W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce

ARCHIWUM DIECEZJALNE ZAWIESZA PRZYJMOWANIE WSZELKICH PETENTÓW
I KWERENDZISTÓW

ARCHIWUM ZAMKNIĘTE od 16 III do odwołania

Od wtorku do czwartku, między godziną 9.00 a 12.00
będzie trwał dyżur telefoniczny.


wczytywanie strony

Akta Episcopalia

DZIAŁ AKTA EPISCOPALIA CONSISTORII TARNOVIENSIS

Obszerna dokumentacja obejmująca okres dziejów diecezji tarnowskiej od 1780 do 1946 roku. Fakt, iż dolna data skrajna działu nie pokrywa się z rokiem utworzenia diecezji (1786 - ogłoszenie bulli In suprema baeti Petri cathedra) wynika z jej burzliwych dziejów. Zaledwie w niecałe dwadzieścia lat od powstania diecezji w Tarnowie doszło do jej zniesienia. Nim po upływie kolejnych dwudziestu lat przywrócono diecezję (1826) znaczna część dokumentacji znalazła się w innych stolicach biskupich, jak choćby Przemyśl i Kielce. Zawartość zespołu o nazwie Acta Episcopalia stanowi obecnie zaledwie część dokumentacji zachowanej pierwotnie w ADT. Składały się na nią dokumenty będące wytworem Konsystorza Biskupiego, (od roku 1927 zaczęto używać nazwy Kuria Biskupia lub Kuria Diecezjalna), tudzież tzw. Praesidium Biskupiego oraz inne, które zostały odnotowane w indeksach i protokołach czynności. Zasadniczo była to korespondencja kierowana do Konsystorza (Kurii) przez instytucje i osoby prywatne: proboszczów, wikariuszy, przełożonych klasztorów, dziekanów, urzędy administracji państwowej (zaborczej, a następnie polskiej), rozmaite instytucje, stowarzyszenia i organizacje, kolatorów i osoby prywatne. Dokumentacja stanowi bezcenne świadectwo ówczesnych realiów, „ducha czasu”, sposobu myślenia, wartościowania i działania minionych pokoleń.

W latach 90-tych XX wieku z dokumentacji składającej się pierwotnie na obecne Acta Episcopalia wyłączono znaczącą część, która następnie otworzyła Dział Personalny Księży, Dział Akt Lokalnych Parafii oraz Dział Wizytacji: Biskupich i Kanonicznych. Toteż wspólnictwie Dział Acta Episcopalia zawiera głównie dokumentację dotyczącą parafii, które nie należą już do diecezji (szczególnie po zmianach granic w 1880 roku), dokumenty Stolicy Apostolskiej, korespondencję z biskupami innych diecezji, różnorodne zarządzenia i komunikaty władz państwowych oraz dokumenty (np. tekst konstytucji austriackiej z 1848 roku) będące świadectwami i źródłami do poznania realiów epoki oraz dokumenty dotykające całego wachlarza zagadnień, które nie zostały wyłączone do wcześniej wspomnianych Akt Lokalnych itp. Zespól został uporządkowany wg klucza chronologicznego, zaś na każdy rocznik składa się od dwóch do kilku obszernych kartonowych tek obitych płótnem introligatorskim niezawracających dokumenty ułożone wg kolejności sygnatur. Rozmiar tychże tek: 390/250/105 mm zbliżony jest do wymiarów współczesnego formatu papieru o sygnaturze B-4 (353/250 mm). Spora część dokumentów posiada wymiary jeszcze większe, a zatem znacząco przekracza najbardziej popularny dziś format A-4. Dział liczy obecnie 24.07 mb.

DZIAŁ AKTA EPISCOPALIA CONSISTORII TARNOVIENSIS

Sygnatura.: AEpCT

 

Lp.

 

Nazwa Nr tomu Lata Numery Sygnatura
1. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 1 1780-1801   AEpCT /1
2. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 2 1802-1808   AEpCT /2
3. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 3 1809-1816   AEpCT /3
4. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 4 1817-1822   AEpCT /4
5. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 5 1823-1824   AEpCT /5
6. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 6 1825-1826   AEpCT /6
7. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 7 1826(cz.2)-1827   AEpCT /7
8. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 8 1828-1832   AEpCT /8
9. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 9 1833-1835   AEpCT /9
10. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 10 1836-1840   AEpCT /10
11. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 11 1841-1842   AEpCT /11
12. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 12 1843-1845   AEpCT /12
13. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 13 1846   AEpCT /13
14. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 14 1846(cz.2)-1947 1-300 AEpCT /14
15. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 15 1847(cz.2)-1948   AEpCT /15
16. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 16 1849   AEpCT /16
17. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 17 1850 1-3600 AEpCT /17
18. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 18 1850 3601-4302 AEpCT /18
19. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 19 1951 1-4052 AEpCT /19
20. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 20 1852   AEpCT /20
21. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 21 1853   AEpCT /21
22. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 22 1854 1-2000 AEpCT /22
23. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 23 1854 2001-3456 AEpCT /23
1855 1-3490
24. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 24 1855 Praes. 1-290 AEpCT /24
1856 1-3904
25. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 25 1856 Praes. 1-274 AEpCT /25
1857 1-3722
26. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 26 1857 Praes. 1-243 AEpCT /26
1858 1-2500
27. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 27 1858 2501-3501 AEpCT /27
28. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 28 1859 1-3740 AEpCT /28
29. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 29 1860 1-4156 AEpCT /29
30. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 30 1860 Praes. 1-205 AEpCT /30
1861 1-3584
31. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 31 1861 Praes. 1-188 AEpCT /31
1862 1-2400
32. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 32 1862 2401-3842 AEpCT /32
33. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 33 1863 1-4254 AEpCT /33
34. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 34 1864 1-3000 AEpCT /34
35. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 35 1864 3001-4010 AEpCT /35
1865 1-1200
36. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 36 1865 1201-3492 AEpCT /36
37. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 37 1865 3512-4394 AEpCT /37
1866 1-1500
38. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 38 1866 1501-4578 AEpCT /38
39. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 39 1866 Praes. 1-290 AEpCT /39
1867 1-2000
40. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 40 1867 2001-4772 AEpCT /40
41. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 41 1867 Praes. 1-161 AEpCT /41
1868 1-2500
42. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 42 1868 2501-4580 AEpCT /42
1869 1-1500
43. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 43 1869 1501-4689 AEpCT /43
44. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 44 1870 1-4251 AEpCT /44
45. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 45 1871 1-4245 AEpCT /45
46. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 46 1872 1-4613 AEpCT /46
47. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 47 1873 1-4577 AEpCT /47
48. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 48 1874 1-4503 AEpCT /48
49. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 49 1875 1-4994 AEpCT /49
50. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 50 1876 1-4940 AEpCT /50
51. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 51 1877 1-5910 AEpCT /51
52. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 52 1878 1-3500 AEpCT /52
53. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 53 1878 3501-5643 AEpCT /53
54. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 54 1879 1-4000 AEpCT /54
55. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 55 1879 4001-6235 AEpCT /55
56. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 56 1880 1-5706 AEpCT /56
57. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 57 1881 1-1300 AEpCT /57
58. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 58 1881 1301-3500 AEpCT /58
59. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 59 1881 3501-4904 AEpCT /59
60. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 60 1882 1-1700 AEpCT /60
61. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 61 1882 1701-3500 AEpCT /61
62. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 62 1882 3501-4372 AEpCT /62
63. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 63 1883 1-1400 AEpCT /63
64. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 64 1883 1401-3000 AEpCT /64
65. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 65 1883 3001-3886 AEpCT /65
66. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 66 1884 1-1400 AEpCT /66
67. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 67 1884 1401-3400 AEpCT /67
68. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 68 1884 3401-4572 AEpCT /68
69. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 69 1885 1-1500 AEpCT /69
70. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 70 1885 1501-3000 AEpCT /70
71. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 71 1885 3001-4569 AEpCT /71
72. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 72 1886 1-1500 AEpCT /72
73. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 73 1886 1501-3500 AEpCT /73
74. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 74 1886 3501-5678 AEpCT /74
75. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 75 1887 1-2200 AEpCT /75
76. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 76 1887 2201-4332 AEpCT /76
77. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 77 1888 1-2500 AEpCT /77
78. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 78 1888 2501-4429 AEpCT /78
1889 1-1000
79. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 79 1889 1001-4314 AEpCT /79
80. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 80 1890 1-4631 AEpCT /80
81. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 81 1891 1-3300 AEpCT /81
82. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 82 1891 3301-5379 AEpCT /82
1892 1-1500
83. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 83 1892 1501-5173 AEpCT /83
84. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 84 1893 1-4000 AEpCT /84
85. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 85 1893 4001-6413 AEpCT /85
86. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 86 1894 1-2400 AEpCT /86
87. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 87 1894 2401-4494 AEpCT /87
88. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 88 1895 1-2500 AEpCT /88
89. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 89 1895 2501-4413 AEpCT /89
90. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 90 1896 1-2500 AEpCT /90
91. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 91 1896 2501-4982 AEpCT /91
92. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 92 1897 1-4000  AEpCT /92
93. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 93 1897 4001-5193 AEpCT /93
1898 1-2000
94. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 94 1898 2001-5002 AEpCT /94
95. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 95 1899 1-4000 AEpCT /95
96. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 96 1899 4001-5632 AEpCT /96
1900 1-2500
97. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 97 1900 2501-5833 AEpCT /97
1901 1-1000
98. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 98 1901 1001-5629 AEpCT /98
99. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 99 1902 1-4000 AEpCT /99
100. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 100 1902 4001-6065 AEpCT /100
1903 1-2000
101. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 101 1903 2001-5000 AEpCT /101
102. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 102 1903 5001-6713 AEpCT /102
1904 1-900
103. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 103 1904 901-4000 AEpCT /103
104. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 104 1904 4001-5226 AEpCT /104
1905 1-1500
105. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 105 1905 1501-5000 AEpCT /105
106. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 106 1905 5001-6238 AEpCT /106
1906 1-1000
107. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 107 1906 1001-4000 AEpCT /107
108. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 108 1906 4001-6718 AEpCT /108
109. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 109 1907 1-3000 AEpCT /109
110. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 110 1907 3001-6970 AEpCT /110
111. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 111 1908 1-3500 AEpCT /111
112. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 112 1908 3501-7193 AEpCT /112
113. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 113 1909 1-3000 AEpCT /113
114. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 114 1909 3001-6000 AEpCT /114
115. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 115 1909 6001-7354 AEpCT /115
1910 1-2000
116. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 116 1910 2001-6000 AEpCT /116
117. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 117 1910 6001-7531 AEpCT /117
1911 1-1300
118. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 118 1911 1301-5500 AEpCT /118
119. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 119 1911 5501-7389 AEpCT /119
1912 1-1000
120. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 120 1912 1001-4500 AEpCT /120
121. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 121 1912 4501-7641 AEpCT /121
122. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 122 1913 1-4000 AEpCT /122
123. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 123 1913 4001-7869 AEpCT /123
124. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 124 1914 1-3000 AEpCT /124
125. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 125 1914 3001-6210 AEpCT /125
126. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 126 1915 1-6258 AEpCT /126
127. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 127 1916 1-5500 AEpCT /127
128. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 128 1916 5501-7851 AEpCT /128
1917 1-2500
129. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 129 1917 2501-7350 AEpCT /129
130. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 130 1918 1-4500 AEpCT /130
131. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 131 1918 4501-6790 AEpCT /131
1919 1-1000
132. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 132 1919 1001-4300 AEpCT /132
133. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 133 1919 4301-7886 AEpCT /133
134. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 134 1920 1-3500 AEpCT /134
135. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 135 1920 3501-7151 AEpCT /135
136. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 136 1921 1-3000 AEpCT /136
137. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 137 1921 3001-6931 AEpCT /137
138. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 138 1922 1-3000 AEpCT /138
139. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 139 1922 3001-5500 AEpCT /139
140. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 140 1922 5501-8657 AEpCT /140
141. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 141 1923 1-3000 AEpCT /141
142. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 142 1923 3001-6500 AEpCT /142
143. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 143 1923 6501-8649 AEpCT /143
144. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 144 1924 1-2600 AEpCT /144
145. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 145 1924 2601-5000 AEpCT /145
146. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 146 1924 5001-7435 AEpCT /146
147. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 147 1925 1-3000 AEpCT /147
148. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 148 1925 3001-6500 AEpCT /148
149. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 149 1925 6501-7616 AEpCT /149
1926 1-1700
150. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 150 1926 1701-5000 AEpCT /150
151. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 151 1926 5001-8050 AEpCT /151
152. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 152 1927 1-3200 AEpCT /152
153. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 153 1927 3201-6300 AEpCT /153
154. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 154 1927 6301-10065 AEpCT /154
155. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 155 1928 1-3000 AEpCT /155
156. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 156 1928 3001-7000 AEpCT /156
157. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 157 1928 7001-10305 AEpCT /157
158. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 158 1929 1-3000 AEpCT /158
159. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 159 1929 3001-6000 AEpCT /159
160. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 160 1929 6001-8624 AEpCT /160
161. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 161 1930 1-1800 AEpCT /161
162. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 162 1930 1801-6000 AEpCT /162
163. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 163 1930 6001-8990 AEpCT /163
164. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 164 1931 1-3000 AEpCT /164
165. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 165 1931 3001-6500 AEpCT /165
166. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 166 1931 6501-8693 AEpCT /166
167. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 167 1932 1-3000 AEpCT /167
168. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 168 1932 3001-4600 AEpCT /168
169. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 169 1932 4601-8038 AEpCT /169
170. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 170 1933 1-3000 AEpCT /170
171. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 171 1933 3001-5500 AEpCT /171
172 Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 172 1933 5501-8183 AEpCT /172
173. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 173 1934 1-2500 AEpCT /173
174. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 174 1934 2501-5500 AEpCT /174
175. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 175 1934 5501-7494 AEpCT /175
176. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 176 1935 1-2400 AEpCT /176
177. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 177 1935 2401-5000 AEpCT /177
178. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 178 1935 5001-8612 AEpCT /178
179. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 179 1936 1-2500 AEpCT /179
180. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 180 1936 2501-5500 AEpCT /180
181. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 181 1936 5501-7400 AEpCT /181
182. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 182 1937 1-2200 AEpCT /182
183. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 183 1937 2201-5000 AEpCT /183
184. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 184 1937 5001-8731 AEpCT /184
185. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 185 1938 1-2500 AEpCT /185
186. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 186 1938 2501-5000 AEpCT /186
187. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 187 1938 5001-8172 AEpCT /187
188. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 188 1939 1-2200 AEpCT /188
189. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 189 1939 2201-5000 AEpCT /189
190. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 190 1939 5001-5671 AEpCT /190
1940 1-2000
191. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 191 1940 2001-3334 AEpCT /191
1941 1-1500
192. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 192 1941 1501-4864 AEpCT /192
193. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 193 1942 1-5107 AEpCT /193
194. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 194 1943 1-2500 AEpCT /194
195. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 195 1943 2501-4000 AEpCT /195
196. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 196 1943 4001-5971 AEpCT /196
1944 1-3500
197. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 197 1944 3501-5301 AEpCT /197
1945 1-1500
198. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 198 1945 1501-3200 AEpCT /198
199. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 199 1945 3201-5000 AEpCT /199
200. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 200 1945 5001-6408 AEpCT /200
1946 1-800
201. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 201 1946 801-2500 AEpCT /201
202. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 202 1946 2501-4600 AEpCT /202
203. Acta Episcopalia Consistorii Tarnoviensis 203 1946 4601-6582 AEpCT /203

Godziny urzędowania