W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce

ARCHIWUM DIECEZJALNE ZAWIESZA PRZYJMOWANIE WSZELKICH PETENTÓW
I KWERENDZISTÓW

ARCHIWUM ZAMKNIĘTE od 16 III do odwołania

Od wtorku do czwartku, między godziną 9.00 a 12.00
będzie trwał dyżur telefoniczny.


wczytywanie strony

Pracownicy archiwum

Dyrektor

ks. mgr Krzysztof Kamieński

Zastępca

ks. mgr lic. Jacek Słowik

Archiwista

Pani mgr Małgorzata Krużel – Baka
Pani mgr Marta Wideł

Godziny urzędowania