Strona internetowa w budowie!


wczytywanie strony

Pracownicy archiwum

Dyrektor

ks. mgr Krzysztof Kamieński

Zastępca

ks. mgr lic. Jacek Słowik

Archiwista

Pani mgr Małgorzata Krużel – Baka
Pani mgr Marta Wideł

Godziny urzędowania