1883-1888 KMN III/1
2. Liber Copulatorum 1815-1820, 1824-1840, 1842-1843, 1848-1849, 1851-1855, 1883-1888 KMN III/2
3. Liber Mortuorum 1815-1820, 1824-1840, 1842-1843, 1848-1849, 1851-1853, 1883, 1885-1888 KMN III/3
4. Liber Natorum 1943-1970 KMN III/4
Liber Copulatorum 1946-1979
Liber Mortuorum 1943-1979
5-10. Liber Natorum 1971-2002 KMN III/5-10
11-15. Liber Copulatorum 1971-2003 KMN III/11-15
Liber Mortuorum 1980-2003
16-17. Liber Natorum 1991, 2003-2014 KMN III/16-17
Liber Copulatorum 1958-1960, 1996-1998, 2004-2013
Liber Mortuorum 2004-2013

 

 

NIECIECZA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1978-2004, 26 VIII 2007 – 30 VI 2015 KMN IV/1

 

 

NIECZAJNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1982 KMN V/1-2
3. Liber Natorum 1983-2014 KMN V/3
4. Liber Copulatorum, Mortuorum 1983-2014 KMN V/4

 

 

NIEDOMICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1968, 1965-2004 KMN VI/1
Liber Copulatorum 1968
Liber Mortuorum 1968
2. Liber Natorum 2003-2014 KMN VI/2
Liber Copulatorum 1969-2014
Liber Mortuorum 1969-2014

 

 

NIEDZIELISKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1951-2010 KMN VII/1

 

 

NIEDŹWIEDZA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1958-2014 KMN VIII/1

 

 

NISKOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 2008-2013 KMN XXIV/1
Liber Copulatorum 2008-2013
Liber Mortuorum 1987-2013

 

 

NOWA JASTRZĄBKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum 1890-1975 KMN IX/1
2. Liber Natorum 1976-1987 KMN IX/2
Liber Copulatorum 1976-1987
Liber Mortuorum 1946-1988
3. Liber Natorum 1988-2013 KMN IX/3
Liber Copulatorum 1989-2013
Liber Mortuorum 1989-2013

 

 

NOWA WIEŚ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Alegaty ochrzczonych 1832-1936 KMN X/1
Alegaty małżeństw 1828-1940
Alegaty śmierci 1842-1880
2. Liber Natorum 1949-2014
Liber Copulatorum 1949-2014 KMN X/2
Liber Mortuorum 1951-2014

 

 

NOWE RYBIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1808-1814, 1817-1818, 1820 – 1825, 1827-1842, 1844-1852, 1854-1861, 1871-1892 KMN XI/1
2. Liber Copulatorum 1820, 1827-1832, 1837-1842, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1862, 1871-1891 KMN XI/2
Liber Mortuorum 1825, 1828-1831, 1838-1842, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1861, 1870-1891
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1943-1960 KMN XI/3
4-7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1961-1995 KMN XI/4-7
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1996-2010 KMN XI/8

 

 

NOWY SĄCZ – BIEGONICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0.  

Liber Natorum

Liber Copulatorum

Liber Mortuorum

LN 1681-1708, 1711-1736, 1740-1743, 1738 – 1777, LN-LC 1653-1681, LC 1681-1706, 1711, 1716-1743, 1738-1777, LM 1738-1781, KMN XX/0 W księgach tych znajduje się – księga inwentarzowa. Zapiski z życia parafii. Pierwsze datowane na rok 1596.
1.  

 

Liber Copulatorum

LN 1817-1822, 1826-1849, 1851-1856, 1858 - 1859, 1882-1890 KMN XX/1
1817, 1819, 1821-1823, 1826-1829, 1831-1849, 1851-1854, 1858-1859, 1882-1885-1890
Liber Mortuorum 1817-1822, 1825-1826, 1828-1849, 1851-1856, 1858-1859, 1882-1890
2. Liber Natorum 1900-1957, 1962-1999 KMN XX/2
Liber Copulatorum 1946-1957, 1962-1999
Liber Mortuorum 1946-1999
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2000-2014 KMN XX/3

 

 

NOWY SĄCZ – ZABEŁCZE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1974-2010 KMN XXII/1

 

 

NOWY SĄCZ, Św. Ducha
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1951-1960 KMN XII/1
2-4. Liber Natorum 1951-2008 KMN XII/2-4
5-8. Liber Copulatorum 1951-2008 KMN XII/5-8
Liber Mortuorum 1951-1978
9-11. Liber Natorum 2009-2014 KMN XII/9-11
Liber Copulatorum 2009-2014
Liber Mortuorum 1978-2014

 

 

NOWY SĄCZ, MB Bolesnej
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1980 KMN XIII/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1981-1999 KMN XIII/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2000-2014 KMN XIII/3

 

 

NOWY SĄCZ, MB Niepokalanej
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-3. Liber Natorum 1967-1982 KMN XIV/1-3
4-6. Liber Natorum 1982-1996 KMN XIV/4-6
7-9. Liber Copulatorum 1967-1996 KMN XIV/7-9
Liber Mortuorum 1967-1989
10-14. Liber Natorum 1982-1986, 1996-2003 KMN XIV/10-14
Liber Mortuorum 1989-1999
15-17. Liber Natorum 2003-2010 KMN XIV/15-17
Liber Copulatorum 1996-2010
Liber Mortuorum 1999-2010
18. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2012–2014 KMN XIV/18

 

 

NOWY SĄCZ, NSPJ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1946-1964 KMN XV/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum 1946-1964 KMN XV/2
3. Liber Natorum 1965-1978 KMN XV/3
4. Liber Copulatorum, Mortuorum 1965-1978 KMN XV/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1979-1982 KMN XV/5
6-7. Liber Natorum 1983-1988 KMN XV/6-7
Index Natorum 1938-1990
Index Copulatorum 1985-1990
8-10. Liber Natorum 1989-1991 KMN XV/8-10
Liber Copulatorum 1983-1991
Liber Mortuorum 1983-1991
11-13. Liber Natorum 1992-2002 KMN XV/11-13
14-18. Liber Natorum 2002-2005 KMN XV/14-18
Liber Copulatorum 1992-2001
Liber Mortuorum 1992-2006
19-22. Liber Natorum 2005-2008 KMN XV/19-22
Liber Copulatorum 2001-2009
23. Liber Natorum 2008-2012 KMN XV/23
Liber Copulatorum 1992-1993, 2009-2012
24. Liber Mortuorum 2006-2012 KMN XV/24

 

 

NOWY SĄCZ, św. Heleny
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-6. Liber Natorum 1978-1983, 1986-2007 KMN XVI/1-6
7-10. Liber Copulatorum 1977-2005 KMN XVI/7-10
Liber Mortuorum 1983-2007
11. Liber Natorum 1983-1985, 2008-2014 KMN XVI/11
Liber Copulatorum 2005-2014
Liber Mortuorum 2008-2014

 

 

NOWY SĄCZ, św. Jana Chrzciciela
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 2011 - 2014 KMN XXV/1
2. Liber Copulatorum 2011 - 2012 KMN XXV/1
3. Liber Mortuorum 2012 - 2014 KMN XXV/1

 

 

NOWY SĄCZ, św. Kazimierza
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-3. Liber Natorum 1971-1980 KMN XVII/1-3
4-8. Liber Natorum 1980-2001 KMN XVII/4-8
Liber Copulatorum 1971-1983, 1989-2008
Liber Mortuorum 1971-2004
9. Liber Natorum 2002-2007 KMN XVII/9
Liber Mortuorum 2002-2008
10. Liber Natorum 2007-2014 KMN XVII/10
Liber Copulatorum 1983-1989, 2009-2014
Liber Mortuorum 2009-2014

 

 

 

NOWY SĄCZ, św. Małgorzaty
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Alegaty 1864-1935 KMN XVIII/0 Akta luźne.
1. Liber Natorum 1803, 1816-1830 KMN XVIII/1 Akta luźne.
2. Liber Natorum 1831-1839, 1841, 1854-1848, 1851, 1853 KMN XVIII/2 Akta luźne.
3. Liber Natorum 1862-1867, 1869-1874 KMN XVIII/3 Akta luźne.
4. Liber Natorum 1875-1886, 1888-1889 KMN XVIII/4 Akta luźne.
5. Liber Copulatorum 1801, 1803, 1816-1818, 1820-1835, 1841, 1844-1848, 1851, 1853 KMN XVIII/5 Akta luźne.
6. Liber Copulatorum 1862-1886, 1888-1889, 1898 KMN XVIII/6 Akta luźne.
7. Liber Mortuorum 1801, 1803, 1816-1831, 1833-1836, 1840-1841, 1844-1848, 1851 KMN XVIII/7 Akta luźne.
8. Liber Mortuorum 1853, 1862-1882, 1884-1886, 1888-1889 KMN XVIII/8 Akta luźne.
9. Liber Natorum 1890-1897 KMN XVIII/9 Oprawione w 1 tom.
10. Liber Natorum 1898-1908 KMN XVIII/10 Oprawione w 1 tom.
11. Liber Natorum 1909-1917, (Gaj) 1906-1942 KMN XVIII/11 Oprawione w 1 tom.
12-13. Liber Natorum 1917-1930 KMN XVIII/12-13
14-16. Liber Natorum 1930-1945 KMN XVIII/14-16
17-18. Liber Natorum 1945-1955 KMN XVIII/17-18
19-20. Liber Natorum 1959-1971 KMN XVIII/19-20
21.

21a.

Liber Natorum 1946-1950, 1955-1959 KMN XVIII/21

KMN XVIII/21a

 

 

Liber Copulatorum 1946-1948, 1950-1955
 

22.

Liber Mortuorum 1946-1948, 1951-1955  

KMN XVIII/22

 

 

Liber Copulatorum 1956-1979
23. Liber Mortuorum 1963-1977 KMN XVIII/23
24. Liber Natorum 1971-1989 KMN XVIII/24
25-26. Liber Natorum 1989-1994 KMN XVIII/25-26
27. Liber Copulatorum 1979-1991 KMN XVIII/27
28-29. Liber Mortuorum 1978-1992 KMN XVIII/28-29
30-31.

32-33.

Liber Natorum 1994-2001 KMN XVIII/30-31

KMN XVIII/32-33

 

 

Liber Copulatorum 1991-2001
Liber Mortuorum 1995-2001
34. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2002-2006 KMN XVIII/34
35. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2007-2014 KMN XVIII/35

 

 

NOWY SĄCZ, św. Rocha
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-2. Liber Natorum 1946-1991 KMN XIX/1-2
Liber Copulatorum 1946-1990
Liber Mortuorum 1946-1990
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1991-2014 KMN XIX/3

 

 

NOWY WIŚNICZ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1967 KMN XXIII/1
2. Liber Natorum 1968-1977 KMN XXIII/2
Liber Copulatorum 1968-1982
Liber Mortuorum 1968-1982
3. Liber Natorum 1978-2010 KMN XXIII/3
4. Liber Natorum 1978-2014 KMN XXIII/4
5. Liber Copulatorum 1982-2014 KMN XXIII/5
Liber Mortuorum 1983-2014

 

 

KMO

OBIDZA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1982-2014 KMO I/1

 

 

OCHOTNICA DOLNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1756-1763, 1795-1804, 1814, 1816-1823, 1826-1829, 1837-1840, 1842-1853, 1855, 1865-1889, 1893, 1907, 1911 KMO II/1
2. Liber Copulatorum 1795-1804, 1814, 1816-1825, 1837-1840, 1842-1853, 1855, 1865-1889, 1893, 1899, 1907 KMO II/2
3. Liber Mortuorum 1795-1804, 1814, 1816-1823, 1829-1832, 1837-1840, 1842-1853, 1855, 1865-1889, 1893, 1907, 1911 KMO II/3
4. Liber Natorum 1946-1995 KMO II/4
Liber Copulatorum 1946-1994
Liber Mortuorum 1946-1995
5-8. Liber Natorum 1996-2004 KMO II/5-8
Liber Copulatorum 1992-2004
Liber Mortuorum 1996-2004
9. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2005-2014 KMO II/9

 

 

OCHOTNICA GÓRNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1910-1911, 1913, 1946-1971 KMO III/1
2-5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1972-2007 KMO III/2-5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2008-2014 KMO III/6

 

 

OCIEKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1821-1833, 1835-1848, 1870-1883 KMO IV/1
Liber Copulatorum 1821-1848
Liber Mortuorum 1821-1848, 1870-1883
2. Liber Natorum 1946-1950, 1983-1985 KMO IV/2
Liber Copulatorum 1946-1949, 1978-1985
Liber Mortuorum 1946-1950, 1978-1985
3-6. Liber Natorum 1951-1973 KMO IV/3-6
Liber Copulatorum 1951-1977
7-9. Liber Natorum 1974-1982 KMO IV/7-9
Liber Mortuorum 1951-1977
10. Liber Natorum 1986-2010 KMO IV/10
Liber Copulatorum 1986-2010
Liber Mortuorum 1982-2010

 

 

ODPORYSZÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum 1815-1816, 1820-1826, 1829-1838, 1840, 1842-1853, 1855 KMO V/1
2. Liber Mortuorum 1815-1816, 1820-1822, 1824-1840, 1842-1853, 1855 KMO V/2
3-7. Liber Natorum 1900-1961 KMO V/3-7
Liber Copulatorum 1900-1956
Liber Mortuorum 1946-1955, 1960-1963
8. Liber Natorum 1946-1951, 1951-1955 KMO V/8
Liber Copulatorum 1946-1964
Liber Mortuorum 1946-1951, 1953-1965
9-12. Liber Natorum 1965-1986 KMO V/9-12
Liber Copulatorum 1965-1979
Liber Mortuorum 1965-1979
13-15. Liber Natorum 1987-1995 KMO V/13-15
Liber Copulatorum 1980-1995
Liber Mortuorum 1980-1995
16. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1996-2014 KMO V/16

 

 

OKULICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1788-1789, 1791-1826, 1828-1837, 1839-1844 KMO VII/1
2. Liber Natorum 1845-1889 KMO VII/2
3. Liber Copulatorum 1788, 1791-1837, 1839-1889 KMO VII/3
4. Liber Mortuorum 1788-1795, 1797-1834, 1836-1837, 1839-1889 KMO VII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1999 KMO VII/5
6. Liber Natorum 2000-2008, 2011-2014 KMO VII/6
Liber Copulatorum 2000-2008, 2011-2014
Liber Mortuorum 1968-1971, 1986, 2000-2008, 2011-2014

 

 

OLESNO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1604-1627 KMO VIII/1 Oryginał, 1 tom.
2. Liber Natorum 1657-1693 KMO VIII/2 Oryginał, 1 tom.
3. Liber Natorum 1732-1777 KMO VIII/3 Oryginał, 1 tom.
4. Liber Natorum 1777-1786 KMO VIII/4 Oryginał, 1 tom.
5. Liber Copulatorum 1654-1720 KMO VIII/5 Oryginał, 1 tom.
6. Liber Copulatorum 1725-1748 KMO VIII/6 Oryginał, 1 tom.
7. Liber Copulatorum 1749-1781, 1782-1786 KMO VIII/7 Oryginał, 1 tom.
8. Liber Natorum 1808-1812, 1814, 1817, 1823-1839 KMO VIII/8
9. Liber Natorum 1840-1846, 1854-1863, 1876-1888 KMO VIII/9
10. Liber Copulatorum 1808-1817, 1823-1846, 1854-1863, 1876, 1883 KMO VIII/10
11. Liber Mortuorum 1808-1814, 1816-1817, 1823-1828, 1830-1839, 1841-1846, 1854-1869, 1876-1886 KMO VIII/11
12. Liber Natorum 1904-1905, 1909-1928 KMO VIII/12
Liber Copulatorum 1910-1929, 1931-1932
Liber Mortuorum 1903, 1905-1907, 1931-1932
13. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2001-2014 KMO VIII/13

 

 

OLSZANKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1984-2013 KMO IX/1-4

 

 

OLSZYNY OŁPIŃSKIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1870-1889, 1898-1899, 1906-1909, 1943, 1946-1960 KMO X/1
Liber Copulatorum 1898-1899, 1946-1960
Liber Mortuorum 1943, 1946-1960
2-3. Liber Natorum 1961-1980 KMO X/2-3
Liber Copulatorum 1961-1989
4. Liber Natorum 1981-2006 KMO X/4
Liber Copulatorum 1990-2011
Liber Mortuorum 1961-2011

 

 

OLSZYNY WOJNICKIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1796-1814, 1822-1825, 1842, 1844-1847, 1849-1888 KMO XI/1
2. Liber Copulatorum 1796-1814, 1822-1825, 1842, 1844-1847, 1849-1888 KMO XI/2
3. Liber Mortuorum 1798-1814, 1822-1825, 1842, 1844-1847, 1849-1888 KMO XI/3
4. Liber Natorum 1946-2013-2014 KMO XI/4
Liber Copulatorum 1946-2013-2014
Liber Mortuorum 1946-2013-2014ryglice

 

 

OŁPINY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Księga Zapowiedzi 1877-1886 KMO XII/0
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1840 KMO XII/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1841-1860 KMO XII/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1861-1889 KMO XII/3
4. Liber Natorum 1945-1998 KMO XII/4
Liber Copulatorum 1945-1998
Liber Mortuorum 1945-1998
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1999-2014 KMO XII/5

 

 

OSTRÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1945-1996 KMO XIII/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1997-2014 KMO XIII/2

 

 

OTFINÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1661-1706 KMO XIV/1 Oryginał, jeden tom.
Liber Copulatorum 1661-1706
2. Liber Natorum 1707-1732 KMO XIV/2 Oryginał, jeden tom.
Liber Copulatorum 1707-1732
3. Liber Natorum 1733-1767 KMO XIV/3 Oryginał, jeden tom.
Liber Copulatorum 1737-1767
4. Liber Natorum, Copulatorum 1768-1777 KMO XIV/4 Oryginał, jeden tom.
5. Liber Natorum 1787-1825 KMO XIV/5 Oryginał, jeden tom.
6. Liber Natorum 1800-1828, 1830-1839, 1841-1854 KMO XIV/6 Akta Luźne.
7. Liber Copulatorum 1800-1828, 1830-1839, 1841-1854 KMO XIV/7 Akta Luźne.
8. Liber Mortuorum 1800-1828, 1830-1839, 1841-1854 KMO XIV/8 Akta luźne.
9-13. Liber Natorum 1946-1956 KMO XIV/9-13
Liber Copulatorum 1946-1956
Liber Mortuorum 1946-1949
14-17. Liber Natorum 1958-1960 KMO XIV/14-17
Liber Copulatorum 1958-1960
Liber Mortuorum 1950-1960
18. Liber Natorum 1990-2012 KMO XIV/18
Liber Copulatorum 1957-2012
Liber Mortuorum 1960-2012

 

 

KMP

PALEŚNICA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1790-1840, 1844-1846, 1849-1889 KMP I/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum 1790-1840, 1844-1846, 1849-1889 KMP I/2
3-6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946- 2010, 2012 - 2014 KMP I/3-6

 

 

PASIERBIEC
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-5. Liber Natorum, Mortuorum 1958-2013 KMP II/1-5
6. Liber Copulatorum 1958 – 2010, 2012-2013 KMP II/6

 

 

PASZCZYNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1992-2014 KMP III/1

 

 

PASZYN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-6. Liber Natorum 1946-1963, 1969-2005 KMP IV/1-6
Liber Copulatorum 1946-2005
Liber Mortuorum 1946-2005
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2006-2014 KMP IV/7

 

 

PAWĘZÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1968-2014 KMP V/1
Liber Copulatorum 1974-2014
Liber Mortuorum 1983-2014

 

 

PIĄTKOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-2. Liber Natorum 1890-1945, 1981-2014 KMP VI/1-2
Liber Copulatorum 2003-2014
Liber Mortuorum 2003-2014

 

 

PILZNO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1665-1681 KMP VII/1 Oryginał, jeden tom.
Liber Copulatorum 1665-1669, 1671-1676
2. Liber Natorum 1681-1697 KMP VII/2 Oryginał, jeden tom.
3. Liber Natorum 1677-1679, 1700-1732 KMP VII/3 Oryginał, jeden tom.
4. Liber Natorum 1730(?)-1757 KMP VII/4 Oryginał, jeden tom. Bardzo zniszczony
5. Liber Natorum 1757-1772 KMP VII/5 Oryginał, jeden tom.
6. Liber Natorum 1772-1778 KMP VII/6 Oryginał, jeden tom.
7. Liber Copulatorum 1705-1751 KMP VII/7 Oryginał, jeden tom.
8. Liber Copulatorum 1752-1773 KMP VII/8 Oryginał, jeden tom.
9. Liber Mortuorum 1739-1767 KMP VII/9 Oryginał, jeden tom.
10. Liber Mortuorum 1769-1778 KMP VII/10 Oryginał, jeden tom.
11a. Liber Natorum 1785-1827 KMP VII/11a
11b. Liber Natorum 1795-1799, 1828-1840 KMP VII/11b
12. Liber Natorum 1841-1849, 1851-1852, 1854-1867, 1872-1874, 1876-1888 KMP VII/12
13. Liber Copulatorum 1785-1840 KMP VII/13
14. Liber Copulatorum 1841-1849, 1851-1852, 1854-1867, 1872-1888 KMP VII/14
15. Liber Mortuorum 1785-1800, 1802-1807, 1809, 1811-1815, 1817-1818, 1820-1826, 1828-1840 KMP VII/15
16. Liber Mortuorum 1841-1849, 1851-1852, 1854-1867, 1872-1888 KMP VII/16
16 a. Dokumentacja Zmarłych 1813-1888 KMP VII/16 a
16 b. Statut Animarum – Spis Wiernych 1754-1890 KMP VII/16 b
16 c. Księga Zapowiedzi 1819-1905 KMP VII/16 c
17. Liber Natorum 1911-1920, 1926-1929 KMP VII/17
Liber Copulatorum 1909, 1919-1920, 1926-1927, 1946-1949
Liber Mortuorum 1908, 1910, 1919-1920, 1923, 1925, 1928-1930
18-19. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1959 KMP VII/18-19
20. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1966-1978 KMP VII/20
21-25. Liber Natorum 1985-2002 KMP VII/21-25
26-27. Liber Copulatorum, Mortuorum 1990-2002 KMP VII/26-27
28. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2003-2013 KMP VII/28

 

 

PIOTRKOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1785-1889, 1895-1899 KMP VIII/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum LC 1785-1889, 1895-1899, 1931

LM 1785-1889, 1895-1899, 1938

KMP VIII/2
3. Liber Natorum 1925-1928, 1936-1938, 1946-1949, 1951-2014 KMP VIII/3
Liber Copulatorum 1946-1949, 1951-2014
Liber Mortuorum 1946-1949, 1951-2014

 

 

PISARZOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1800-1818, 1820-1823, 1825-1849, 1851-1889 KMP IX/1
2-5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1890-1945 KMP IX/2-5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1982 KMP IX/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1983-2013

LC 1983-2013

LM 1983-2013

KMP IX/7

 

 

PIWNICZNA – KOSARZYSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1957-2013 KMP X/1

 

 

PIWNICZNA ZDRÓJ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1785-1818, 1820-1839 KMP XI/1
2. Liber Natorum 1840-1849, 1851-1859, 1863-1869, 1871-1872, 1881-1889 KMP XI/2
3. Liber Copulatorum 1785-1818, 1820-1824, 1826-1849, 1851-1859, 1863-1869, 1871-1872, 1881-1889 KMP XI/3
4. Liber Mortuorum 1785-1818, 1820-1824, 1826-1849, 1851-1859, 1862-1869, 1871-1872, 1881-1889 KMP XI/4
5. Liber Natorum 1945-1970 KMP XI/5
Liber Copulatorum 1945-1970
Liber Mortuorum 1955-1970
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1971-1990 KMP XI/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1991-1997 KMP XI/7
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1998-2007 KMP XI/8

 

 

PLEŚNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1804-1822, 1824-1865, 1868-1889 KMP XII/1
2. Liber Copulatorum 1804-1822, 1824-1829, 1831-1852, 1854-1858, 1860-1865, 1868-1880, 1885-1889 KMP XII/2
3. Liber Mortuorum 1804-1822, 1824-1865, 1868-1880, 1885-1889 KMP XII/3
4-5. Liber Natorum 1946-1991 KMP XII/4-5
Liber Copulatorum 1946-1991
Liber Mortuorum 1946-1993
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1992-2014 KMP XII/6

 

 

PODEGRODZIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1801-1812, 1814, 1816-1821 KMP XIII/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1822-1823, 1830-1835, 1846-1849

LC 1822, 1830-1836, 1847-1849

LM 1822-1823, 1830-1836, 1847-1849

KMP XIII/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1850-1853, 1855-1865 KMP XIII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1869-1871, 1875-1889

LC-LM 1866-1871, 1875-1889

KMP XIII/4
5. Liber Natorum 1949-1987 KMP XIII/5
6. Liber Natorum 1946-1950, 1984-1985 KMP XIII/6
Liber Copulatorum 1949-1955, 1961-1962, 1965-1988
Liber Mortuorum 1949-1955, 1961-1990
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1951-1960, 1963-1964 KMP XIII/7
8-10. Liber Natorum 1988-2001 KMP XIII/8-10
Liber Copulatorum 1989-2001
Liber Mortuorum 1989-2001
11. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2002-2014 KMP XIII/11

 

 

PODGRODZIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1972-2003 KMP XIV/1-4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2004-2014 KMP XIV/5

 

 

PODŁOPIEŃ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1983-2010 KMP XV/1
Liber Copulatorum 1984-2010
Liber Mortuorum 1984-2010

 

 

PODOLE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1800-1812, 1814-1819, 1827, 1830-1832, 1837-1839, 1842, 1847-1848, 1850, 1853-1855, 1857-1873, 1878-1879, 1881-1882, 1884-1887, 1889 KMP XVI/1
2. Liber Copulatorum 1800-1819, 1821-1827, 1830-1832, 1837-1839, 1842, 1848, 1850, 1852-1855, 1857-1879, 1881-1882, 1884-1887, 1889 KMP XVI/2
3. Liber Mortuorum 1800-1812, 1814-1819, 1822, 1826-1827, 1830-1832, 1837, 1839, 1842, 1847-1848, 1850, 1852-1855, 1857,1864, 1868-1879, 1881-1882, 1884-1887, 1889 KMP XVI/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1945-1984 KMP XVI/4
5-7. Liber Natorum 1985-2011 KMP XVI/5-7
Liber Copulatorum 1964-2011
Liber Mortuorum 1983-2011

 

 

POGÓRSKA WOLA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Akta Metrykalne 1864-1952 KMP XVII/0
1. Liber Natorum 1802-1807, 1810, 1815, 1817-1818, 1820-1829, 1831-1849, 1851-1852, 1854, 1859, 1862-1864, 1866-1889, 1892 KMP XVII/1
2. Liber Copulatorum 1802-1807, 1810, 1815, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1835, 1837-1849, 1851-1852, 1854, 1859, 1862-1864, 1866-1889 KMP XVII/2
3. Liber Mortuorum 1802-1807, 1810-1811, 1815, 1817-1818, 1820-1837, 1840-1843, 1845-1849, 1851-1852, 1854, 1859, 1862-1864, 1866-1889 KMP XVII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2000 KMP XVII/4
5. Liber Natorum 2001-2013 KMP XVII/5
Liber Copulatorum 2001-2013
Liber Mortuorum 2001-2013

 

 

POGWIZDÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1811-1859 KMP XVIII/1
2. Liber Copulatorum 1811-1859 KMP XVIII/2
Liber Mortuorum 1826-1843, 1847
3. Liber Natorum 1903 - 1904, 1946-1981 KMP XVIII/3
Liber Copulatorum 1956-1957, 1961-2013
Liber Mortuorum 1956-1957, 1961-2013
4. Liber Natorum 1980-2014 KMP XVIII/4

 

 

POLNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1860, 1864-1874, 1876-1880 KMP XIX/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1945-2014 KMP XIX/2

 

 

PORĄBKA USZEWSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1790-1810, 1812-1828, 1842-1860 KMP XX/1
2. Liber Natorum 1861-1889, 1908-1911, 1915-1919 KMP XX/2
3. Liber Copulatorum 1784-1810, 1812-1827, 1842-1889, 1908, 1910 KMP XX/3
4. Liber Mortuorum 1784-1810, 1812-1827, 1829-1860 KMP XX/4
5. Liber Mortuorum 1861-1889, 1908, 1910-1911 KMP XX/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1969 KMP XX/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1970-2014 KMP XX/7

 

 

PORĘBA RADLNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1790-1822, 1825-1829, 1831-1838, 1841-1844, 1847-1889 KMP XXI/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum LC 1790-1822, 1825-1826, 1828-1828, 1841-1844, 1847-1889

LM 1790-1822, 1825-1842, 1844, 1847-1889

KMP XXI/2
3-9. Liber Natorum 1945-2004 KMP XXI/3-9
Liber Copulatorum 1945-1990
Liber Mortuorum 1945-1992
10-12. Liber Natorum 2005-2014 KMP XXI/10-12 LN, do kwietnia 2014 roku

LC, LM - do czerwca 2014 roku

Liber Copulatorum 1990-2014
Liber Mortuorum 1993-2014

 

 

PORĘBA SPYTKOWSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1797, 1799-1810, 1812-1870, 1872-1889 KMP XXII/1
2. Liber Copulatorum 1797, 1799-1810, 1812-1845, 1847-1870, 1972-1889 KMP XXII/2
3. Liber Mortuorum 1797, 1799-1810, 1812-1822, 1824-1870, 1872-1889 KMP XXII/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2011 KMP XXII/4

 

 

POWROŹNIK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1946-2012 KMP XXIII/1
1. Copulatorum 1945-2012 KMP XXIII/1
1. Mortuorum 1946-2012 KMP XXIII/1

 

 

PRZECŁAW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Alegaty 1831-1940 KMP XXIV/0
1. Liber Natorum 1784-1785, 1790-1795, 1798-1815, 1817-1819, KMP XXIV/1 W metrykach parafii św. Jadwigi –Dębica znajduje się wszywka akt z parafii Przecław LN, LC, LM obejmująca lata 1781-1782
2. Liber Natorum 1820-1823, 1825, 1827-1830, 1833-1836, 1838-1841, 1844, 1846-1848 KMP XXIV/2
3. Liber Natorum 1850-1852, 1854-1855, 1857-1864, 1867, 1875-1879, 1881-1887 KMP XXIV/3
4. Liber Copulatorum 1790-1795, 1798-1815, 1817-1823, 1825 KMP XXIV/4
5. Liber Copulatorum 1827-1828, 1833-1837, 1840-1841, 1844, 1846-1852, 1854-1864, 1867, 1874-1876, 1879, 1881-1885 KMP XXIV/5
6. Liber Mortuorum 1790-1795, 1798-1815, 1817-1823, 1825 KMP XXIV/6
7. Liber Mortuorum 1827-1830, 1832, 1834-1837, 1839, 1841, 1844, 1846-1848, 1852, 1855-1864, 1867-1868, 1874-1876 KMP XXIV/7
8. Liber Natorum 1667-1670 KMP XXIV/8 Kserokopia
9. Liber Natorum 1750-1759 KMP XXIV/9 Kserokopia
10. Liber Copulatorum 1661-1680 KMP XXIV/10 Kserokopia
11. Liber Natorum 1946-1954 KMP XXIV/11
Liber Copulatorum 1946-1957
Liber Mortuorum 1946-1957
12. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1958-1970 KMP XXIV/12
13. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1971-1982 KMP XXIV/13
14. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1983-1990 KMP XXIV/14
15. Liber Copulatorum, 1991-2003, 2009 - 2014 KMP XXIV/15
16. Liber Mortuorum 1991-2003, 2009-2014 KMP XXIV/15
17. Liber Natorum, 1991-2003, 2009- 2014 KMP XXIV/15

 

 

PRZECZYCA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Alegaty 1829-1950 KMP XXV/0
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1850 KMP XXV/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1851-1880 KMP XXV/2
3. Liber Natorum 1946-1983 KMP XXV/3
Liber Copulatorum 1946-1959
Liber Mortuorum 1946-1959
4. Liber Natorum 1984-2010 KMP XXV/4
Liber Copulatorum 1948-2010
Liber Mortuorum 1958-2010

 

 

PRZYBORÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1989-2009 KMP XXVI/1

 

 

PRZYBYSŁAWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1985-2014 KMP XXVII/1

 

 

PRZYDONICA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1900, 1906-1919, 1921-1924, 1943-1982 KMP XXVIII/1
Liber Copulatorum 1906-1907, 1911-1912, 1916-1919, 1921-1924, 1943-1971
Liber Mortuorum 1900, 1906-1919, 1921-1924, 1943-1982
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1994-2010 KMP XXVIII/2

 

 

PRZYSIETNICA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-5. Liber Natorum 1969-1975, 1981-2010 KMP XXIX/1-5
Liber Copulatorum 1964-2010
Liber Mortuorum 1964-2010
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2011-2014 KMP XXIX/6

 

 

PRZYSZOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1800-1803, 1806, 1814, 1816-1853, 1855, 1865, 1867-1889, KMP XXX/1
2. Liber Copulatorum 1800-1802, 1806, 1814, 1816-1853, 1855, 1865, 1867-1883, 1885-1889 KMP XXX/2
Liber Mortuorum 1800-1803, 1806, 1814, 1816-1853, 1855, 1865, 1867-1889
2 a. Liber Natorum, Copulatorum 1890 - 1945 KMP XXX/2 a
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1977 KMP XXX/3
4. Liber Natorum 1978-2001 KMP XXX/4
Liber Copulatorum 1978-1986
Liber Mortuorum 1978-1986
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2000-2014 KMP XXX/5
 

 

PTASZKOWA

nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1801-1819, 1821-1822, 1824-1845, 1847-1848, 1850-1887, 1893-1898 KMP XXXI/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum LC 1801-1803, 1805, 1807-1819, 1821-1822, 1824-1831, 1833-1845, 1847-1848, 1850 - 1887, 1893-1898

LM 1801-1819, 1821-1822, 1824-1845, 1847-1848, 1850, 1852-1887, 1893-1898

KMP XXXI/2
3. Liber Natorum 1924, 1926-1927, 1933-1939, 1945-1982, 1995-2006 KMP XXXI/3
Liber Copulatorum 1924, 1926-1927, 1933-1939, 1945-1992, 1995-2006
Liber Mortuorum 1924, 1926-1927, 1933-1939, 1945-1956, 1995-2006
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2007-2009, 2011 - 2014 KMP XXXI/4

 

 

PUSTKÓW św. Józefa
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1980-1999 KMP XXXII/1
2. Liber Natorum 2000-2014 KMP XXXII/2
Liber Copulatorum 2000-2014
Liber Mortuorum 1999-2014

 

 

PUSTKÓW – OSIEDLE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1971-1984, 1988-1994 KMP XXXIII/1
2-5. Liber Natorum 1983-1991 KMP XXXIII/2-5
Liber Copulatorum 1976-1991
Liber Mortuorum 1976-1991

 

 

PUSTYNIA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1981 KMP XXXIV/1
2. Liber Natorum 1971-2008 KMP XXXIV/2
3. Liber Copulatorum 1971-2010 KMP XXXIV/3
Liber Mortuorum 1971-2008

 

 

KMR

 

RADGOSZCZ – KRZYWDA pw. NMPW Wiernych
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1984-2010 KMR I/1-6 Parafia powstała w 1984 roku
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2011-2014 KMR I/7

 

 

RADGOSZCZ, św. Kazimierza
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1812-1816, 1818-1822, 1824-1830, 1832-1837, 1839-1845, 1847-1851, 1853-1857 KMR II/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum LC 1812-1816, 1818-1822, 1827-1830, 1832-1837, 1839-1845, 1847-1851, 1853-1857

LM 1812-1816, 1818-1822, 1824-1830, 1832-1837, 1839-1845, 1847-1851, 1853-1857

KMR II/2
3-6. Liber Natorum 1946-1976 KMR II/3-6
Liber Copulatorum 1946-1960
Liber Mortuorum 1946-1978
7. Liber Natorum 1977-2000 KMR II/7
8. Liber Copulatorum 1961-2007 KMR II/8
Liber Mortuorum 1978-2007
9. Liber Natorum 1982-2006, 2008-2010 KMR II/9
Liber Copulatorum 1984-2006, 2008-2010
Liber Mortuorum 1979-2010
10. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2011-2014 KMR II/10

 

 

RADŁÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1784-1792, 1804-1820, 1823-1825, 1827-1829, 1832-1833, 1835-1840 KMR III/1
2. Liber Natorum 1841-1842, 1844-1865 KMR III/2
3. Liber Natorum 1877-1888 KMR III/3
4. Liber Copulatorum 1784-1792, 1804-1812, 1819-1820, 1822-1825, 1827-1829, 1831-1833, 1835-1840 KMR III/4
5. Liber Copulatorum 1841-1842, 1844-1856, 1858-1865, 1877-1888 KMR III/5
6. Liber Mortuorum 1784-1792, 1805-1817, 1819-1820, 1822-1825, 1827-1829, 1831-1833, 1835-1840 KMR III/6
7. Liber Mortuorum 1841-1842, 1844-1865, 1877-1888 KMR III/7
8. Liber Natorum 1870, 1946-1981 KMR III/8
Liber Copulatorum 1944, 1946-1977
Liber Mortuorum 1946-1980
9. Liber Natorum 1946-1956 KMR III/9
10-11. Liber Copulatorum 1945-1986 KMR III/10-11
Liber Mortuorum 1946-1956
12-14. Liber Natorum 1982-2003 KMR III/12-14
Liber Copulatorum 1951-1953, 1961, 1979-1981, 1986-1987
Liber Mortuorum 1989-2004
15. Liber Natorum 2004-2010 KMR III/15
Liber Copulatorum 2005-2010
Liber Mortuorum 1981-2010
16. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2011-2014 KMR III/16

 

 

RADOMYŚL WIELKI 
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Alegaty 1830-1952 KMR IV/0
1. Liber Natorum 1813-1815, 1817-1830, 1833, 1836, 1838-1839, 1841-1842, 1849, 1851-1852, 1855, 1857-1859, 1875-1878, 1880 KMR IV/1
2. Liber Copulatorum 1810-1815, 1817, 1820-1830, 1833, 1836, 1838-1839, 1841-1842, 1848-1852, 1854-1859, 1875, 1890-1948 KMR IV/2
3. Liber Mortuorum 1810-1815, 1817, 1830-1831, 1833, 1836, 1838-1839, 1841-1842, 1846-1849, 1852, 1854-1855, 1857-1858, 1875-1880 KMR IV/3
4-5. Liber Natorum 1900-1920, 1943-1944, 1946-2013 KMR IV/4-5
Liber Copulatorum 1946-2013
Liber Mortuorum 1946-2013

 

 

RAJBROT
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1799, 1801-1810, 1812-1816, 1816-1818, 1824, 1826-1828, 1830, 1832-1839, 1845-1846, 1851-1868, 1870-1889 KMR V/1
2. Liber Copulatorum 1799, 1801-1810, 1812-1814, 1816-1819, 1826-1828, 1831-1835, 1838-1839, 1841-1847, 1850-1868, 1870-1889 KMR V/2
Liber Mortuorum 1799, 1801-1810, 1812-1814, 1816-1819, 1824, 1826-1828, 1830-1839, 1841-1843, 1845, 1850-1868, 1870-1889
2 a. Indeks Małżeństw XVIII-XX w. KMR V/2 a Oryginał
2 b. Indeks Zmarłych XVIII-XX w. KMR V/2 b Oryginał
2 c. Status Animarum – Spis Wiernych XIX – XX w. KMR V/2 c Oryginał
2 d. Księga Zapowiedzi 1843-1985 KMR V/2 d Oryginał
2 e. Alegaty - małżeństwa 1830-1885 Oryginał
2 f. Alegaty - małżeństwa 1886-1912 Oryginał
2 g. Alegaty - małżeństwa 1900-1916 Oryginał
2 h. Alegaty - małżeństwa 1917-1935 Oryginał
2 i. Protokoły przedślubne 1851-1856 Oryginał
2 j. Protokoły przedślubne 1857-1865 Oryginał
2 k. Protokoły przedślubne 1868-1871 Oryginał
2 l. Protokoły przedślubne 1872-1874 Oryginał
2 ł. Protokoły przedślubne 1875-1876 Oryginał
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1979 KMR V/3
3 a. Akta i Protokoły Przedmałżeńskie 1936-1950, 1959-1968 KMR V/3 a
4-7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1980-2002 KMR V/4-7
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2003-2014 KMR V/8

 

 

ROPA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1850 KMR VI/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1851-1887 KMR VI/2
3. Liber Natorum 1946-1959 KMR VI/3
Liber Copulatorum 1946-1966
Liber Mortuorum 1954-1979
4. Liber Natorum 1958-1999 KMR VI/4
5. Liber Natorum 1999-2010 KMR VI/5
Liber Copulatorum 1967-2010
Liber Mortuorum 1980-2010
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2010-2014 KMR VI/6

 

 

ROŻNÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1784-1842, 1844-1848, 1851-1893 KMR VII/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum LC 1784-1848, 1851-1893, 1896

LM 1774-1842, 1844-1848, 1851-1893, 1896

KMR VII/2
3. Liber Natorum 1904, 1906, 1908-1911, 1945-1982, 1991-2002 KMR VII/3
Liber Copulatorum 1945-1982
Liber Mortuorum 1903, 1907, 1921-1924, 1945-1956, 1958-1982
4. Liber Natorum 2003-2013 KMR VII/4
Liber Copulatorum 1983-2013
Liber Mortuorum 1983-2013

 

 

RÓŻA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1981-2014 KMR VIII/1

 

 

RUDA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946 - 2013 KMR IX/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum 1946 - 2013

 

 

RUDKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1900-1957 KMR X/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1958-2010 KMR X/2

 

 

RUDY RYSIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1890-1966 KMR XI/1

 

 

RYGLICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Alegaty małżeńskie 1798-1866 KMR XII/0
1. Liber Natorum 1795-1814, 1816-1844 KMR XII/1
2. Liber Natorum 1847, 1849-1852, 1854-1889 KMR XII/2
3. Liber Copulatorum 1795-1809, 1811-1814, 1816-1844, 1847, 1849-1852, 1854-1860, KMR XII/3
4. Liber Mortuorum 1795-1809, 1811-1814, 1816-1844, 1847, 1849-1852, 1854-1860 KMR XII/4
5-7. Liber Natorum 1946-1959 KMR XII/5-7
Liber Copulatorum 1959-1990
Liber Mortuorum 1948-1957
8. Liber Natorum 1960-2011, 2013 KMR XII/8
Liber Copulatorum 1988-2013
9-13. Liber Mortuorum 1960-2013 KMR XII/9-13

 

 

RYTRO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN-LC 1870-1887, 1931

LM 1870-1889, 1931

KMR XIII/1
2. Liber Natorum 1945-1989 KMR XIII/2
3. Liber Natorum 1990-1996 KMR XIII/3
Liber Copulatorum 1945-1996
Liber Mortuorum 1945-1996
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1997-2003, 2006-2013 KMR XIII/4

 

 

RZEPIENNIK BISKUPI
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1830 KMR XIV/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1831-1840 KMR XIV/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1841-1854 KMR XIV/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1855-1870 KMR XIV/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1871-1889 KMR XIV/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1968 KMR XIV/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1968-1982, 1984-2014 KMR XIV/7

 

 

RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1972-2014 KMR XV/1
Liber Copulatorum 1972-1992, 1995-2014
Liber Mortuorum 1972-2014

 

 

RZEPIENNIK SUCHY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1981-2012 KMR XVI/1
RZEZAWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1807-1840 KMR XVII/1
2. Liber Natorum 1841-1862, 1870-1889 KMR XVII/2
3. Liber Copulatorum 1807-1862, 1870 KMR XVII/3
4. Liber Mortuorum 1807-1862, 1870 - 1888 KMR XVII/4
5-6. Liber Natorum 1946-1967 KMR XVII/5-6
Liber Copulatorum 1905-1919, 1946-1967
Liber Mortuorum 1905-1919, 1946-1967
7. Liber Natorum;

Copulatorum, Mortuorum

1968-1982 KMR XVII/7
8-10. Liber Natorum 1982-2009 KMR XVII/8-10
Liber Copulatorum 1982-1997
Liber Mortuorum 1982-1999
11. Liber Copulatorum,

Mortuorum

2000-2014 KMR XVII/11

 

 

RZĘDZIANOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1890-1972 KMR XVIII/1
Liber Copulatorum 1946-1972
Liber Mortuorum 1890-1972
2. Liber Natorum, 1961, 1973-1989, 1993-1998, 2000 - 2014 KMR XVIII/2
3. Liber Copulatorum 1961, 1973-1989, 1993-2009, 2011 –2014 KMR XVIII/2
4. Liber Mortuorum 1961, 1973-1989, 1993-2014 KMR XVIII/2

 

 

RZUCHOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1981-2014 KMR XIX/1
Liber Copulatorum 1981-2014
Liber Mortuorum 1980-2014

 

 

KMS

SAMOCICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1870-1900, 1942-1944, 1946-2012 KMS I/1
Liber Copulatorum 1900-1927, 1932, 1935-2011
Liber Mortuorum 1870-1890, 1938-2011

 

 

SIEDLCE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1800-1813, 1820-1846, 1848-1854, 1856-1884, 1886-1889 KMS II/1
2. Liber Copulatorum 1800-1813, 1820-1846, 1848-1854, 1856-1884, 1886-1888 KMS II/2
3. Liber Mortuorum 1800-1813, 1820-1846, 1848-1854, 1856-1889 KMS II/3
4. Liber Natorum 1946-1979 KMS II/4
Liber Copulatorum 1946-1972
Liber Mortuorum 1946-1971
5-6. Liber Natorum 1984-2003 KMS II/5-6
7-9. Liber Copulatorum, Mortuorum 1973-2003 KMS II/7-9
10. Liber Natorum 1973-1984, 2004-2010 KMS II/10

 

 

SIEDLEC
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1989-2010 KMS III/1

 

 

SIEDLISKA BOGUSZ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Alegaty 1800, 1837- 1838, 1840, 1846, 1852, 1860, 1870, 1871, 1878, 1880, 1882, 1887, 1888, 1889, 1890, 1892, 1893, 1994, 1895, 1898, 1899, 1903, 1905, 1906, 1909, 1910, 1913, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1941, 1942, 1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952 KMS V/0
1. Liber Natorum 1816, 1818-1832 KMS V/1
2. Liber Natorum 1837-1873, 1881-1889 KMS V/2
3. Liber Copulatorum 1816-1822, 1824-1834, 1837-1853, 1855-1862, 1882-1889 KMS V/3
4. Liber Mortuorum 1816-1834, 1837-1862, 1882-1889 KMS V/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1972 KMS V/5
6-10. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1973-2014 KMS V/6-10

 

 

SIEDLISKA k. BOBOWEJ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum LN 1826-1889

LC 1827, 1831-1832, 1848

LM 1827, 1831-1832, 1848

KMS IV/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum LC 1826, 1828-1830, 1833-1847, 1849-1899

LM 1826, 1828-1830, 1833-1847, 1849-1874, 1876-1889

KMS IV/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1890-1959 KMS IV/3
4. Liber Natorum 1960-1985, 1992-2004 KMS IV/4
Liber Copulatorum 1916-2004
Liber Mortuorum 1960-2004
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2005-2014 KMS IV/5

 

 

SIEDLISKA TUCHOWSKIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2013 KMS VI/1

 

 

SIEDLISZOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1984-2014 KMS VII/1

 

 

SIEKIERCZYNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1957-2013 KMS VIII/1
Liber Copulatorum 1957-2013
Liber Mortuorum 1957-1967, 1969-2013

 

 

SIEMIECHÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1797-1880, 1883-1885 KMS IX/1
Liber Copulatorum 1789-1799, 1801-1885
Liber Mortuorum 1797-1812, 1814-1885
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1945-2014 KMS IX/2

 

 

SIENNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-4. Liber Natorum 1951-1978 KMS X/1-4
Liber Copulatorum 1946-1978
5. Liber Natorum 1979-1982, 1984-2014 KMS X/5
Liber Copulatorum 1979-1982, 1984-2014
Liber Mortuorum 1945-1982, 1984-2014

 

 

SKRZYDLNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1803-1814, 1817-1823, 1825, 1827-1833, 1836-1842, 1844-1852, 1855-1864, 1866-1867, 1871-1889 KMS XI/1
2. Liber Copulatorum 1803-1814, 1817-1833, 1836-1842, 1844-1852, 1855-1864, 1866-1867, 1871-1889 KMS XI/2
3. Liber Mortuorum 1796, 1803-1814, 1817-1833, 1836-1842, 1844-1852, 1855-1864, 1866-1867, 1871-1889 KMS XI/3
4. Liber Natorum 1904, 1912, 1920-1921, 1923, 1925-1927, 1929, 1932-1941, 1943, 1946-1988 KMS XI/4
Liber Copulatorum 1900, 1912, 1920-1921, 1924-1926, 1932-1936, 1938-1941, 1946-1988
Liber Mortuorum 1912-1913, 1920-1921, 1923, 1925-1929, 1932-1941, 1946-1988
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1989-2014 KMS XI/5

 

 

SKRZYSZÓW k. LUBZINY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1984-2012 KMS XIII/1
Liber Copulatorum 1984-2012
Liber Mortuorum 1870-1893, 1984-2012

 

 

SKRZYSZÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Alegaty 1839, 1893, 1897, 1922, 1929, 1935 KMS XII/0
1. Liber Natorum 1800-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1854-1876 KMS XII/1
2. Liber Copulatorum 1802-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1854-1868 KMS XII/2
3. Liber Mortuorum 1802-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1854-1868 KMS XII/3
4. Liber Natorum 1946-1960, 1986 KMS XII/4
Liber Copulatorum 1946-1960, 1986
Liber Mortuorum 1946-1960, 1985-1986
5-9. Liber Natorum 1967-1985 KMS XII/5-9
Liber Copulatorum 1967-1985
Liber Mortuorum 1967-1984
10-14. Liber Natorum 1961-1966, 1987-2003 KMS XII/10-14
15-20. Liber Copulatorum, Mortuorum 1961-2003 KMS XII/15-20
21. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2004-2014 KMS XII/21

 

 

SŁOPNICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1808-1814, 1817-1818, 1820, 1822-1825, 1827-1833, 1836-1842, 1844-1847, 1849, 1851-1852, 1855-1861 KMS XIV/1
Liber Copulatorum 1808-1814, 1817-1818, 1820, 1822-1823, 1825, 1827-1833, 1936-1842, 1844, 1846-1847, 1849, 1851-1852, 1855-1861
Liber Mortuorum 1808-1814, 1817-1818, 1820, 1822-1825, 1827-1833, 1836, 1838-1842, 1844-1847, 1849, 1851-1852, 1855-1861
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1986 KMS XIV/2
3. Liber Natorum 1987-2014 KMS XIV/3
4. Liber Copulatorum 1986-2014 KMS XIV/4
Liber Mortuorum 1987-2014

 

 

SŁOPNICE GÓRNE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1973-2014 KMS XV/1

 

 

SŁOTOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1981-2011 KMS XVI/1

 

 

SŁUPIEC
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1808-1815, 1817-1823, 1825, 1827-1828, 1830-1838, 1841-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1861, 1869-1872, 1878-1885 KMS XVII/1
Liber Copulatorum 1808-1815, 1817-1823, 1825, 1827-1828, 1830-1839, 1841-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1861, 1869-1872, 1878-1885
Liber Mortuorum 1808-1815, 1817-1823, 1825, 1827-1828, 1830 - 1838, 1841-1842, 1844, 1846-1852, 1854 - 1861, 1869-1872, 1878-1885
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1958 KMS XVII/2
3. Liber Natorum 1959-2012 KMS XVII/3
Liber Copulatorum 1959-2012
Liber Mortuorum 1959-2012

 

 

SMĘGORZÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1946-1956, 1959-1997 KMS XVIII/1
Liber Copulatorum 1946-1956
Liber Mortuorum 1946-1956
2-5. Liber Natorum 1959-2002 KMS XVIII/2-5
6-8. Liber Copulatorum 1959-1994 KMS XVIII/6-8
Liber Mortuorum 1959-2013

 

 

SOBOLÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1820-1849 KMS XIX/1
2-4. Liber Natorum 1946-2013 KMS XIX/2-4
Liber Copulatorum 1946-1978, 1985 - 2013
Liber Mortuorum 1946-1996

 

 

SROMOWCE NIŻNE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1898, 1900, 1946-1963, 1966-1968 KMS XX/1
Liber Copulatorum 1900, 1948-1963, 1966-1982
Liber Mortuorum 1900, 1948-1963, 1966-1968
2-3. Liber Natorum 1964-1965, 1969-2007 KMS XX/2-3
Liber Copulatorum 1964-1965, 1983-2004
Liber Mortuorum 1964
4. Liber Natorum 2008-2014 KMS XX/4
Liber Copulatorum 1999-2014
Liber Mortuorum 1969-2014

 

 

STARA JASTRZĄBKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1776-1796, 1799-1802, 1804-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1854-1858, 1860-1862, 1864, 1867-1879, 1881-1889 KMS XXI/1
Liber Copulatorum 1785-1797, 1799-1801, 1804-1812, 1814-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1855-1857, 1859-1861, 1863-1865, 1868-1870, 1873-1874, 1878-1889
Liber Mortuorum 1784-1787, 1792-1802, 1804-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1855-1862, 1864-1865, 1867-1889
2. Liber Natorum 1945-2014 KMS XXI/2
Liber Copulatorum 1945-2014
Liber Mortuorum 1945-2014

 

 

STARA WIEŚ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1987-2013 KMS XXII/1
Liber Copulatorum 1987-2013
Liber Mortuorum 1987-2013

 

 

STARE ŻUKOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1958-1963, 1986-1995 KMS XXIII/1
2-3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1960, 1964-1986 KMS XXIII/2-3
4-6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1960, 1996-2013 KMS XXIII/4-6

 

 

STARY SĄCZ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1830, 1834-1835, 1837-1839, 1843-1846, 1850-1855, 1870-1889, 1895 KMS XXIV/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum LN 1830, 1834-1839, 1843-1846, 1850-1855, 1870-1889

LM 1830, 1834-1839, 1843-1846, 1850-1855, 1870-1889, 1892

KMS XXIV/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1968 KMS XXIV/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1969-1991 KMS XXIV/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1985, 1992-2014 KMS XXIV/5

 

 

STARY SĄCZ, Miłosierdzia Bożego
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2005-2014 KMS XXV/1

 

 

STARY WIŚNICZ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1813-1815, 1822, 1824, 1829-1840, 1845, 1853, 1866-1867, 1881, 1884-1885, 1890 KMS XXVI/1
Liber Copulatorum 1813-1815, 1822, 1824, 1829-1840, 1845, 1853-1856, 1881, 1884-1885, 1890
Liber Mortuorum 1802-1805, 1808, 1822, 1824, 1845, 1851, 1853, 1870-1890, 1892, 1894, 1896-1897
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1979 KMS XXVI/2
3-5. Liber Natorum 1980-2004 KMS XXVI/3-5
6-7. Liber Mortuorum 1979-2004 KMS XXVI/6-7
8. Liber Natorum 2005-2014 KMS XXVI/8
Liber Copulatorum 1980-2014
Liber Mortuorum 2005-2014

 

 

STASIÓWKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1971-2014 KMS XXVII/1

 

 

STASZKÓWKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Liber Natorum 1595–1776 KMS XXVIII/0 Oryginał
0. Liber Copulatorum 1657–1709, 1721–1776 KMS XXVIII/0 Oryginał
0. Liber Mortuorum 1657-1773 KMS XXVIII/0 Oryginał
1. Liber Natorum 1826-1861, 1863-1866 KMS XXVIII/1
Liber Copulatorum 1826-1861, 1863-1894, 1896-1902, 1927-1933
Liber Mortuorum 1826-1861, 1863-1894, 1896-1902
2. Liber Natorum, Mortuorum, Copulatorum 1946-2014 KMS XXVIII/2
STRASZĘCIN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Alegaty małżeńskie 1839-1953 KMS XXIX/0
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1800-1815, 1817-1818, 1820-1832, 1837-1840 KMS XXIX/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1841-1849, 1851-1852, 1854-1855 KMS XXIX/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1856-1872, 1878-1880 KMS XXIX/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1881-1889 KMS XXIX/4
5 Liber Natorum 1945-1981, 1984-1989 KMS XXIX/5
Liber Copulatorum 1945-1956
Liber Mortuorum 1945-1957, 1959-1960
6. Liber Natorum 1980-2010 KMS XXIX/6
7. Liber Copulatorum 1961-2010 KMS XXIV/7
Liber Mortuorum 1961-1978, 1980-2010
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2011-2014 KMS XXIX/8

 

 

STRÓŻA (Dek. Tymbark)
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1969-2005, 2008-2013 KMS XXX/1-3
1-3. Liber Natorum, Mortuorum 2014 KMS XXX/1-3

 

 

STRÓŻE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1945-1958 KMS XXXI/1
2-4. Liber Natorum 1959-1995 KMS XXXI/2-4
5-6. Liber Copulatorum, 1959-2001 KMS XXXI/5-6
Liber Mortuorum 1959-1991
7. Liber Natorum 1995-2014 KMS XXXI/7
Liber Copulatorum 2002-2014
Liber Mortuorum 1992-2014

 

 

STRÓŻNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1986-2011 KMS XXXII/1
Liber Copulatorum 1973-2011
Liber Mortuorum 1986-2011

 

 

STRZELCE WIELKIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1811-1817, 1820-1823, 1825-1828, 1841-1847, 1849-1864, 1874-1875, 1877-1880 KMS XXXIII/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum 1804, 1806-1818, 1820-1822, 1825-1865, 1872-1875, 1877-1880 KMS XXXIII/2
3. Liber Copulatorum, Mortuorum 1939-1996 KMS XXXIII/3

 

 

SUFCZYN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1982-1995 KMS XXXIV/1
1. Wioska Łopoń 1996-2013 KMS XXXIV/1

 

 

 

SWOSZOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1983-1996 KMS XXXV/1

 

 

SZALOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1845, 1847-1860, 1862-1871, 1873-1880, 1885-1887 KMS XXXVI/1
2. Liber Natorum 1946-1989, 1992 - 1994 KMS XXXVI/2
Liber Copulatorum 1946-1989
Liber Mortuorum 1946-1958, 1982-1998
3. Liber Natorum 1999- 2010, 2012 KMS XXXVI/3
Liber Copulatorum 1997-2010, 2012
Liber Mortuorum 1997-2010, 2012

 

 

SZARWARK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1870-2000 KMS XXXVII/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2001-2014 KMS XXXVII/2

 

 

SZCZAWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1920-1945, 1951-1957, 1960-1964, 1980-1990 KMS XXXVIII/1
Liber Copulatorum 1957-1958, 1960-1964, 1980-2006
Liber Mortuorum 1957-2006
2. Liber Natorum 1965-2014 KMS XXXVIII/2
Liber Copulatorum 1965-1982, 2007-2014
Liber Mortuorum 2007-2014

 

 

SZCZAWNICA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1814, 1816-1821, 1823-1832, 1837-1846, 1848-1853, 1855, 1865-1889, 1910, 1914-1923 KMS XXXIX/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum LN 1814, 1816-1821, 1823-1832, 1837-1846, 1848-1853, 1855, 1865-1889, 1910, 1914-1923

LM 1814, 1816-1821, 1823-1832, 1837-1846, 1848-1853, 1855, 1865-1889, 1914-1923

 

KMS XXXIX/2
3. Liber Natorum 1946-1975 KMS XXXIX/3
Liber Copulatorum 1946-1975
Liber Mortuorum 1946-1969
4-5. Liber Natorum 1976-1993 KMS XXXIX/4-5
Liber Copulatorum 1976-1993
6-10. Liber Natorum 1994-2002 KMS XXXIX/6-10
Liber Copulatorum 1994-2004
Liber Mortuorum 1963-2012, 2014
11 Liber Natorum 2003-2012, 2014 KMS XXXIX/11
Liber Copulatorum 2005-2012, 2014

 

 

SZCZEPANOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1808-1872, 1875-1877, 1880-1888 KMS XL/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum 1809-1872, 1875-1877, 1880-1888 KMS XL/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1903-1909, 1946-1997 KMS XL/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1998-2014 KMS XL/4

 

 

SZCZEPANÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1797 - 1825 KMS XLI/1
2. Liber Natorum 1827-1842 KMS XLI/2
3. Liber Natorum 1844-1850, 1852-1864 KMS XLI/3
4. Liber Natorum 1865-1889 KMS XLI/4
5. Liber Copulatorum 1797-1801, 1803-1825, 1827-1840, 1842 KMS XLI/5
6. Liber Copulatorum 1844-1846, 1848-1850, 1852-1889 KMS XLI/6
7. Liber Mortuorum 1797-1817, 1819-1825, 1827-1842 KMS XLI/7
8. Liber Mortuorum 1844-1846, 1848-1850, 1852-1889 KMS XLI/8
9. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1931, 1949-1962 KMS XLI/9
10-12. Liber Natorum 1969-1970, 1973-1990 KMS XLI/10-12
Liber Copulatorum 1969-1971, 1973-1990
13 Liber Natorum 2001-2007 KMS XLI/13

 

 

SZCZUCIN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1800-1828 KMS XLII/1
2. Liber Natorum 1830-1845, 1880-1889 KMS XLII/2
3. Liber Copulatorum 1800-1828, 1830-1845 KMS XLII/3
4. Liber Mortuorum 1800-1845 KMS XLII/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1960 KMS XLII/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1961-1982 KMS XLII/6
7-10. Liber Natorum 1982-2002 KMS XLII/7-10
11-15. Liber Copulatorum 1983-1999 KMS XLII/11-15
Liber Mortuorum 1982-2000
16. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2000-2014 KMS XLII/16

 

 

SZCZUROWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1785-1791, 1793-1840 KMS XLIII/1
2. Liber Natorum 1841-1889, 1902 KMS XLIII/2
3. Liber Copulatorum 1783-1791, 1793-1839 KMS XLIII/3
4. Liber Copulatorum 1840-1889 KMS XLIII/4
5. Liber Mortuorum 1785-1791, 1793-1839 KMS XLIII/5
6. Liber Mortuorum 1840-1889 KMS XLIII/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1988 KMS XLIII/7
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1989-2010, 2012-2014 KMS XLIII/8

 

 

SZCZYRZYC
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1786-1814, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1833, 1836-1842, 1844-1849 KMS XLIV/1
2. Liber Natorum 1851-1852, 1855-1889 KMS XLIV/2
3. Liber Copulatorum 1786-1814, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1833, 1836-1842, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1889 KMS XLIV/3
4. Liber Mortuorum 1786-1814, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1833, 1836-1842, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1889 KMS XLIV/4
5. Liber Natorum 1946-1964 KMS XLIV/5
Liber Copulatorum 1946-1963
Liber Mortuorum 1946-1961
6-8. Liber Natorum 1965-1982 KMS XLIV/6-8
Liber Copulatorum 1964-1988
Liber Mortuorum 1962-1981
9-10. Liber Natorum 1983-2014 KMS XLIV/9-10
Liber Copulatorum 1989-2014
Liber Mortuorum 1982-2014

 

 

SZERZYNY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Alegaty małżeńskie 1839-1905 KMS XLV/0
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1854 KMS XLV/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1855-1884, 1886-1889 KMS XLV/2
3-6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1983 KMS XLV/3-6
7-9. Liber Natorum 1984-1992 KMS XLV/7-9
Liber Copulatorum 1984-1991
Liber Mortuorum 1984-1992
10. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1992-2014 KMS XLV/10

 

 

SZLACHTOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum 1946-1957, 1994-2014 KMS XLVI/1
1. LiberMortuorum 1946–1957, 1998-2014 KMS XLVI/1

 

 

SZYK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1783-1784, 1796, 1805-1814, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1833, 1836-1842, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1864, 1873 KMS XLVII/1
Liber Copulatorum 1783-1784, 1796, 1806-1812, 1814, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1832, 1837, 1839, 1841-1842, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1864, 1873
Liber Mortuorum 1783-1784, 1796, 1805-1814, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1832, 1837-1842, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1864, 1873
2. Liber Natorum 1803-1804, 1865-1866, 1870-1907, 1910, 1927-1929, 1946-2013 KMS XVII/2
Liber Copulatorum 1870-1888, 1898-1904, 1907, 1910, 1943-1944, 1946-2006, 2008-2013
Liber Mortuorum 1870-1892, 1907, 1910, 1943, 1946--2014

 

 

SZYMBARK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1840 KMS XLVIII/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1841-1860 KMS XLVIII/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1861-1878, 1884-1889 KMS XLVIII/3
4. Liber Natorum 1945-1980 KMS XLVIII/4
Liber Copulatorum 1946-1980
Liber Mortuorum 1946-1980
5. Liber Natorum 1975-2011 KMS XLVIII/5
6-7. Liber Copulatorum, Mortuorum 1981-2011 KMS XLVIII/6-7

 

 

SZYNWAŁD
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1790-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1854-1889, 1897-1899 KMS XLVIX/1
2. Liber Copulatorum 1790-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1854-1889 KMS XLIX/2
Liber Mortuorum 1790-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1854-1889, 1897-1899
3. Liber Natorum 1903-1904, 1920-1929, 1932-1933, 1936-1937, 1945-2010 KMS XLIX/3
Liber Copulatorum 1904, 1932-1934, 1936-1937, 1946-2010
Liber Mortuorum 1904, 1932-1934, 1936-1937, 1946-1993
4. Liber Mortuorum 1994-2010 KMS XLIX/4

 

 

KMŚ

ŚNIETNICA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1939-1947, 1957-1975, 1991-2001 KMŚ I/1
Liber Copulatorum 1957-1982, 1991-2001
Liber Mortuorum 1939-1947, 1958-1959, 1991-2001
2. Liber Natorum 1940-1958, 1983-1990, 2002-2014 KMŚ I/2
Liber Copulatorum 1982-1990, 2002-2014
Liber Mortuorum 1957-1990, 2002-2014

 

 

ŚWIEBODZIN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2007-2013 KMŚ II/1

 

 

ŚWINIARSKO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1948, 1960-2013 KMŚ III/1

 

 

KMT

TABASZOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1990-2014 KMT I/1
Liber Copulatorum 1991-2014
Liber Mortuorum 1989-2014

 

 

TARNOWIEC
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Copulatorum 1946-1957 KMT II/1
2. Liber Natorum 1972-2010 KMT II/2
3. Liber Natorum 2011 KMT II/3
Liber Copulatorum 1972-2011
Liber Mortuorum 1972-2011

 

 

TARNÓW – KATEDRA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber  Natorum, Copulatorum et  Mortuorum pro extraneis 1790-1802 KMT III/1 Oryginał, 1 tom.
2. Księga zmarłych na cholerę na terenie Tarnowa 1931 (Tarnów) KMT III/24 Oryginał, 1 tom.
3. Liber Natorum /1579-1596/, /1649-1656, 1659-1663/,/1670-1685/, /1689-1715/ KMT III/3 Oryginał, 4 tomy
4. Liber Copulatorum 1630-1640 KMT III/4 Oryginał, 1 tom.
5. Liber Mortuorum 1806-1824 KMT III/5 Oryginał, 1 tom.
6. Liber Natorum 1817-1827 (Chyszów), 1809-1827 (Gumniska), 1809-1827 (Klikowa), 1809-1827 (Krzyż), 1809-1827 (Rzędzin), 1809-1827 (Tarnowiec), 1809-1827 (Zawada i Wulka) KMT III/6 Oryginał, 1 tom.
7. Liber Natorum 1828-1837 (Chyszów, Gumniska, Klikowa, Krzyż, Rzędzin, Tarnowiec, Zawada i Wulka) KMT III/7 Oryginał, 1 tom.
8. Liber Natorum 1828-1837 (Pogwizdów, Grabówka, Zabłocie, Terlikówka) KMT III/8 Oryginał, 1 tom.
9. Liber Natorum 1838-1855 (Pogwizdów, Grabówka, Zabłocie, Terlikówka, Chyszów, Gumniska, Klikowa, Krzyż, Rzędzin, Tarnowiec, Zawada i Wulka) KMT III/9 Oryginał, 1 tom.
10. Liber Natorum 1855-1866 (Tarnów) KMT III/10 Oryginał, 1 tom.
11. Liber Natorum 1856-1865 (Chyszów, Gumniska, Klikowa, Krzyż, Rzędzin, Tarnowiec, Zawada) KMT III/11 Oryginał, 1 tom.
12. Liber Natorum 1866-1879 (Tarnów, Zamieście, Zabłocie, Terlikówka, Pogwizdów, Grabówka, Rzędzin, Tarnowiec, Zawada, Chyszów, Gumniska, Klikowa, Krzyż) KMT III/12 Oryginał, 1 tom.
13. Liber Natorum 1877-1888 (Tarnów) KMT III/13 Oryginał, 1 tom.
14. Liber Copulatorum 1800-1834 (Tarnów), 1798-1834 (Zamieście-Burek), 1798-1834 (Strusina, Pogwizdów, Grabówka, Zabłocie); 1799-1834 (Terlikówka), 1819-1834 (Chyszów), 1799-1834 (Krzyż), 1797-1834 (Rzędzin), 1799-1834 (Tarnowiec), 1796-1834  (Zawada) KMT III/14 Oryginał, 1 tom.
15. Liber Copulatorum 1834-1855 (Tarnów, Zamieście-Burek, Strusina, Pogwizdów, Grabówka, Zabłocie, Terlikówka, Chyszów, Gumniska, Klikowa, Krzyż, Rzędzin, Tarnowiec, Zawada i Wulka) KMT III/15 Oryginał, 1 tom.
16. Liber Copulatorum 1856-1865 (Tarnów-Zamieście, Strusina, Pogwizdów, Grabówka, Zabłocie, Terlikówka) KMT III/16 Oryginał, 1 tom.
17. Liber Copulatorum 1856-1865 (Chyszów, Gumniska, Klikowa, Krzyż, Rzędzin, Tarnowiec, Zawada) KMT III/17 Oryginał, 1 tom.
18. Liber Copulatorum 1866-1879 (Chyszów, Gumniska, Klikowa, Krzyż, Rzędzin, Tarnowiec, Zawada) KMT III/18 Oryginał, 1 tom.
19. Liber Copulatorum 1866-1879 (Tarnów, Zamieście, Strusina, Pogwizdów, Grabówka, Zabłocie, Terlikówka) KMT III/19 Oryginał, 1 tom.
20. Liber Copulatorum 1880-1890 (Grabówka), 1880-1891 (Pogwizdów), 1880-1890 (Strusina, Tarnowiec, Tarnów, Terlikówka, Zabłocie, Zamieście-Burek, Zawada) KMT III/20 Oryginał, 1 tom.
21. Liber Copulatorum 1914-1931 (Grabówka), 1914-1945 (Pogwizdów), 1914-1925 (Strusina), 1914-1929 (Tarnów), 1914-1945 (Terlikówka, Zabłocie), 1914-1932 KMT III/21 Oryginał, 1 tom.
22. Spis zmarłych i poległych 1915-1928 (Tarnów) KMT III/22 Oryginał, 1 tom.
23. Spis zmarłych i poległych w czasie działań wojennych na terenie Tarnowa i okolicy (cmentarz – Tarnów – Krzyż) 1939 (Tarnów – Krzyż) KMT III/23 Oryginał, 1 tom.
24. Liber Copulatorum 1900-1913 (Zamieście-Burek, Strusina, Grabówka, Pogwizdów, Zabłocie, Śródmieście); 1900-1906 (Zawada, Tarnowiec) KMT III/24
25. Liber Natorum 1883-1934 (Zamieście i Burek) KMT III/25
26. Liber Natorum 1890-1946 (Śródmieście) KMT III/26
27. Liber Natorum 1890-1946 (Zabłocie) KMT III/27
28. Liber Natorum 1890-1945 (Zawada) KMT III/28
29. Liber Natorum 1892-1913 (Pogwizdów) KMT III/29
30. Liber Natorum 1895-1903 (Strusina) KMT III/30
31. Liber Natorum 1900, 1937-1946 (Grabówka) KMT III/31
32. Liber Natorum 1911-1934 (Strusina) KMT III/32
33. Liber Natorum 1914-1937 (Grabówka) KMT III/33
34. Liber Natorum 1833-1836 KMT III/34
35. Liber Copulatorum 1846-1848  

KMT III/35

 

 

Liber Mortuorum 1833-1836
Liber Natorum 1946-1941
36. Liber Natorum 1956-1961 KMT III/36
37. Liber Natorum 1962-1967 KMT III/37
38. Liber Natorum 1968-1971 KMT III/38
39. Liber Natorum 1972-1975 KMT III/39
40. Liber Natorum 1976-1979 KMT III/40
41. Liber Natorum 1980-1991 KMT III/41
42. Liber Copulatorum 1946-1961 KMT III/42
43. Liber Copulatorum 1962-1975 KMT III/43
44. Liber Mortuorum 1980-1982  

KMT III/44

 

 

Liber Copulatorum 1976-1992
45. Liber Mortuorum 1946-1975 KMT III/45
46. Liber Natorum 1991-2014 KMT III/46
47. Liber Copulatorum 1992-2014  

KMT III/47

 

 

Liber Mortuorum 1999-2014
Liber Mortuorum 1969, 1976-1980, 1985-1998, 2003-2004

 

 

TARNÓW, Bł. Karoliny
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1993-2013 KMT IV/1
Liber Copulatorum 1993-2013
Liber Mortuorum 1994-2013

 

 

TARNÓW, Dobrego Pasterza
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1992-2013 KMT V/1

 

 

TARNÓW, MB Szkaplerznej
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-7. Liber Natorum 1880-1892, 1976-1995 KMT VI/1-7
Liber Copulatorum 1976-1999
Liber Mortuorum 1950-1957, 1976-2005
8. Liber Natorum 1996-2014 KMT VI/8
Liber Copulatorum 2000-2014
Liber Mortuorum 2005-2014

 

 

TARNÓW, Miłosierdzia Bożego
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-2. Liber Natorum 1983-1987 KMT VII/1-2
3-4. Liber Natorum 1987-1997 KMT VII/3-4
5-7. Liber Copulatorum 1983-1990 KMT VII/5-7
Liber Mortuorum 1983-1997
8-13. Liber Natorum 1997-2010 KMT VII/8-13
Liber Copulatorum 1991-2010
Liber Mortuorum 1998-2010
14. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2011-2014 KMT VII/14

 

 

TARNÓW, NSPJ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-5. Liber Natorum 1950-1962 KMT VIII/1-5
Liber Copulatorum 1950-1959
Liber Mortuorum 1950-1962
6-8. Liber Natorum 1958-1974 KMT VIII/6-8
9-11. Liber Natorum 1974-1976, 1991-2014 KMT VIII/9-11
12-14. Liber Copulatorum 1959-2014 KMT VIII/12-14
15-18. Liber Mortuorum 1962-2014 KMT VIII/15-18

 

 

TARNÓW, Św. Józefa i MB Fatimskiej
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-6. Liber Natorum 1951-1979 KMT IX/1-6
Liber Copulatorum 1951-1963
7-12 Liber Copulatorum 1963-1977 KMT IX/7-12
Liber Mortuorum 1951-1979
13-18 Liber Natorum (szpital) 1957-1978 KMT IX/13-18
19-23. Liber Natorum 1978-1989 KMT IX/19-23
24-27. Liber Copulatorum 1977-2001 KMT IX/24-27
28-31 Liber Mortuorum 1976-2000 KMT IX/28-31
32-33. Liber Natorum (szpital) 1980-1993 KMT IX/32-33
34-36. Liber Natorum (szpital) 1993-2014 KMT IX/34-36
37-41. Liber Natorum 1989-2003 KMT IX/37-41
42-44. Liber Natorum 2003-2010 KMT IX/42-44
Liber Copulatorum 2001-2011
Liber Mortuorum 2001-2011
45. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2011-2014 KMT IX/45

 

 

TARNÓW, Św. Krzyża i św. Filipa Neri
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1998-2006 KMT X/1
Liber Copulatorum 1998-2007
2. Liber Natorum 2006-2014 KMT X/2
Liber Copulatorum 2007-2014
Liber Mortuorum 1998-2014

 

 

TARNÓW, Św. Maksymiliana
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-3. Liber Natorum 1976-1994 KMT XI/1-3
Liber Copulatorum 1976-1988
Liber Mortuorum 1976-1988
4-7. Liber Natorum 1994-2011, 2014 KMT XI/4-7
Liber Copulatorum 1988-2011, 2014
Liber Mortuorum 1999-2011, 2014
8-9. Protokoły Przedmałżeńskie 1976-1977 KMT XI/8-9
10-11. Protokoły Przedmałżeńskie 1978-1979 KMT XI/10-11
12-13. Protokoły Przedmałżeńskie 1980-1981 KMT XI/12-13
14-16. Protokoły Przedmałżeńskie 1982-1984 KMT XI/14-16
17-19. Protokoły Przedmałżeńskie 1985-1987 KMT XI/17-19
20-21. Protokoły Przedmałżeńskie 1988-1989 KMT XI/20-21

 

 

TARNÓW, Św. Stanisława Kostki
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1972-2014 KMT XII/1

 

 

TARNÓW, Św. Rodziny
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1955 KMT XIII/1-5
6. Liber Natorum 1956-1970 KMT XIII/6
Liber Copulatorum 1956-1959, 1969
Liber Mortuorum 1956-1959
7-12. Liber Natorum 1971-1976 KMT XIII/7-12
13-19. Liber Natorum 1977-1983 KMT XIII/13-19
20-24. Liber Natorum 1984-1987 KMT XIII/20-24
25-30. Liber Natorum 1988-1996 KMT XIII/25-30
31. Liber Copulatorum 1981-1991 KMT XIII/31
32-35. Liber Natorum 1997-2005 KMT XIII/32-35
36. Liber Copulatorum 1960-1967, 1970 KMT XIII/36
37. Liber Copulatorum 1971-1980 KMT XIII/37
38-45. Liber Copulatorum 1992-2005 KMT XIII/38-45
46. Liber Mortuorum 1960-1970 KMT XIII/46
47. Liber Mortuorum 1971-1982 KMT XIII/47
48. Liber Mortuorum 1983-1991 KMT XIII/48
49-55 Liber Mortuorum 1992-2005 KMT XIII/49-55
56-58. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2006-2010 KMT XIII/56-58

 

 

TARNÓW – KLIKOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-7. Liber Natorum 1890-1996 KMT XIV/1-7
8-12. Liber Copulatorum 1881-1995 KMT XIV/8-12
Liber Mortuorum 1890-1995
13. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1996-2014 KMT XIV/13

 

 

TARNÓW – KRZYŻ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-3. Liber Natorum 1890-1970 KMT XV/1-3
Liber Copulatorum 1922-1970, 1980-1982
Liber Mortuorum 1945-1970
4-7. Liber Natorum 1971-1999 KMT XV/4-7
Liber Copulatorum 1971-1979, 1983-1999
Liber Mortuorum 1971-1999
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2000-2014 KMT XV/8

 

 

TARNÓW – MOŚCICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-4. Liber Natorum 1904-1966 KMT XVI/1-4
Liber Copulatorum 1900-1960
Liber Mortuorum 1938-1972
5-7. Liber Natorum 1966-1985 KMT XVI/5-7
8-12. Liber Natorum 1986-2005 KMT XVI/8-12
13-16. Liber Copulatorum 1961-2005 KMT XVI/13-16
17-23. Liber Mortuorum 1973-1990 KMT XVI/17-23
24-30. Liber Mortuorum 1990-2005 KMT XVI/24-30
31. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2006-2014 KMT XVI/31

 

 

TARNÓW – TERLIKÓWKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1994-2014 KMT XVII/1
Liber Copulatorum 1995-2014
Liber Mortuorum 1994-2014
Księga zapowiedzi 1994-2010

 

 

TĘGOBORZE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1797-1802, 1804-1810, 1812-1849, 1851-1888 KMT XVIII/1
2. Liber Copulatorum 1797-1810, 1812-1829, 1937-1849, 1851-1888 KMT XVIII/2
3. Liber Mortuorum 1797-1810, 1812-1849, 1851-1889 KMT XVIII/3
4-6. Liber Natorum 1925-1931, 1944-1956, 2014 KMT XVIII/4-6
Liber Copulatorum 1925-1931, 2014
Liber Mortuorum 1925-1931, 2014

 

 

TROPIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1801-1819, 1821-1848, 1850-1889 KMT XIX/1
2. Liber Copulatorum 1801-1819, 1821-1822, 1824-1845, 1947-1948, 1850-1889 KMT XIX/2
3. Liber Mortuorum 1801-1819, 1821-1822, 1824-1826, 1828-1845, 1947-1948, 1850-1896 KMT XIX/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1995 KMT XIX/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1996-2013 KMT XIX/5

 

 

TRZCIANA k. BOCHNI
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1820-1849, 1870-1889, 1891 KMT XX/1
2. Liber Copulatorum 1820-1849, 1870-1899 KMT XX/2
Liber Mortuorum 1820-1849, 1870-1889, 1891
3. Liber Natorum 1946-1952, 1955-1976, 1990-1993 KMT XX/3
Liber Copulatorum 1946-1952, 1955-1976, 1990-1993
Liber Mortuorum 1946-1952, 1955-1976
4. Liber Natorum 1953-1954, 1977-1989, 1991-2014 KMT XX/4
Liber Copulatorum 1990-2014
Liber Mortuorum 1953-1954, 1977-2014

 

 

TRZCIANA k. MIELCA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1950-1985 KMT XXI/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1986-2013 KMT XXI/2

 

 

TRZEMESNA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1924-1931, 1969-2009 KMT XXII/1
Liber Copulatorum 1922-1939, 1969-2009
Liber Mortuorum 1917-1921, 1925-1932, 1938, 1999-2009

 

 

TRZEŚŃ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1982-2009 KMT XXIII/1

 

 

TRZETRZEWINA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1956-2004, 2008-2010 KMT XXIV/1
Liber Copulatorum 1956-1982
Liber Mortuorum 1956-1982
2. Liber Copulatorum 1982-2010 KMT XXIV/2
Liber Mortuorum 1982-2010
3. Liber Natorum 2011-2014 KMT XXIV/3
Liber Copulatorum 2011-2014
Liber Mortuorum 2011-2014

 

 

TUCHÓW, N.M.P.
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1975 KMT XXV/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1976-1990 KMT XXV/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1991-2002 KMT XXV/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2003-2014 KMT XXV/4

 

 

TUCHÓW, św. Jakuba
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Alegaty - małżeńskie 1837-1940 KMT XXVI/0
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1800-1817

LC-LM 1801-1802, 1811-1817

KMT XXVI/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1818-1833

LC-LM 1819, 1830-1833

KMT XXVI/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1834-1845

LC-LM 1834-1839

KMT XXVI/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1846-1860

LC 1850, 1852-1858

LM 1850, 1852-1858, 1860-1861

KMT XXVI/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1861-1889

LC-LM 1867-1868

KMT XXVI/5
6. Liber Copulatorum 1800, 1803-1810, 1818, 1820-1829, 1840-1849, 1851, 1860-1866, 1869, 1872-1889 KMT XXVI/6
7. Liber Mortuorum 1800, 1803-1810, 1818, 1820-1829, 1840-1849, 1851, 1862-1866, 1869, 1872-1889 KMT XXVI/7
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1965 KMT XXVI/8
9. Liber Natorum 1962-2014 KMT XXVI/9
10. Liber Copulatorum, Mortuorum 1966-2014 KMT XXVI/10

 

 

TURZA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Alegaty małżeńskie 1948-1949 KMT XXVII/0
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1825, 1827-1880, 1889

LC 1825, 1828-1880, 1889

LM 1825, 1827, 1829-1880, 1889

 

LN, LC, LM (extranei: 1891-1951)

LN 1891, 1896, 1898-1899, 1901-1911, 1913, 1915-1917, 1920-1923, 1925-1931, 1933, 1940, 1945-1946, 1948, 1950-1951

LC 1897, 1900, 1904, 1907-1911, 1913, 1915, 1919-1926, 1928-1929, 1949-1951

LM 1907-1908, 1915-1921, 1928-1929, 1933-1934, 1937

KMT XXVII/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2011, 2014 KMT XXVII/2

 

 

TWORKOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2006-2008 KMT XXVIII/1

 

 

TYLICZ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN 1822-1823, 1830-1841, 1846-1847, 1851-1852, 1870-1889

LC 1822-1823, 1830-1833, 1836-1841, 1846-1847, 1851-1852, 1870-1889

LM 1822-1823, 1830-1841, 1846-1847, 1851-1852, 1870-1889

KMT XXIX/1
2-8 Liber Natorum 1946-1994 KMT XXIX/2-8
Liber Copulatorum 1946-1987
Liber Mortuorum 1946-1996
9. Liber Natorum 1977-2014 KMT XXIX/9
Liber Copulatorum 1987-2014
Liber Mortuorum 1996-2014

 

 

TYLMANOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1798-1804, 1814-1819, 1822-1825, 1829, 1841-1842, 1844-1846, 1853, 1865-1871, 1874-1887, 1889 KMT XXX/1
Liber Copulatorum 1798-1804, 1816, 1837 - 1838, 1841-1842, 1844-1846, 1853, 1866-1871, 1874-1887, 1889
Liber Mortuorum 1798-1804, 1814-1819, 1822-1827, 1830 - 1838, 1840-1842, 1844-1846, 1853, 1865-1871, 1874-1887, 1889
2. Liber Natorum 1946-1969 KMT XXX/2
Liber Copulatorum 1946-1986
Liber Mortuorum 1964-1986
3-6. Liber Natorum 1970-2007 KMT XXX/3-6
Liber Copulatorum 1987-2007
Liber Mortuorum 1987-2007
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2008-2014 KMT XXX/7

 

 

TYMBARK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1786-1814, 1817-1818, 1820, 1822-1825, 1827-1833, 1836-1842, 1844-1847, 1849, 1851-1852, 1855-1889 KMT XXXI/1
2. Liber Natorum 1837-1867 (Jasna i Podłopień) KMT XXXI/2 Oryginał, 1 tom.
3. Liber Copulatorum 1786-1814, 1817-1818, 1820, 1822-1825, 1827-1833, 1836-1842, 1844-1847, 1849, 1851-1852, 1855-1889 KMT XXXI/3
4. Liber Mortuorum 1786-1814, 1817-1818, 1820, 1822-1825, 1827-1833, 1836-1837, 1839-1842, 1844-1847, 1849, 1851-1852, 1855-1889 KMT XXXI/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1973 KMT XXXI/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1974-1990 KMT XXXI/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1991-2002 KMT XXXI/7
8. Liber Natorum, Copulatorum,Mortuorum 2003-2014 KMT XXXI/8

 

 

TYMOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Status Animarum – Spis wiernych parafii XIX i XX wiek KMT XXXII/0 Oryginał
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum LN. 1607–1694, 1706–1719, 1760–1777

LC. 1609–1618, 1704–1719, 1757–1777

LM. 1709-1714

KMT XXXII/1 Oryginał
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1797, 1799–1820, 1822-1826 KMT XXXII/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1827–1842, 1844–1847, 1849-1860 KMT XXXII/3
4. Liber Natorum 1861–1889, 1899-1906 KMT XXXII/4
Liber Copulatorum 1861-1889
Liber Mortuorum 1861-1889
5. Księgi Zapowiedzi 1845-1872 KMT XXXII/5 Oryginał
Księgi Zapowiedzi 1923–1939
Księgi Zapowiedzi 1940-1979
6. Alegaty - małżeńskie 1829-1918 KMT XXXII/6 Oryginał
7. Alegaty - małżeńskie 1919-1947 KMT XXXII/7 Oryginał
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1935-1981 KMT XXXII/8
9. Liber Natorum 1974-2014 KMT XXXII/9
9. Liber Copulatorum 1975-2014 KMT XXXII/9
9. Liber Mortuorum 1975-2014 KMT XXXII/9
9. Księga Zapowiedzi 1979-1997 KMT XXXII/9 Oryginał
10. Protokoły Przedmałżeńskie 1948-1966 KMT XXXII/10 Oryginał
11. Protokoły Przedmałżeńskie 1990–1994, 1988 KMT XXXII/11 Oryginał

 

 

KMU

UJANOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Liber Natorum 1764-1816 KMU I/0 Oryginał
1. Liber Natorum 1800-1803, 1809, 1811-1812, 1816, 1818, 1820, 1822-1827, 1829-1840, 1842-1847, 1849, 1851-1853, 1857-1858, 1860, 1868-1887, 1889 KMU I/1
1. Księga Zapowiedzi Przedślubnych 1848-1866 KMU I/1 a Oryginał
1. Księga Zapowiedzi Przedślubnych 1897-1912 KMU I/1 b Oryginał
2. Liber Copulatorum 1800-1803, 1809-1812, 1817-1818, 1820, 1822-1827, 1842-1847, 1849, 1851-1853, 1857-1858, 1860, 1868-1889 KMU I/2
3. Liber Mortuorum 1800-1803, 1809-1812, 1817-1818, 1820, 1822-1827, 1842-1847, 1849, 1851-1853, 1857-1860, 1868-1889 KMU I/3
4. Liber Natorum 1890-1945 KMU I/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1970 KMU I/5
5. Księga Zapowiedzi Przedślubnych 1953-1989 KMU I/5 a Oryginał
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1971-2012 KMU I/6

 

 

USZEW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1793-1810, 1812-1827, 1842-1889 KMU IV/1
2. Liber Copulatorum 1793-1810, 1812-1827, 1842-1889 KMU IV/2
3. Liber Mortuorum 1793-1810, 1812-1827, 1842-1889 KMU IV/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1982 KMU IV/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1982-2014 KMU IV/5

 

 

UŚCIE GORLICKIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1951-2014 KMU II/1

 

 

UŚCIE SOLNE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1805-1813, 1815, 1818, 1820-1823, 1829-1830, 1833-1834, 1838-1842, 1846-1852, 1855-1856, 1885-1889 KMU III/1
2. Liber Copulatorum 1829-1830, 1834-1836, 1839-1842, 1846-1848, 1850, 1855, 1885-1889 KMU III/2
Liber Mortuorum 1805-1813, 1816 - 1817, 1819, 1821-1823, 1828-1830, 1832, 1836-1837, 1839-1842, 1846-1848, 1850, 1852, 1855-1864, 1885-1886, 1888-1889
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2005, 2007-2011 KMU III/3

 

 

KMW

WADOWICE DOLNE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1945-1982 KMW I/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1983-2014 KMW I/2

 

 

WADOWICE GÓRNE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1777-1791, 1828-1844 (Wadowice), 1828–1844 (Wola Wadowicka), 1850–1870 (Wampierzów) KMW II/1 Oryginał, 1 tom.
1. Liber Copulatorum 1777–1791 (Wadowice), 1777–1790 (Wampierzów), 1787-1827 (Wadowice), 1787-1827 (Wampierzów) KMW II/1 Oryginał, 1 tom.
2. Liber Natorum 1787–1827 (Wadowice), 1787–1827 (Wampierzów), 1789-1827 (Wychylówka) KMW II/2 Oryginał, 1 tom.
2. Liber Copulatorum 1828-1849 (Wadowice), 1828–1849 (Wola Wadowicka), 1828–1851 (Wampierzów), 1828–1854 (Wychylówka) KMW II/2 Oryginał, 1 tom.
3. Liber Natorum 1811-1815, 1817-1823, 1825, 1827-1828, 1830-1834, 1836-1839, 1941-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1860, 1879, 1881-1885 KMW II/3
3. Liber Copulatorum 1881–1885 (Wadowice, Wola Wadowicka, Wampierzów, Wychylówka) KMW II/3
3. Liber Mortuorum 1881 – 1885 (Wadowice, Wola Wadowicka, Wampierzów, Wychylówka) KMW II/3
3. Księga zapowiedzi 1862-1879, 1881-1883 KMW II/3 Oryginał, 1 tom.
4. Liber Copulatorum 1811-1815, 1817-1823, 1825, 1827-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1860, 1880 KMW II/4
4. Liber Mortuorum 1810-1812, 1814-1815, 1817-1823, 1825, 1827-1828, 1830-1839, 1841-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1860 KMW II/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1945-2001 KMW II/5
6. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2002-2014 KMW II/6

 

 

WIELKA WIEŚ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1982-2014 KMW III/1

 

 

WIELOGŁOWY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1800-1810, 1813-1815, 1818, 1823-1825, 1831-1838, 1842-1843, 1845-1848, 1851-1852, 1854-1856, 1858-1859, 1861-1881, 1883-1884, 1886-1889 KMW IV/1
2. Liber Copulatorum 1800-1801, 1809-1810, 1813-1815, 1817-1818, 1823-1825, 1842-1843, 1845-1848, 1851, 1854-1856, 1858- 1860, 1868-1881, 1883-1884, 1886-1889 KMW IV/2
Liber Mortuorum 1800-1810, 1813-1818, 1823-1825, 1827, 1831-1838, 1842-1843, 1845-1848, 1851, 1854-1856, 1858-1881, 1883-1884, 1886-1889
3-4. Liber Natorum 1890-1974 KMW IV/3-4
Liber Copulatorum 1945-1971
Liber Mortuorum 1946-1971
5-10. Liber Natorum 1974-2014 KMW IV/5-10
Liber Copulatorum 1972-2014
Liber Mortuorum 1072-2014

 

 

WIERCHOMLA WIELKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1816-1829, 1841-1880 KMW V/1
2. Liber Natorum 1946-2014 KMW V/2
Liber Copulatorum 1948-2014
Liber Mortuorum 1948-2014

 

 

WIERZCHOSŁAWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1797-1845, 1847-1889 KMW VI/1
2. Liber Copulatorum 1797-1845, 1847-1889 KMW VI/2
3. Liber Mortuorum 1797-1845, 1847-1889 KMW VI/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1969 KMW VI/4
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1970-2014 KMW VI/5

 

 

WIETRZYCHOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1798-1850 KMW VII/1
2. Liber Natorum 1851-1889 KMW VII/2
3. Liber Copulatorum 1798-1889 KMW VII/3
4. Liber Mortuorum 1798-1840 KMW VII/4
5. Liber Mortuorum 1841-1889 KMW VII/5
6. Liber Natorum 1890-1969 KMW VII/6
Liber Copulatorum 1946-1969
Liber Mortuorum 1946-1969
7-11. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1970-2005 KMW VII/7-11
12. Liber Natorum 1997-2014 KMW VII/12
Liber Copulatorum 1969, 2006-2014
Liber Mortuorum 2006-2014

 

 

WIEWIÓRKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1987-2014 KMW VIII/1

 

 

WILCZYSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
0. Liber Natorum 1778–1785 (wszystkie wioski), 1786 –1834, 1837–1910 (Jeżow, Maroń), 1785, 1787–1789, 1791–1879 (Chodorowa) KMW IX/0 Oryginał
0. Liber Copulatorum 1778–1785 (wszystkie wioski), 1786 –1901 (Jeżow, Maroń), 1786–1787, 1789–1794, 1801–1810, 1814-1822, 1825–1827, 1830–1865, 1868–1888, 1890–1893, 1895–1901, 1903–1904, 1906, 1908, 1910–1911, 1913, 1918– 1922, 1924–1934, 1936, 1938, 1942, 1944–1953, 1955–1967, 1969–1975, 1977–1983, 1985 (Chodorowa) KMW IX/0 Oryginał
0. Liber Mortuorum 1778–1785 (wszystkie wioski), 1786 –1787, 1789–1800, 1802, 1804–1972, 1974–1992 (Jeżów, Maroń), 1787–1796, 1798, 1800–1803, 1805– 1815, 1817–1899 (Chodorowa) KMW IX/0 Oryginał
1. Liber Natorum 1800–1819, 1824–1829, 1833–1836, 1840-1889 KMW IX/1
2. Liber Copulatorum 1800–1819, 1824–1829, 1833–1836, 1840-1889 KMW IX/2

 

3. Liber Mortuorum 1800–1819, 1824–1829, 1833–1836, 1840-1889 KMW IX/3
4. Alegaty 1850-1890 KMW IX/4 Oryginał
5. Alegaty 1891–1918 KMW IX/5 Oryginał
6. Alegaty 1919-1950 KMW IX/6 Oryginał
7. Liber Natorum 1786–1877Wojnarowa KMW IX/7 Oryginał
7. Liber Copulatorum 1786–1985 Wojnarowa KMW IX/7 Oryginał
7. Liber Mortuorum 1786–1905Wojnarowa KMW IX/7 Oryginał
7. Księga Zapowiedzi 1890–1908Wojnarowa KMW IX/7 Oryginał
8. Liber Natorum 1786–1931 Wojnarowa KMW IX/8
8. Liber Copulatorum 1787–1985 Wojnarowa KMW IX/8
8. Liber Mortuorum 1787–2006 Wojnarowa KMW IX/8
9. Liber Natorum 1946–1963, 1986–1989, 1996-1999 KMW IX/9
9. Liber Copulatorum 1946–1963, 1986–1989, 1996-1999 KMW IX/9
9. Liber Mortuorum 1946–1963, 1986–1989, 1996-1999 KMW IX/9
10. Liber Natorum 1966–1985, 2000-2013 KMW IX/10
10. Liber Copulatorum 1965–1985, 2000-2013 KMW IX/10
10. Liber Mortuorum 1965–1985, 2000-2013 KMW IX/10

 

 

WILKOWISKO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1786-1814, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1833, 1836-1838, 1840-1842, 1844–1849, 1851-1852,1855-1869, 1872-1889 KMW X/1
Liber Copulatorum 1786-1814, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1833, 1836-1838, 1840-1842, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1869, 1872-1889
Liber Mortuorum 1786-1814, 1817-1818, 1820-1825, 1827-1833, 1836–1838, 1840-1842, 1844-1849, 1851-1852, 1855-1869, 1872-1889
2. Liber Natorum 1949-1960, 1965-1967, 1969-1970, 1994-2014 KMW X/2
Liber Copulatorum 1949-1970, 1994-2014
Liber Mortuorum 1949-1960, 1965-1967, 1969-1970, 1994-2013

 

 

WOJAKOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1791, 1793-1795, 1798-1810, 1812-1814, 1816, 1821-1822, 1824, 1826-1843, 1845, 1847-1849, 1853, 1855-1873, 1878-1881, 1883, 1887, 1889-1890 KMW XI/1
2. Liber Copulatorum 1791, 1793-1795, 1798-1807, 1809-1810, 1812-1814, 1822, 1824, 1826-1843, 1845, 1847, 1853, 1855-1873, 1878-1881, 1883, 1887, 1889 KMW XI/2
3. Liber Mortuorum 1791, 1793-1795, 1798-1807, 1809-1810, 1812-1814, 1816, 1822, 1824, 1826-1843, 1845, 1847, 1853, 1855-1873, 1878-1881, 1887, 1889 KMW XI/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1957, 1959-1974 KMW XI/4
5. Liber Natorum 1958, 1975-1996 KMW XI/5
Liber Copulatorum 1958, 1975-1996
Liber Mortuorum 1958, 1975-2008
6. Liber Natorum 1994-2014 KMW XI/6
Liber Copulatorum 1997-2014
Liber Mortuorum 1992-2014

 

 

WOJNAROWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 2007-2013 KMW XII A/1
2. Liber Copulatorum 2007-2013 KMW XII A/1
3. Liber Mortuorum 2007-2013 KMW XII A/1

 

 

WOJNICZ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1794-1826 KMW XII/1
2. Liber Natorum 1828-1839 KMW XII/2
3. Liber Natorum 1840-1841, 1843-1864, 1870-1874 KMW XII/3
4. Liber Natorum 1876-1889, 1897 KMW XII/4
5. Liber Copulatorum 1794-1826, 1828-1841 KMW XII/5
6. Liber Copulatorum 1843-1864, 1870-1874, 1876-1889 KMW XII/6
7. Liber Mortuorum 1794-1826 KMW XII/7
8. Liber Mortuorum 1828-1841, 1843-1846 KMW XII/8
9. Liber Mortuorum 1847-1864, 1870-1889, 1897 KMW XII/9
10. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1985 KMW XII/10
11. Liber Natorum 1986-2003 KMW XII/11
Liber Copulatorum 1986-2004
Liber Mortuorum 1986-2004
12. Liber Natorum 2004-2014 KMW XII/12
Liber Copulatorum 2005-2014
Liber Mortuorum 2005-2014

 

 

WOLA ŁUŻAŃSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1966-2010 KMW XIII/1
1. Liber Copulatorum 1967-2010
1. Liber Mortuorum 1968-2010

 

 

WOLA MĘDRZECHOWSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2009 KMW XIV/1

 

 

WOLA MIELECKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2009-2014 KMW XXII/1

 

 

WOLA PISKULINA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1949, 1957-1966, 2007-2014 KMW XV/1
2. Liber Natorum 1975-2006
3. Liber Natorum 1968-2006 Zagorzyn

 

 

WOLA PRZEMYKOWSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1954, 1958-2014 KMW XVI/1 Liber Natorum 1959–1997

Liber Copulatorum 1960–1998

Liber Mortuorum 1958 –1982

xsero

 

 

WOLA RADŁOWSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1999-2014 KMW XVII/1
2. Liber Natorum, Mortuorum 1999-2014 KMW XVII/1
WOLA ROGOWSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1965-2014 KMW XVIII/1
Liber Copulatorum 1966-2009, 2011-2012
Liber Mortuorum 1960-2014

 

 

WOLA RZĘDZIŃSKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1890-1974 KMW XIX/1-2
3-4. Liber Natorum 1975-1990 KMW XIX/3-4
3-4. Liber Copulatorum 1975-1982 KMW XIX/3-4
3-4. Liber Mortuorum 1975-1982 KMW XIX/3-4
5-7. Liber Natorum 1991-2008 KMW XIX/5-7
Liber Copulatorum 1983-1993
Liber Mortuorum 1983-1993
8. Liber Natorum 2009-2013 KMW XIX/8
Liber Copulatorum 1993-2013
Liber Mortuorum 1993-2013

 

 

WOLA RZĘDZIŃSKA, Miłosierdzia Bożego
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1996-2012 KMW XX/1

 

 

WYSOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1946-2005 KMW XXI/1 LN do 14 sierpnia 2005
Liber Copulatorum 1947-2011
Liber Mortuorum 1948-2011

 

 

KMZ

ZABAWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1998 KMZ I/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1999-2013 KMZ I/2

 

 

ZABORÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1798-1814, 1817, 1819, 1821-1822, 1824, 1826, 1828, 1830-1831, 1834-1835, 1837-1838, 1840, 1842-1843, 1845, 1849-1850, 1852-1854, 1865-1889 KMZ II/1
2. Liber Copulatorum 1798-1802, 1804, 1814, 1830-1832, 1834-1835, 1837-1839, 1841-1843, 1845, 1850, 1852-1889 KMZ II/2
3. Liber Mortuorum 1778, 1798-1802, 1805-1813, 1815-1817, 1819, 1821-1822, 1824, 1831-1832, 1834-1835, 1837-1838, 1842, 1845, 1849-1864, 1868-1889 KMZ II/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1890-1972 KMZ II/4
5. Liber Natorum 1973-2008 KMZ II/5
Liber Copulatorum 1973-2007
6. Liber Natorum 1973-1975, 2008-2014 KMZ II/6
Liber Copulatorum 1973-1981, 2007-2014
Liber Mortuorum 1973-2014

 

 

ZABRNIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1976-2011 KMZ III/1
Liber Copulatorum 1981-1996, 2000-2011
Liber Mortuorum 1981-1984, 1988-2011

 

 

ZABRZEŻ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1982-2014 KMZ IV/1

 

 

ZACZARNIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1981-2014 KMZ V/1

 

 

ZAGÓRZANY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1878 KMZ VI/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2014 KMZ VI/2
3. Alegaty małżeńskie 1946-1949 KMZ VI/3

 

 

ZAKLICZYN
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1793-1813, 1818-1821, 1825, 1827-1828, 1841, 1844, 1848-1852, 1856, 1858-1860 KMZ VII/1
2. Liber Natorum 1861-1889 KMZ VII/2
3. Liber Copulatorum 1793-1799, 1801-1813, 1818-1820, 1825, 1827-1828, 1841, 1844, 1848-1860 KMZ VII/3
4. Liber Copulatorum 1861-1889 KMZ VII/4
5. Liber Mortuorum 1793-1812, 1825, 1827-1828, 1837, 1842, 1844, 1848-1852, 1856-1860 KMZ VII/5
6. Liber Mortuorum 1861-1889, 1896 KMZ VII/6
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1944-1958 KMZ VII/7
8. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1959-1982 KMZ VII/8
 

 

ZAKLICZYN, MB Anielskiej

9. Liber Natorum 2008-2013 KMZ VII/9
Liber Copulatorum 2009-2013
Liber Mortuorum 2008-2013
 

 

ZAKLICZYN, św. Idziego

10. Liber Natorum 1982-2003 KMZ VII/10
Liber Copulatorum 1982-2004
Liber Mortuorum 2004
11. Liber Natorum 2004-2014 KMZ VII/11
Liber Copulatorum 2005-2014
Liber Mortuorum 1982-2003, 2010-2014

 

 

ZALASOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1774-1815, 1817-1818, 1820-1829, 1840-1849, 1851-1852, 1854-1889 KMZ VIII/1
2. Liber Copulatorum 1774-1809, 1811-1815, 1817-1818, 1820-1829, 1840-1849, 1851-1852, 1854-1888 KMZ VIII/2
Liber Mortuorum 1785-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1888
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1982 KMZ VIII/3
4. Liber Natorum 1983-2013 KMZ VIII/4
5. Liber Copulatorum, Mortuorum 1983-2013 KMZ VIII/5

 

 

ZALESIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1973-2013 KMZ IX/1
Liber Copulatorum 1974-2013
Liber Mortuorum 1974-2013

 

 

ZALIPIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1945-2013 KMZ X/1
2. Liber Copulatorum 1945-1994, 2011 KMZ X/2
3. Liber Mortuorum 1945-2014 KMZ X/3

 

 

ZASÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Mortuorum 1784-1805 KMZ XI/1 Oryginał, 1 tom
2. Index Natorum 1870-1890 KMZ XI/2 Oryginał, 1 tom
3. Księga bierzmowanych 1846-1935 KMZ XI/3 Oryginał, 1 tom
4. Liber Natorum 1802, 1804-1815, 1817-1823, 1825 KMZ XI/4
5. Liber Natorum 1827-1841 KMZ XI/5
6. Liber Natorum 1842, 1844, 1846-1852, 1854-1859 KMZ XI/6
7. Liber Natorum 1860-1867, 1870, 1878-1888 KMZ XI/7
8. Liber Copulatorum 1802, 1805-1815, 1817-1823, 1825, 1827-1840 KMZ XI/8
9. Liber Copulatorum 1841-1842, 1844, 1846-1848, 1850-1852, 1854-1865, 1867-1869, 1878-1880, 1881-1883, 1885-1888 KMZ XI/9
10. Liber Mortuorum 1801, 1804-1815, 1817, 1819-1823, 1825, 1827-1842 KMZ XI/10
11. Liber Mortuorum 1844, 1846-1849, 1851-1852, 1854-1870, 1878-1881, 1883-1888 KMZ XI/11
12. Liber Natorum 1890-1894, 1924-1939, 1945-1957 KMZ XI/12
Liber Copulatorum 1890-1894, 1927-1939, 1945-1957
Liber Mortuorum 1890-1894, 1924-1939, 1945-1957
13-14. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1958-1983 KMZ XI/13-14
15. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1991-2014 KMZ XI/15

 

 

ZAWADA k. DĘBICY
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1821-1822, 1824-1826, 1828, 1841, 1843-1845, 1847-1848 KMZ XII/1
Liber Copulatorum 1821, 1824-1826, 1828, 1841, 1843-1845, 1847-1848
Liber Mortuorum 1821, 1824-1826, 1828, 1841, 1843-1845, 1847
2. Liber Natorum 1946-2012 KMZ XII/2
Liber Copulatorum 1946-1970, 1972-1973
Liber Mortuorum 1946-1970, 1972-1973
3. Liber Copulatorum, Mortuorum 1971, 1974-2013 KMZ XII/3

 

 

ZAWADA k. TARNOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1969-2010 KMZ XIII/1
Liber Copulatorum 1946-1957, 1960-2010
Liber Mortuorum 1969-2010

 

 

ZBOROWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1858 KMZ XIV/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1859-1881, 1883-1889 KMZ XIV/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1900-1982 KMZ XIV/3
4. Liber Natorum 1983-1993, 2008-2009 KMZ XIV/4
Liber Copulatorum 1983-1993, 2008-2009
Liber Mortuorum 1983-2000
5. Liber Natorum 1994-2011 KMZ XIV/5
Liber Copulatorum 1994-2011
Liber Mortuorum 2001-2011

 

 

ZBYLITOWSKA GÓRA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1800-1802, 1811-1813, 1819-1820, 1833-1836, 1849-1850, 1852, 1858, 1867-1889 KMZ XV/1
Liber Copulatorum 1800-1802, 1806-1811, 1816, 1819, 1833, 1836, 1850, 1852-1853, 1858-1889, 1891, 1894-1899
2. Liber Mortuorum 1800-1811, 1816, 1819-1820, 1833-1836, 1849-1850, 1852-1853, 1857-1889, 1891, 1894-1899 KMZ XV/2
3. Liber Natorum 1946-2014 KMZ XV/3
Liber Copulatorum 1946-1969, 2000-2014
Liber Mortuorum 1946-1969, 2000-2014

 

 

ZBYSZYCE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1786-1847, 1850-1886, 1888-1889 KMZ XVI/1
2. Liber Copulatorum 1787-1847, 1850-1851, 1855-1888, 1890, 1947 KMZ XVI/2
3. Liber Mortuorum 1786-1847, 1850-1889, 1947 KMZ XVI/3
4. Liber Natorum 1945-1982 KMZ XVI/4
Liber Copulatorum 1948-1982
Liber Mortuorum 1948-1982
5. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1983-2014 KMZ XVI/5

 

 

ZDROCHEC
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1886-1958 KMZ XVII/1
2. Liber Natorum 1886-1971 KMZ XVII/2
Liber Copulatorum 1946-1971
Liber Mortuorum 1946-1971
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1973-2011 KMZ XVII/3

 

 

ZDZIARZEC
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1806-1815, 1817-1823, 1825, 1827-1842, 1844, 1846-1850, 1851-1852, 1854-1863, 1878-1889 KMZ XVIII/1
2. Liber Copulatorum, Mortuorum 1806-1815, 1817-1823, 1825, 1827-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1863, 1878-1889 KMZ XVIII/2
3-7. Liber Natorum 1890-1969 KMZ XVIII/3-7
Liber Copulatorum 1890-1935, 1945-1963
Liber Mortuorum 1890-1935, 1945-1963
8-10. Liber Natorum 1956-1977 KMZ XVIII/8-10
Liber Copulatorum 1956-1992
Liber Mortuorum 1956-1998
11. Liber Natorum 1978-2013 KMZ XVIII/11
Liber Copulatorum 1990-2013
Liber Mortuorum 1990-2013

 

 

ZGŁOBICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1988-2014 XIX/1
Liber Copulatorum 1990-2014
Liber Mortuorum 1989-2014

 

 

ZGÓRSKO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1799-1811 (Zgórsko), 1799-1810 (Izbiska), 1799-1811 (Jamy), 1799-1806, 1806-1809 (Pień), 1799-1811 (Partynia), 1799-1811 (Podborze), 1799-1811 (Grzybów), 1799-1811 (Piątkowiec) KMZ XX/1 Oryginał, 1 tom
2. Liber Natorum 1812-1833 (Zgórsko), 1810-1832 (Izbiska), 1811-1831 (Jamy), 1810-1831 (Partynia i Schabowiec), 1812-1834 (Piątkowiec i Zwiernik), 1810-1832 (Pień), 1812-1833 (Podborze), 1812-1834 (Podlesie), 1812-1830 (Grzybów) KMZ XX/2 Oryginał, 1 tom
3. Liber Natorum 1831-1859 (Grzybów), 1843-1850 (Zgórsko), 1832-1845 (Jamy), 1834-1845 (Pień), 1834-1870 (Podlesie) KMZ XX/3 Oryginał, 1 tom
4. Liber Natorum 1831-1849 (Partynia i Schabowiec), 1832-1853 (Izbiska), 1833-1869 (Podborze), 1834-1871 (Piątkowiec) KMZ XX/4 Oryginał, 1 tom
5. Liber Natorum 1845-1870 (Jamy), 1850-1879 (Jamy i Partynia), 1851-1894 (Zgórsko), 1853-1889 (Izbiska) KMZ XX/5 Oryginał, 1 tom
6. Liber Copulatorum 1835-1858 (Zgórsko), 1835-1868 (Grzybów), 1836-1857 (Izbiska), 1835-1883 (Pień), 1832-1846 (Jamy), 1836-1870 (Podlesie), 1835-1855 (Podborze), 1830-1849 (Partynia), 1836-1878 (Piątkowiec) KMZ XX/6 Oryginał, 1 tom
7. Liber Mortuorum 1799-1831 (Zgórsko), 1799-1831 (Izbiska), 1799-1833 (Jamy), 1799-1833 (Pień), 1799-1831 (Partynia), 1800-1833 (Podlesie), 1799-1833 (Podborze), 1800-1831 (Grzybów), 1799-1833 (Piątkowiec) KMZ XX/7 Oryginał, 1 tom
8. Liber Natorum 1810-1815, 1821-1823, 1825, 1827-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1860, 1878-1888 KMZ XX/8
9. Liber Copulatorum 1807-1823, 1825, 1827-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1860, 1878-1888 KMZ XX/9
10. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1961 KMZ XX/10
11-12. Liber Natorum 1958-1978 KMZ XX/11-12
13-14. Liber Copulatorum 1978-1984 KMZ XX/13-14
Liber Mortuorum 1962-1985
15-18. Liber Natorum 1985-1992 KMZ XX/15-18
Liber Mortuorum 1958-1983
19. Liber Natorum 1993-2002 KMZ XX/19
Liber Copulatorum 1986-1994
Liber Mortuorum 1983-1993, 1995-2006
20. Liber Natorum 2003-2014 KMZ XX/20
Liber Copulatorum 1995-2014
Liber Mortuorum 2007-2014

 

 

ZIEMPNIÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1970-2014 KMZ XXI/1

 

 

ZŁOCKIE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-3. Liber Natorum 1946-1974 KMZ XXII/1-3
Liber Copulatorum 1946-1961
Liber Mortuorum 1946-1961
4-6. Liber Natorum 1975-1984 KMZ XXII/4-6
Liber Copulatorum 1946-1973
Liber Mortuorum 1946-1973
7-8. Liber Natorum 1985-2014 KMZ XXII/7-8
Liber Copulatorum 1975-2002, 2005 - 2014
9. Liber Mortuorum 1974 - 2014 KMZ XXII/9

 

 

ZŁOTA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1791-1820, 1822-1823, 1827, 1842, 1846-1847, 1849-1880 KMZ XXIII/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1974 KMZ XXIII/2
3. Liber Natorum 1975-2014 KMZ XXIII/3
Liber Copulatorum 1975-2014
Liber Mortuorum 1975-2014

 

 

ZWIERNIK
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1799, 1808-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1854-1866, 1870-1890 KMZ XXIV/1
Liber Copulatorum, Mortuorum 1808-1815, 1817-1818, 1820-1849, 1851-1852, 1854-1866, 1870-1890
2. Liber Natorum 1919-2011 KMZ XXIV/2
Liber Copulatorum 1919-2011
Liber Mortuorum 1924-2011
3. Sprawy małżeńskie 1826-1951 KMZ XXIV/3

 

 

KMŻ

ŻABNO
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1830-1832, 1837-1838, 1870-1957, 1960-1961 (Żabno), 1871-1951 (Konary), 1829-1832, 1888-951 (Targowisko), 1830-1832, 1876-1855 (Podlesie Dębowe), 1830-1832, 1888-1952 (Zakirchole), 1911-1956 (Chałupki Biskupskie) KMŻ I/1
2-3 Liber Natorum 1958-1959, 1962-1982
4-6. Liber Natorum 1983-1993 KMŻ I/4-6
Liber Copulatorum 1958-1993
Liber Mortuorum 1954-1982
7. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1994-2014 KMŻ I/7

 

 

ŻBIKOWICE
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1969-1992 KMŻ II/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1993-2011 KMŻ II/2

 

 

ŻEGIESTÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1934-1965, 1967-1982 KMŻ III/1
Liber Copulatorum 1946-1965, 1967-1982
Liber Mortuorum 1946-1965, 1967-1982
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1980-2014 KMŻ III/2

 

 

ŻEGIESTÓW - ZDRÓJ
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1980-2010 KMŻ IV/1
 

 

ŻEGOCINA

nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1826-1843, 1870-1889 KMŻ V/1
Liber Copulatorum 1805-1889
Liber Mortuorum 1810-1811, 1818-1825, 1844-1846, 1870-1889
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-1968 KMŻ V/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1969-1986 KMŻ V/3
4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1986-2011 KMŻ V/4

 

 

ŻELAZÓWKA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1985-2014 KMŻ VII/1
Liber Copulatorum 1970-2014
Liber Mortuorum 1989-2014

 

 

ŻELEŹNIKOWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1801-1855, 1870-1889 KMŻ VI/1
2. Liber Copulatorum 1801-1855, 1870-1889 KMŻ VI/2
Liber Mortuorum 1801-1833, 1841, 1845-1855, 1870-1889
3. Liber Natorum 1945-1994 KMŻ VI/3
Liber Copulatorum 1945-1994
Liber Mortuorum 1945-1976
4. Liber Natorum,

Copulatorum, Mortuorum

1995-2014 KMŻ VI/4

 

 

ŻELICHÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2014 KMŻ VIII/1

 

 

ŻMIĄCA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1-4. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1975-2010 KMŻ IX/1-4

 

 

ŻUROWA
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1826-1880 KMŻ X/1
2. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 1946-2000 KMŻ X/2
3. Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum 2001-2008 KMŻ X/3

 

 

 

ŻYRAKÓW
nr tomu nazwa zakres dat sygnatura uwagi:
1. Liber Natorum 1915-1984, 1986-2013 KMŻ XI/1
Liber Copulatorum 1915-1984, 1986-2013
Liber Mortuorum 1915-1984, 1986-2013

Godziny urzędowania