Szanowni Państwo,

w czasie pandemii prosimy o telefoniczne rezerwacje terminów wizyt w Archiwum Diecezjalnym.

(w naszej pracowni naukowej może przebywać jednocześnie trzech kwerendzistów)


wczytywanie strony

O archiwum

Archiwum Diecezjalne im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie (ADT) jest agendą Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i bezpośrednio podlega Biskupowi tarnowskiemu, który dla zarządzania tą instytucją ustanawia jej Dyrektora, zastępców i pracowników.

W skład zasobu wchodzą archiwalia wytworzone przez instytucje kościelne na terenie diecezji tarnowskiej (Konsystorz Biskupi, Kuria Diecezjalna, agendy kurialne i parafie). Archiwum posiada księgozbiór podręczny, obejmujący m.in. "Currendy" (urzędowe pismo diecezji tarnowskiej), Schematyzmy Diecezji Tarnowskiej (od 1827), a także opracowania z historii Kościoła i archiwistyki. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie posiada pracownię naukową (czytelnię) oraz pracownię komputerową. W pracowni naukowej przyjmowani są petenci, gdzie dokonują kwerendy naukowej.

O archiwum, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie asdfasdfasdf O archiwum, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie O archiwum, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie O archiwum, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie O archiwum, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie O archiwum, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie O archiwum, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

Array

IMG_5729IMG_5732IMG_5720IMG_5748IMG_5708IMG_6119IMG_6095IMG_6163

Godziny urzędowania