W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce

ARCHIWUM DIECEZJALNE ZAWIESZA PRZYJMOWANIE WSZELKICH PETENTÓW
I KWERENDZISTÓW

ARCHIWUM ZAMKNIĘTE od 16 III do odwołania

Od wtorku do czwartku, między godziną 9.00 a 12.00
będzie trwał dyżur telefoniczny.


wczytywanie strony

Akta lokalne - diecezja tarnowska

DZIAŁ AKTA LOKALNE DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Zespół Akt Lokalnych stanowi bardzo obszerną część Zasobu ADT obejmując dokumentację odnoszącą się zarówno do terenu obecnej diecezji tarnowskiej, jak też - po części - obecnej diecezji rzeszowskiej i sandomierskiej. Najstarsze dokumenty (odpisy oryginałów) sięgają wieku XIV, najmłodsze pochodzą z pierwszej połowy lat 80 - tych XX wieku. Dział: Akta Lokalne diecezji tarnowskiej zawiera - zgodnie z treścią nazwy - dokumentację dotycząca poszczególnych parafii należących aktualnie do diecezji tarnowskiej. Składa się na nią w przeważającej mierze korespondencja pomiędzy Urzędami Parafialnymi i Konsystorzem Biskupim oraz wieloma instytucjami administracji państwowej, samorządowej i podobnymi, jak też pomiędzy Konsystorzem (Kurią) a wieloma instytucjami i osobami prywatnymi w sprawach dotyczących konkretnych parafii. Znajdziemy tu szerokie spektrum spraw natury politycznej, gospodarczej, społecznej, obyczajowej i kulturowej. Analiza zawartości Akt Lokalnych parafii, w połączeniu z danymi zawartymi w aktach wizytacyjnych stanowi znaczący - częstokroć zasadniczy przyczynek - do naszkicowania wieloaspektowego obrazu życia codziennego w realiach wiejskich, małomiasteczkowych i miejskich oraz duszpasterstwa w minionych wiekach na terenie diecezji tarnowskiej.

Akta Lokalne są uporządkowane wg klucza alfabetycznego, zaś dokumentacja poszczególnych parafii jest podzielona na dwie zasadnicze części, a cenzurę czasową stanowi rok 1947. Do tej daty dokumenty uszeregowane są według porządku chronologicznego - tj. wg lat, zaś w obrębie rocznika wg numerów Protocollonu, (dziennika podawczego, wg dzisiejszej nomenklatury). Osobno - w ramach okresu do 1947 - wydzielone zostały dokumenty dotyczące fundacji pobożnych oraz mszalnych. W roku 1947 wprowadzono system kartotekowy, zaś dokumenty opatrywano sygnaturami w zależności od referatu Kurii Diecezjalnej, który prowadził daną sprawę. W efekcie dokumentacja po roku 1947 uporządkowana jest wg sześciu kategorii rodzaju spraw (np.: sprawy gospodarcze, kancelaria parafialna i sprawy stanu cywilnego), zaś w obrębie każdej kategorii obowiązuje porządek chronologiczny. Akta lokalne danej parafii umieszczone są w jednej, lub kilku obszernych kartonowych tekach obitych płótnem introligatorskim. W wypadku placówek utworzonych po 1946 roku - w szczególności niewielkich obszarowo i pod względem liczby mieszkańców - które erygowano w latach 80 - tych i 90 - tych XX wieku - szczupła dokumentacja dwóch lub więcej parafii może pomieścić się w jednej tece. Przeciwnie, zaś w wypadku parafii rozległych terytorialnie i liczebnych oraz istniejących od kilku wieków dokumentacja wymaga nawet kilku tek. Zespół liczy 9.61 mb.

 

DZIAŁ AKTA LOKALNE DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Sygnatura.: L

Parafia Lata Sygnatura
Banica 1983 – 1985 LB I
Barcice 1674 – 1985
Fundacje 1841 - 1929
LB II
Berest 1831 – 1985 LB III
Biadoliny 1915 – 1985 LB IV
Biała Niżna 1872 – 1985 LB V
Bielcza 1826 – 1985
Fundacje 1881 - 1941
LB VI
Biesiadki 1323 – 1985
Fundacje 1847 - 1937
LB VII
Binczarowa 1946 – 1985 LB VIII
Biskupice Radłowskie 1946 – 1985 LB IX
Błonie 1906 – 1985 LB X
Bobowa 1669 – 1985
Fundacje 1529 - 1936
LB XI
Bochnia par. św. Mikołaja 1529 – 1985
Fundacje 1847 – 1944
Bochnia św. Stanisława 1963 – 1985
LB XIII
Bochnia par. św. Pawła 1984 – 1985 LB XIV
Bogumiłowice 1981 – 1985 LB XV
Bolesław 1605 – 1985
Fundacje 1837 - 1946
LB XVI
Borek 1981 – 1985 LB XVII
Borki 1981 – 1985 LB XVIII
Borowa k/Dębicy 1902 – 1985 LB XVIX
Borowa k/Mielca 1595 – 1985
Fundacje 1857 – 1930
LB XX
Borusowa 1957 - 1985 LB XXI
Borzęcin 1414 – 1985
Fundacje 1811 – 1943
LB XXII
Borzęcin Dolny 1933 – 1985 LB XXIII
Brunary 1935 – 1985 LB XXIV
Bruśnik 1694 – 1985
Fundacje 1887 - 1929
LB XXV
Brzesko par. św. Jakuba 1610 – 1985
Fundacje 1857 - 1949
LB XXVI
Brzesko - Słotwina 1854 – 1985 LB XXVIII
Brzezna 1854 – 1985 LB XXIX
Brzeźnica k/Bochni 1617 – 1985
Fundacje 1878 – 1943
LB XXX
Brzeźnica k/Dębicy 1602 – 1985
Fundacje 1868 – 1933
LB XXXI
Brzozowa 1668 – 1985
Fundacje 1830 – 1946
LB XXXII
Brzozówka 1981 – 1985 LB XXXIII
Buchcice 1975 – 1985 LB XXXIV
Bucze 1948 – 1985 LB XXXV
Bukowiec k/Lipnicy Wielkiej 1950 – 1985 LB XXXVI
Burzyn 1853 – 1985 LB XXXVII
Bystra 1916 – 1985 LB XXXVIII
Cerekiew 1799 – 1985
Fundacje 1868 – 1930
LC I
Chełm 1659 – 1985
Fundacje 1849 – 1931
LC II
Chojnik 1983 – 1985 LC III
Chomranice 1646 – 1985
Fundacje 1735 – 1943
LC IV
Chorzelów 1832 – 1985
Fundacje 1847 – 1943
LC V
Chotowa 1888 – 1985 LCVI
Chronów 1630 – 1985
Fundacje 1798 – 1943
LC VII
Cieniawa 1981 – 1985 LC VIII
Ciężkowice 1625 – 1985
Fundacje 1824 – 1885
LC IX
Cikowice 1772 – 1985
Fundacje 1923 – 1943
LC X
Czarna k/Tarnowa 1824 – 1985 LC XI
Czarny Potok 1758 – 1985
Fundacje 1837 – 1946
LC XII
Czchów 1523 – 1985
Fundacje 1837 – 1946
LC XIII
Czermin 1619 – 1985
Fundacje 1820 – 1940
LC XIV
Czermna 1529 – 1985
Fundacje 1902 – 1930
LC XV
Czyrna 1946 – 1985 LC XVI
Dąbrowa Tarnowska 1619 – 1985
Fundacje 1770 – 1946
LD I
Dąbrówka Wisłocka 1971 – 1985 LD II
Delastowice 1938 – 1985 LD IV
Dębica Krzyża Świętego 1947 – 1985 LD V
Dębica M.B. Anielskiej 1960 – 1985 LD VI
Dębica Miłosierdzia Bożego 1980 – 1985 LD VII
Dębica św. Jadwigi 1664 – 1985
Fundacje 1817 – 1944
LD VIII
Dębica – Latoszyn 1982 – 1985 LD IX
Dębno 1520 – 1985
Fundacje 1816 – 1945
LD X
Długołęka – Świerkla 1917 – 1985 LD XI
Dobra 1361 – 1985
Fundacje 1804 – 1943
LD XII
Dobrków 1440 – 1985
Fundacje 1829 – 1933
LD XIII
Dobrynin 1967 – 1985 LD XIV
Domosławice 1518 – 1985
Fundacje 1835 - 1923
LD XV
Drwinia 1981 – 1985 LD XVI
Dulcza Mała 1982 – 1985 LD XVII
Dulcza Wielka 1894 – 1985 LD XVIII
Dzierżaniny 1981 – 1985 LD XIX
Filipowice 1862 – 1985 LF I
Florynka 1917 – 1985 LF II
Gaboń 1983 – 1985 LG I
Gawłów 1841 – 1985 LG II
Gierczyce 1976 – 1985 LG III
Głębokie 1978 – 1985 LG IV
Gnojnik 1529 – 1985
Fundacje 1861 – 1929
LG V
Gołkowice 1841 – 1985
Fundacje 1917 – 1931
LG VI
Gorzejowa 1823 – 1985 LG VII
Gosprzydowa 1440 – 1985
Fundacje 1857 – 1931
LG VIII
Góra Motyczna 1845 – 1985 LG IX
Góra Świętego Jana 1694 – 1985
Fundacje 1869 – 1944
LG X
Górki 1927 – 1985 LG XI
Grabno 1944 – 1985 LG XII
Gręboszów 1497 – 1985
Fundacje 1836 – 1936
LG XIII
Grobla 1844 – 1985
Fundacje 1900 – 1943
LG XIV
Gromnik 1529 – 1985
Fundacje 1854 – 1946
LG XV
Gródek k/Grybowa 1862 – 1985
Fundacje 1893 – 1933
LG XVI
Gródek n/Dunajcem 1981 – 1985 LG XVII
Grudna Górna 1983 – 1985 LG XVIII
Gruszów Wielki 1978 – 1985 LG XIX
Grybów 1717 – 1985
Fundacje 1888 – 1938
LG XX
Grywałd 1767 – 1985
Fundacje 1877 – 1944
LG XXI
Gumniska 1658 -1985
Fundacje 1845 – 1946
LG XXII
Gwoździec 1737 – 1985
Fundacje 1848 – 1946
LG XXIII
Iwkowa 1398 – 1985
Fundacje 1867 – 1946
LI I
Jadowniki 1628 – 1985
Fundacje 1853 – 1943
LJ I
Jadowniki Mokre 1952 – 1985 LJ II
Jamy Wielkie 1912 – 1985 LJ III
Jankowa 1975 – 1985 LJ IV
Janowice 1827 – 1985 LJ V
Janowiec 1976 – 1985 LJ VI
Jasienna 1812 – 1985 LJ VII
Jasień 1752 – 1985
Fundacje 1878 – 1939
LJ VIII
Jastrzębia 1529 – 1985
Fundacje 1847 – 1932
LJ IX
Jaworsko 1983 – 1985 LJ X
Jaworzna 1911 – 1985 LJ XI
Jazowsko 1440 – 1985
Fundacje 1799 – 1932
LJ XII
Jodłowa 1602 – 1985
Fundacje 1896 – 1944
LJ XIII
Jodłowa Górna 1980 – 1985 LJ XIV
Jodłownik 1806 – 1985
Fundacje 1923 – 1935
LJ XV
Jodłówka Tuchowska 1831 – 1985
Fundacje 1892 – 1943
LJ XVI
Jodłówka – Wałki 1980 – 1985 LJ XVII
Jurków k/Czchowa 1885, 1971 – 1985 LJ XVIII
Jurków k/Limanowej 1882 – 1985
Fundacje 1915 – 1944
LJ XIX
Kamianna 1975 – 1985 LK I
Kamienica 1787 – 1985
Fundacje 1820 – 1944
LK II
Kamienica Górna 1975 – 1985 LK III
Kamionka Mała 1817 – 1985
Fundacje 1842 – 1946
LK IV
Kamionka Wielka 1561 – 1985
Fundacje 1863 – 1932
LK V
Kamionna 1896 – 1985 LK VI
Kanina 1751 – 1985
Fundacje 1856 – 1933
LK VII
Kąclowa 1862 – 1985 LK VIII
Kąty 1971 – 1985 LK IX
Kicznia 1985 LK X
Kiełków 1984 – 1985 LK XI
Korzeniów 1984 – 1985 LK XIV
Korzenna 1633 – 1985
Fundacje  1851 – 1930
LK XV
Koszyce Małe 1917 – 1985 LK XVI
Koszyce Wielkie 1981 – 1985 LK XVII
Kowalowa 1894 – 1985 LK XVIII
Krasne 1850 – 1985 LK XIX
Krosna 1897 – 1985 LK XX
Krościenko 1798 – 1985
Fundacje 1856 – 1944
LK XXI
Królowa Górna 1937 – 1985 LK XXII
Królówka 1440 – 1985
Fundacje 1867 – 1945
LK XXIII
Krużlowa 1629 – 1985
Fundacje 1838 – 1930
LK XXIV
Krynica Zdrój par. N.S.P. Jezusa 1947 – 1985 LK XXV
Krynica Zdrój par. św. Antoniego 1947 – 1985 LK XXVI
Krynica Dolna 1947 – 1985 LK XXVII
Krynica Zdrój 1857 – 1985
Fundacje 1896 – 1946
LK XXVIII
Krzyżanowice 1440 – 1985
Fundacje 1869 – 1943
LK XXX
Książnice 1749 – 1985
Fundacje 1820 – 1946
LK XXXI
Kwiatonowice 1926 – 1985 LK XXXII
Laskowa 1811 – 1985 LL I
Leszczyna 1903, 1980 – 1985 LL II
Lewniowa 1864 – 1985 LL III
Librantowa 1801 – 1985 LL IV
Lichwin 1789 – 1985 LL V
Limanowa 1602 – 1985
Fundacje 1860 – 1946
LL VI
Limanowa – Sowliny 1850 – 1985 LL VII
Lipiny 1899 – 1985 LL VIII
Lipnica Murowana 1440 – 1985
Fundacje 1821 – 1931
LL IX
Lipnica Wielka 1359 – 1985
Fundacje 1850 – 1933
LL X
Lisia Góra 1490 – 1985
Fundacje 1849 – 1942
LL XI
Lubaszowa 1958 – 1985 LL XII
Lubcza 1529 – 1985
Fundacje 1849 – 1940
LL XIII
Lubzina 1642 – 1985
Fundacje 1847 – 1932
LL XIV
Luszowice 1686 – 1985
Fundacje 1843 – 1936
LL XV
Łabowa 1922 – 1985 LŁ I
Ładna 1982 – 1985 LŁ II
Łapczyca 1440 – 1985
Fundacje 1863 – 1944
LŁ III
Łącko 1557 – 1985
Fundacje 1845 – 1944
LŁ IV
Łączki Brzeskie 1947 – 1985 LŁ V
Łęg Tarnowski 1320 – 1985
Fundacje 1698 – 1932
LŁ VII
Łęg Zamoście 1983 – 1985 LŁ VIII
Łękawica 1798 – 1985
Fundacje 1847 – 1946
LŁ IX
Łęki Górne 1638 – 1985
Fundacje 1792 – 1946
LŁ X
Łętowice 1899 – 1985 LŁ XI
Łężkowice 1896 – 1985 LŁ XII
Łomnica Zdrój 1852 – 1985
Fundacje 1921 – 1944
LŁ XIII
Łoniowa 1981 – 1985 LŁ XIV
Łosie 1868 – 1985 LŁ XV
Łososina Dolna 1618 – 1985
Fundacje 1856 – 1932
LŁ XVI
Łososina Górna 1666- 1985
Fundacje 1881 – 1946
LŁ XVII
Łukowa 1909 – 1985 LŁ XVIII
Łukowica 1698 – 1985
Fundacje 1820 – 1944
LŁ XIX
Łużna 1440 – 1985
Fundacje 1846 – 1946
LŁ XX
Łysa Góra 1855 – 1985
Fundacje 1917 – 1943
LŁ XXI
Machowa 1746 – 1985
Fundacje 1848 – 1928
LM I
Maciejowa 1970 – 1985 LM II
Marcinkowice 1885 – 1985 LM III
Maszkienice 1881 – 1985
Fundacje 1907 – 1946
LM IV
Męcina 1565 – 1985
Fundacje 1784 – 1941
LM V
Mędrzechów 1843 – 1985
Fundacje 1911 – 1945
LM VI
Michalczowa 1903 – 1985 LM VII
Mielec par. Ducha Świętego 1979 – 1985 LM VIII
Mielec par. M.B. Nieustającej Pomocy 1945 – 1985 LM IX
Mielec par. Św. Mateusza 1614 – 1985
Fundacje 1860 – 1945
LM X
Mielec par. Trójcy Przenajświętszej 1947 – 1985 LM XI
Mielec – Rzochów 1598 – 1985
Fundacje 1857 – 1938
LM XII
Mikluszowice 1440 – 1985
Fundacje 1848 - 1943
LM XIII
Mikołajowice 1961 – 1985 LM XIV
Milik 1948 – 1985 LM XV
Młyńczyska 1909 – 1985 LM XVI
Mochnaczka 1939 – 1985 LM XVII
Mogilno 1595 – 1985
Fundacje 1850 – 1941
LM XVIII
Mokrzyska 1975 – 1985 LM XIX
Moszczenica 1790 – 1985
Fundacje 1878 – 1941
LM XX
Moszczenica Niżna 1902 – 1985 LM XXI
Mszanka 1936 – 1985 LM XXII
Muchówka 1934 – 1985 LM XXIII
Muszyna par. św. Józefa 1636 – 1985
Fundacje 1875 – 1925
LM XXIV
Muszyna par. bł. M.T. Ledóchowskiej 1981 – 1985 LM XXV
Mystków 1604 – 1985
Fundacje 1848 – 1946
LM XXVI
Nagoszyn 1835 – 1985
Fundacje 1895 – 1932
LN II
Nawojowa 1529 – 1985
Fundacje 1855 – 1942
LN III
Nieciecza 1974 – 1985 LN IV
Nieczajna 1882 – 1985 LN V
Niedomice 1963 – 1985 LN VI
Niedzieliska 1870 – 1985 LN VII
Niedźwiedza 1957 – 1985 LN VIII
Nowa Jastrząbka 1901 – 1985
Fundacje 1905 - 1942
LN IX
Nowa Wieś 1947 – 1985 LN X
Nowe Rybie 1531 – 1985
Fundacje 1848 – 1940
LN XI
Nowy Sącz  par. Ducha Świętego 1852 – 1985 LN XII
Nowy Sącz par. M.B. Bolesnej 1907 – 1985 LN XIII
Nowy Sącz par. M.B. Niepokalanej 1897 – 1985 LN XIV
Nowy Sącz par. N.S.P.Jezusa 1898 – 1985 LN XV
Nowy Sącz par. św. Heleny 1976 – 1985 LN XVI
Nowy Sącz par. św. Kazimierza 1971 – 1985 LN XVII
Nowy Sącz par. św. Małgorzaty 1337 – 1985
Fundacje 1792 – 1946
LN XVIII
Nowy Sącz par. św. Rocha 1953 – 1985 LN XIX
Nowy Sącz - Biegonice 1654 – 1985
Fundacje 1848 – 1941
LN XX
Nowy Sącz – Zabełcze 1903 – 1985 LN XXI
Nowy Wiśnicz 1661 – 1985
Fundacje 1848 – 1944
LN XXII
Obidza 1981 – 1985 LO I
Ochotnica Dolna 1847 – 1985
Fundacje 1856 – 1930
LO II
Ochotnica Górna 1876 – 1985
Fundacje 1914 – 1943
LO III
Ocieka 1808 – 1985
Fundacje 1847 - 1934
LO IV
Odporyszów 1440 – 1985
Fundacje 1826 – 1935
LO V
Okocim 1634 – 1985
Fundacje 1842 – 1933
LO VI
Okulice 1440 – 1985
Fundacje 1873 – 1944
LO VII
Olesno 1440 – 1985
Fundacje 1849 – 1944
LO VIII
Olszanka 1983 – 1985 LO IX
Olszyny Ołpińskie 1884 – 1985 LO X
Olszyny Wojnickie 1440 – 1985
Fundacje 1821 – 1944
LO XI
Ołpiny 1595 – 1985
Fundacje 1874 – 1946
LO XII
Ostrów 1851 – 1985 LO XIII
Otfinów 1318 – 1985
Fundacje 1820 – 1946
LO XIV
Paleśnica 1397 – 1985
Fundacje 1850 - 1933
LP I
Pasierbiec 1892 – 1985 LP II
Paszczyna 1981 – 1985 LP III
Paszyn 1934 – 1985 LP IV
Pawęzów 1903 – 1985 LP V
Piątkowa 1984 – 1985 LP VI
Pilzno 1229 – 1985
Fundacje 1825 – 1941
LP VII
Piotrkowice 1617 – 1985
Fundacje 1849 – 1936
LP VIII
Pisarzowa 1700 – 1985
Fundacje 1850 – 1946
LP IX
Piwniczna – Kosarzyska 1957 – 1985 LP X
Piwniczna Zdrój 1615 – 1985 LP XI
Pleśna 1600 – 1985
Fundacje 1848 – 1946
LP XII
Podegrodzie 1721 – 1985
Fundacje 1820 – 1931
LP XIII
Podgrodzie 1887 – 1985 LP XXIV
Podłopień 1983 – 1985 LP XV
Podole 1390 – 1985
Fundacje 1820 – 1944
LP XVI
Pogórska Wola 1844 – 1985
Fundacje 1847 – 1943
LP XVII
Pogwizdów 1684 – 1985 LP XVIII
Polna 1785 – 1985
Fundacje 1884 – 1932
LP XIX
Porąbka Uszewska 1529 – 1985
Fundacje 1857 – 1944
LP XX
Poręba Radlna 1661 – 1985
Fundacje 1848 – 1944
LP XXI
Poręba Spytkowska 1835 – 1985
Fundacje 1821 – 1932
LP XXII
Powroźnik 1946 – 1985 LP XXIII
Przecław 1454 – 1985
Fundacje 1848 – 1932
LP XXIV
Przeczyca 1529 – 1985
Fundacje 1911 – 1930
LP XXV
Przyborów 1983 – 1985 LP XXVI
Przybysławice 1977 – 1985 LP XXVII
Przydonica 1857 – 1985
Fundacje 1845 – 1945
LP XXVIII
Przysietnica 1978 – 1985 LP XXIX
Przyszowa 1529 – 1985
Fundacje 1820 – 1945
LP XXX
Ptaszkowa 1805 – 1985
Fundacje 1836 – 1931
LP XXXI
Pustków 1980 – 1985 LP XXXII
Pustków – Osiedle 1970 – 1985 LP XXXIII
Pustynia 1959 – 1985 LP XXXIV
Radgoszcz par. N.M.P. Wspomożenia Wiernych 1981 – 1985 LR I
Radgoszcz par. św. Kazimierza 1662 – 1985
Fundacje 1843 – 1946
LR II
Radłów 1436 – 1985
Fundacje 1869 – 1944
LR III
Radomyśl Wielki 1596 – 1985
Fundacje 1784 – 1946
LR IV
Rajbrot 1260 – 1985
Fundacje 1888 – 1944
LR V
Ropa 1595 – 1985
Fundacje 1909 – 1941
LR VI
Rożnów 1326 – 1985
Fundacje 1810 – 1944
LR VII
Róża 1904 – 1985 LR VIII
Ruda 1881 – 1985
Fundacje 1917 – 1945
LR IX
Rudka 1884 – 1985 LR X
Rudy Rysie 1876 – 1985 LR XI
Ryglice 1529 – 1985
Fundacje 1854 – 1932
LR XII
Rytro 1865 – 1985 LR XIII
Rzepiennik Biskupi 1745 – 1985
Fundacje 1875 – 1944
LR XIV
Rzepiennik Strzyżewski 1972 – 1985 LR XV
Rzepiennik Suchy 1982 – 1985 LR XVI
Rzezawa 1440 – 1985
Fundacje 1846 – 1944
LR XVII
Rzędzianowice 1630 – 1985
Fundacje 1863 – 1933
LR XVIII
Rzuchowa 1981 – 1985 LR XVIX
Samocice 1932 – 1985 LS I
Siedlce 1661 – 1985 LS II
Siedliska k/Bobowej 1789 – 1985
Fundacje 1820 – 1931
LS IV
Siedliska Bogusz 1529 – 1985
Fundacje 1790 – 1945
LS V
Siedliska Tuchowskie 1856 – 1985 LS VI
Siedliszowice 1860 – 1985 LS VII
Siekierczyna 1907 – 1985 LS VIII
Siemiechów 1529 – 1985
Fundacje 1854 – 1930
LS IX
Sienna 1943 – 1985 LS X
Skrzydlna 1494 – 1985
Fundacje 1854 – 1934
LS XI
Skrzyszów 1748 – 1985
Fundacje 1764 – 1928
LS XII
Skrzyszów k/Lubziny 1983 – 1985 LS XIII
Słopnice 1770 – 1985
Fundacje 1871 – 1946
LS XIV
Słopnice Górne 1973 – 1985 LS XV
Słotowa 1981 – 1985 LS XVI
Słupiec 1642 – 1985
Fundacje 1848 – 1930
LS XVII
Smęgorzów 1888 – 1985
Fundacje 1928 – 1933
LS XVIII
Sobolów 1650 – 1985
Fundacje 1863 – 1945
LS XIX
Sromowce Niżne 1870 – 1985
Fundacje 1876 – 1945
LS XX
Stara Jastrząbka 1599 – 1985
Fundacje 1842 – 1944
LS XXI
Stara Wieś 1983 – 1985 LS XXII
Stare Żukowice 1853 – 1985 LS XXIII
Stary Sącz 1502 – 1985
Fundacje 1817 – 1932
LS XXIV
Stary Wiśnicz 1326 – 1985
Fundacje 1839 – 1938
LS XXV
Stasiówka 1971 – 1985 LS XXVI
Staszkówka 1745 – 1985
Fundacje 1896 – 1933
LS XXVII
Straszęcin 1590 – 1985
Fundacje 1841 – 1945
LS XXVIII
Stróża 1913 – 1985 LS XXIX
Stróże 1904 – 1985 LS XXX
Stróżna 1981 – 1985 LS XXXI
Strzelce Wielkie 1617 – 1985
Fundacje 1668 – 1946
LS XXXII
Sufczyn 1981 – 1985 LS XXXIII
Swoszowa 1971 – 1985 LS XXXIV
Szalowa 1607 – 1985
Fundacje 1904 – 1944
LS XXXV
Szarwark 1936 – 1985 LS XXXVI
Szczawa 1901 – 1985 LS XXXVII
Szczawnica 1834 – 1985
Fundacje 1820 – 1942
LS XXXVIII
Szczepanowice 1785 – 1985
Fundacje 1886 – 1943
LS XXXIX
Szczepanów 1529 – 1985
Fundacje 1849 – 1945
LS XL
Szczucin 1664 – 1985
Fundacje 1825 – 1933
LS XLI
Szczurowa 1338 – 1985
Fundacje 1836 - 1944
LS XLII
Szczyrzyc 1408 – 1985
Fundacje 1847 – 1942
LS XLIII
Szerzyny 1529 – 1985
Fundacje 1905 – 1945
LS XLIV
Szlachtowa 1880 – 1985 LS XLV
Szyk 1537 – 1985
Fundacje 1869 – 1929
LS XLVI
Szymbark 1314 – 1985
Fundacje 1879 – 1944
LS XLVII
Szynwałd 1659 – 1985
Fundacje 1787 – 1931
LS XLVIII
Śnietnica 1928 – 1985 LŚ I
Świniarsko 1961 – 1985 LŚ II
Tabaszowa 1972 – 1985 LT I
Tarnowiec 1968 – 1985 LT II
Tarnów – Katedra 1460 – 1985
Fundacje 1840 – 1943
LT III
Tarnów par. Bł. Karoliny Kózka 1982 – 1985 LT IV
Tarnów par. M.B. Szkaplerznej 1854 – 1985 LT VI
Tarnów par. Miłosierdzia Bożego 1982 – 1985 LT VII
Tarnów par. NSPJ 1912 – 1946 LT VIII
Tarnów par. św. Józefa i M.B. Fatimskiej 1951 – 1985 LT IX
Tarnów par. św. Krzyża i św. Filipa Neri 1895 – 1985 LT X
Tarnów par. św. Maksymiliana M. Kolbego 1926 – 1985 LT XI
Tarnów par. Stanisława Kostki 1963 – 1985 LT XII
Tarnów par. Świętej Rodziny 1897 – 1985
Fundacje 1896 – 1932
Świętej Rodziny – Parafia Wojskowa 1928 – 1939
LT XIII
Tarnów – Klikowa 1883 – 1985 LT XIV
Tarnów – Krzyż 1882 – 1985 LT XV
Tarnów - Mościce 1927 – 1985 LT XVI
Tarnów – Terlikówka 1878 – 1985 LT XVII
Tęgoborze 1648 – 1985
Fundacje 1800 – 1942
LT XVIII
Tropie 1347 – 1985
Fundacje 1849 – 1943
LT XIX
Trzciana k. Bochni 1440 – 1985
Fundacje 1830 – 1934
LT XX
Trzciana k. Mielca 1958 – 1985 LT XXI
Trzemesna 1861 – 1985 LT XXII
Trześń 1981 – 1985 LT XXIII
Trzetrzewina 1611 – 1985 LT XXIV
Tuchów par. Nawiedzenia N.M.P 1791 – 1985
Fundacje 1869 – 1928
LT XXV
Tuchów par. św. Jakuba 1376 – 1985
Fundacje 1870 - 1926
LT XXVI
Turza 1785 – 1985
Fundacje 1883 – 1932
LT XXVII
Tylicz 1633 – 1985
Fundacje 1850 – 1944
LT XXVIII
Tylmanowa 1767 – 1985
Fundacje 1857 – 1930
LT XXIX
Tymbark 1721 – 1985
Fundacje 1847 – 1942
LT XXX
Tymowa 1440 – 1985
Fundacje 1839 – 1943
LT XXXI
Ujanowice 1610 – 1985
Fundacje 1849 - 1944
LU I
Uszew 1529 – 1985
Fundacje 1860 – 1932
LU II
Uście Gorlickie 1927 – 1985 LU III
Uście Solne 1440 – 1985
Fundacje 1844 – 1931
LU IV
Wadowice Dolne 1911 – 1985
Fundacje 1928 – 1944
LW I
Wadowice Górne 1696 – 1985
Fundacje 1848 - 1946
LW II
Wielka Wieś 1981 – 1985 LW III
Wielogłowy 1318 – 1985
Fundacje 1841 – 1943
LW IV
Wierchomla Wielka 1861 – 1985 LW V
Wierzchosławice 1529 – 1985
Fundacje 1856 – 1932
LW VI
Wietrzychowice 1529 – 1985
Fundacje 1837 – 1944
LW VII
Wiewiórka 1973 – 1985 LW VIII
Wilczyska 1657 – 1985
Fundacje 1847 – 1933
LW IX
Wilkowisko 1791 – 1985
Fundacje 1847- 1932
LW X
Wojakowa 1529 – 1985
Fundacje 1857 – 1943
LW XI
Wojnicz 1453 – 1985
Fundacje 1870 - 1946
LW XII
Wola Łużańska 1964 – 1985 LW XIII
Wola Mędrzechowska 1918 – 1985 LW XIV
Wola Piskulina 1957 – 1985 LW XV
Wola Przemykowska 1926 – 1985 LW XVI
Wola Rogowska 1899 – 1985 LW XVIII
Wola Rzędzińska par. M.B. Nieustającej Pomocy 1858 – 1985
Fundacje 1920 – 1932
LW XIX
Wola Rzędzińska par. Miłosierdzia Bożego 1982 – 1985 LW XX
Wysowa Zdrój 1932 – 1985 LW XXI
Zabawa 1825 – 1985
Fundacje 1914 – 1944
LZ I
Zaborów 1812 – 1985
Fundacje 1888 – 1944
LZ II
Zabrnie 1981 – 1985 LZ III
Zabrzeż 1981 – 1985 LZ IV
Zaczarnie 1981 – 1985 LZ V
Zagórzany 1801 – 1985
Fundacje 1882 – 1938
LZ VI
Zakliczyn 1647 – 1985
Fundacje 1821 – 1944
LZ VII
Zalasowa 1775 – 1985
Fundacje 1842 – 1935
LZ VIII
Zalesie 1973 – 1985 LZ IX
Zalipie 1880 – 1985
Fundacje 1904 – 1945
LZ X
Zasów 1498 – 1985
Fundacje 1853 – 1945
LZ XI
Zawada k/Dębicy 1629 – 1985
Fundacje 1809 – 1944
LZ XII
Zawada k/Tarnowa 1857 – 1985 LZ XIII
Zborowice 1871 – 1985
Fundacje 1879 - 1944
LZ XIV
Zbylitowska Góra 1634 – 1985
Fundacje 1847 – 1945
LZ XV
Zbyszyce 1670 – 1985
Fundacje 1843 – 1944
LZ XVI
Zdrochec 1910 – 1985
Fundacje 1928 – 1946
LZ XVII
Zdziarzec 1320 – 1985
Fundacje 1806 – 1946
LZ XVIII
Zgłobice 1966 – 1985 LZ XIX
Zgórsko 1629 – 1985
Fundacje 1855 – 1945
LZ XX
Ziempniów 1912 – 1985 LZ XXI
Złockie 1947 – 1985 LZ XXII
Złota 1529 – 1985
Fundacje 1838 – 1937
LZ XXIII
Zwiernik 1675 – 1985
Fundacje 1843 – 1943
LZ XXIV
Żabno 1447 – 1985
Fundacje 1817 – 1933
LŻ I
Żbikowice 1890 – 1985 LŻ II
Żegiestów 1894 – 1985 LŻ III
Żegiestów Zdrój – Rektorat 1979 – 1985 LŻ IV
Żegocina 1631 – 1985
Fundacje 1860 – 1943
LŻ V
Żelazówka 1980 – 1985 LŻ VI
Żeleźnikowa 1453 – 1985
Fundacje 1851 – 1934
LŻ VII
Żelichów 1886 – 1985 LŻ VIII
Żmiąca 1892 – 1985 LŻ IX
Żurowa 1807 – 1985
Fundacje 1876 – 1946
LŻ X
Żyraków 1948 – 1985 LŻ XI

 

 

Godziny urzędowania