Pracownicy Archiwum Diecezjalnego

 

Dyrektor:     ks. mgr Krzysztof Kamieński

 

Zastępca:     ks. mgr lic. Jacek Słowik

 

Archiwista:   Pani mgr Małgorzata Krużel – Baka